Arend Berends Sikkes inschrijving register hypotheken 69: 92 / 279
Arend Berends Sikkes, geboren op 8 mei 1853 te Mirns en Bakhuizen, zoon van Beerend Arends Sikkes, werkman te Mirns en Bakhuizen, en Trijntje Pieters Hylkema. Overleden op 5 maart 1923 te Balk, 69 jaar oud.
beroep: timmerman te Harich (1880), winkelier te Balk (1883, 1896), timmerman te Leeuwarden (1917), timmerman te Balk (1917, 1918)
aangifte overlijden op 6 maart 1923 aktenummer 12, getuigen:
Jacob Mous caféhouder 63 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 70 jaar wonende te Balk
Op 20 mei 1880 getrouwd in de gemeente Menaldumadeel met:
Allegonda Kroontje, geboren op 30 november 1856 te Dronrijp, dochter van Johannes Hendricus Kroontje, goud- en zilversmid te Dronrijp (1856,1880), en Johanna Elisabeth Kuilenberg. Overleden op 8 april 1910 te Balk, 53 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 april 1910 aktenummer 21, getuigen:
Halbe Doele timmerman 60 jaar wonende te Balk
Jan Doele timmerman 34 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Johanna Elisabeth, geboren op 11 maart 1883 te Balk.
aangifte geboorte op 12 maart 1883 aktenummer 40, getuigen:
Siemen Franken bakker 33 jaar wonende te Balk
Gerard Johan ten Brink zonder beroep 26 jaar wonende te Balk
2. Catharina, geboren op 12 april 1896 te Balk. Op 16 mei 1917 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Rein Weitenberg, timmerman, 26 jaar oud, geboren te Dronrijp, zoon van Sijbren Weitenberg en Tietje Bruinsma
aangifte geboorte op 13 april 1896 aktenummer 37, getuigen:
Siemen Franken bakker 46 jaar wonende te Balk
Pier de Jong postbode 49 jaar wonende te Balk
 
 
 
Arend Berends Sikkes
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 127a
Verzoek van Arend Sikkes aan de gemeente voor het maaien van de bermen aan de Westersteke (Wilhelminastraat).
 
Arend Berends Sikkes
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 127
Verzoek van Arend Sikkes aan de gemeente voor het maaien van de bermen aan de Westersteke (Wilhelminastraat).
 
Arend Berends Sikkes  
perceel A 1:
van Swinderenstraat 52
 
perceel A 2:
van Swinderenstraat 53 (adres in 1953)
 
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Arend Berends Sikkes 1853-1923  
     
woonadressen familie Sikkes
periode adres bron
     
1880 - 1890 van Swinderenstraat 52 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 55; kad. gem. Balk sectie A nummer245
1890 - 1900 van Swinderenstraat 52 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 72; huisnummer Balk 73
1900 - 1910 van Swinderenstraat 52 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 82; huisnummer Balk 73 / 89
1911 - 1917 van Swinderenstraat 52 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 96; huisnummer Balk 89
1917 - 1918 Leeuwarden bevolkingsregister 1904 - 1922 blad 1325; Droevendal B3 boven
    % Arend woont bij zijn dochter Catharina en schoonzoon Rein Weitenberg
1918 - 191? Raadhuisstraat 34 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 217; huisnummer Balk 277 / 311
    % Arend woont bij Jurjen Manus Mous
191? - 1920 van Swinderenstraat 45 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 104; huisnummer Balk 83
1921 - 1923 van Swinderenstraat 45 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 80; huisnummer Balk 83
eigendommen van Arend Berends Sikkes
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
245
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1097, folio 92, nummer 279
notariële acten
 
1880 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom  fl. 1876
- Tjerk Poppes van der Feer te Balk, verkoper
- Pieter Poppes van der Feer te Wijckel, verkoper
- Tjietje Poppes van der Feer te Balk, verkoper
- Jacob Cransberg te Balk, gehuwd met Froukjen Poppes van  der Feer, verkoper
- Arend Berends Sikkes te Harich, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7053 Repertoirenr.: 41 en 47 d.d. 22 april 1880
 
1881 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1900
- Arend Berends Sikkes te Balk, debiteur
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs,  crediteur
- Otte Jans Luinenburg te Rijs, acceptant
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7054 Repertoirenr.: 52 d.d. 15 juni 1881
 
1902 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1500
- Arend Berends Sikkes te Balk, debiteur
- Durk Everts de Vries te Oudemirdum, crediteur
- Johannes Everts de Vries te Oudemirdum, debiteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 75 d.d. 30 april 1902
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse percelen
- Arend Sikkes te Balk, verkoper, tevens als vader van en  voogd over Catharina Sikkes (van Swinderenstraat 52 en 53)
- Johanna Elisabeth Sikkes te Lemmer, verkoper (van Swinderenstraat 52 en 53)
- Joseph Franken te Steenwijk als toeziend voogd (van Swinderenstraat 52 en 53)
- Albert Bosma te Lemmer, gehuwd met Sietske Frankena, verkoper (Gaaikemastraat 35,36,37,38)
- Antonius van Dal te Heusden, gehuwd met Eeuw Frankena, verkoper (Gaaikemastraat 35,36,37,38)
- Anne Pelsma te Hoofddorp, gehuwd met Dieuwke Frankena, verkoper (Gaaikemastraat 35,36,37,38)
- Antoon Bijlhout te Lemmer, gehuwd met Baukje Frankena,  verkoper (Gaaikemastraat 35,36,37,38)
- Bauke Betzema te Balk, verkoper (Westein 20)
- Durk de Boer te Balk, gehuwd met Siementje Betzema,  verkoper (Westein 20)
- Peeke Hoekstra te Harich, gehuwd met Sjoukje Betzema,  verkoper (Westein 20)
- Johannes Wagenmakers te Balk, koper (van Swinderenstraat 52)
- Eeltje Spoelstra te Wijckel, koper ( 3 woningen achter van Swinderenstraat 52)
- Seferinus Haarsma te Balk, koper (Gaaikemastraat 37 en 38)
- Sjoerd Wiebrens Pelsma te Balk, koper (Gaaikemastraat 37 en 38)
- Johannes Kuperus te Balk, koper (Gaaikemastraat 35 en 36)
- Albert van Randen te Balk, koper (Westein 20)
- Kerkeraad der D.G. Gemeente te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 16 en 17 d.d. 15 januari 1917
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Boelgoed
- Arend Sikkes te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 73 d.d. 30 april 1917
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Boelgoed
- Arend Sikkes te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 44 d.d. 27 februari 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 8 april 2019 laatste wijziging: 30-11-2023