persoonlijke gegevens van Jan Gerrits Simons
Jan Simons, geboren op 6 november 1844 te Heerenveen, als zoon van Gerrit Gerrits Simons, leerlooiersknecht te Heerenveen (1844), en Froukjen Jans Lemstra. Overleden op 6 maart 1880 te Koudum, 35 jaar oud.
kleermaker te Nijega (1868), kleermaker te Balk (1868), kleermaker te Oudega (1870), kleermaker te Koudum (1880)
Op 6 augustus 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Tjettje Drijfhout, geboren op 12 maart 1847 te Balk, als dochter van Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker te Balk, en Harmke Scholtes Sietsma. Overleden op 20 december 1926 te Huizum, 79 jaar oud.
winkeliersche te Koudum (1880), zonder beroep te Balk, Huizum
Uit dit huwelijk:
1. Froukjen, geboren op 8 september 1868 te Balk. Overleden op 30 april 1938 te Huizum, 69 jaar oud. Op 20 november 1909 getrouwd in de gemeente Leeuwarderadeel met Sybren Dijkstra, vervener te Koudum, 41 jaar oud, geboren te Koudum als zoon van Titte Douwes Dijkstra en Gerritje Botes van der Meulen.
aangifte geboorte 8 september 1868 aktenummer 119 door Solco Tromp, verloskundige, vader Jan Simons woonachtig te Nijega was in militaire dienst, getuigen:
Rienk Brouwer wagenmaker 40 jaar wonende te Sloten
Wybe Tietema klerk 59 jaar wonende te Balk
2. Harmke, geboren op 23 januari 1870 te Oudega. Overleden op 2 december 1871 te Oudega, 2 jaar oud.
3. Holbe, geboren op 23 februari 1872 te Oudega. Overleden op 8 oktober 1955 te Leeuwarden, 83 jaar oud. Op 4 mei 1899 in de gemeente Tietjerksteradeel met Fokje Ulbes Epema, 28 jaar oud, geboren te Hardegarijp als dochter van Ulbe Harmens Epema en Reine Rommerts van der Veen.
4. Gerrit, geboren op 29 januari 1876 te Koudum. Overleden op 20 april 1849 te Franeker, 73 jaar oud. Ongehuwd.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Gerrits Simons 1844-1880  
Pieter Halbes Drijfhout 1808-1863    
woonadressen familie
periode adres bron
1868 Nijega  
1870 - 1872 Oudega  
1876 - 1886 Koudum  
1886 - 1890 Raadhuisstraat 59 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 72, kadastrale gem. Balk sectie A nummer 338
1890 - 1900 Westein 4-8 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 188; huisnummer Balk 143a
1900 - 1905 Westein 4-8 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 196; huisnummer Balk 143a / 207
1905 - Huizum  
1919 - 1920 Huizum bevolkingsregister Leeuwarderadeel 1919-1920, blad 197
1920 - 1926 Huizum gezinskaarten Leeuwarderadeel 1920 - 1939, Verlengde Schrans 11

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 juli 2019 laatste wijziging: 3-11-2020