persoonlijke gegevens van Hendrik Kerst Sijbrandij
Hendrik Sijbrandij, geboren op 1 mei 1879 te Wommels, als zoon van Kerst Hendriks Sijbrandij, slager te Wommmels (1879), veehouder te Abbega (1905), en Rooske Sikkes Bangma. Overleden op 2 december 1954 te Sneek, 75 jaar oud.
botermaker te Balk (1897-1905, 1907, 1909-1914), botermaker te Ruigahuizen (1914 - 1930?), veehouder te Ruigahuizen (1931-1932), landbouwer te Wijckel (1932-1954)
Op 18 mei 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Swart, geboren op 23 april 1876 te Harich, als dochter van Rudolphus Ykes Swart, landbouwer te Harich (1876), en Uilkjen Jakobs Bergstra, veehoudersche te Harich (1905). Overleden op 17 januari 1941 te Wijckel, 64 jaar oud.
zonder beroep te Harich (1905),
aangifte overlijden op 17 januari 1941 aktenummer 6, getuigen:
Jouke Post winkelier 42 jaar wonende te Wijckel
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren op 19 januari 1907 te Balk.
aangifte overlijden op 19 januari 1907 aktenummer 5, getuigen:
Jan Groenewoud olieslagersknecht 45 jaar wonende te Balk
Pieter Kuiper olieslagersknecht 23 jaar wonende te Balk
2. Kerst, geboren op 9 februari 1909 te Balk. Overleden op 28 november 1974 te Sneek, 65 jaar oud.
aangifte geboorte op 10 februari 1909 aktenummer 19, getuigen:
Douwe Rijpsma schipper 39 jaar wonende te Balk
Sijbren de Jong ambtenaar ter secretarie 23 jaar wonende te Balk
 
 
 
Hendrik Sijbrandij en Oene Bremer
bron: Nieuw Advertentieblad van 12 januari 1901
betreft Jan Geerts de Jager (*1877) en Anne Gerrits de Lange (*1877)
 
Hndrik Sijbrandij  
Hendrik Sijbrandij
bron: Friesch dagblad van 9 april 1932
 
 
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 maart 1914
 
Hendrik Sijbrandij Antje Swart
bron: Nieuwsblad van Friesland van 8 april 1932
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 14 februari 1941>>
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Sijbrandij 1879-1954  
     
woonadressen Hendrik Sijbrandij
periode adres bron
1897 - 1900 Westein 1,2,3 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 191; huisnummer Balk 145
1900 - 1905 Westein 1,2,3 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 199; huisnummer Balk 145 / 212
    % in de kost bij koopman Hendrik Bontes de Jager
woonadressen familie Sijbrandij
periode adres bron
1905 - 1910 Lytse Side 6,7 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 329; huisnummer Balk 234 / 358
1911 - 1914 Lytse Side 6,7 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 164; huisnummer Balk 359 / 395
1914 - 1920 Lutswâl 3 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 164; huisnummer Ruigahuizen 25
1921 - 1930 Lutswâl 3 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 222; huisnummer Ruigahuizen 23
1931 - 1932 Lutswâl 3 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 221; huisnummer Ruigahuizen 22
1932 - 1939 M. v Coehoornweg 22 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 40; huisnummer Wijckel 46
     
notariële acten
 
1908 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Testament
- Hendrik Kerstes Sybrandy wonende te Balk
- Antje Rudolphus Swart wonende te Balk, gehuwd met Hendrik Kerstes Sybrandy
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7093 Repertoirenr.: 7093 Aktenr 129, d.d. 7 december 1908
 
1914 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Een huis te Balk koopsom fl. 2659,-
- Wytze Bosma wonende te Balk, verkoper
- Betze de Vries wonende te Balk gehuwd met Grietje Bosma, verkoper
- Hendrik Jelles de Jong wonende te Oudemirdum, gehuwd met Reino Bosma, verkoper
- Harmen Bosma wonende te Balk, verkoper
- Hendrik Sybrandy wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7091 Repertoirenr.: 7093 Aktenr 24, d.d. 13 maart 1914
 
1932 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Verkoping.
- Hendrik Bouwstra wonende te Wijckel en anderen, verkoper
- Hendrik Sybrandy (veehouder) wonende te Ruigahuizen
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7117 Repertoirenr.: 7121 Aktenr 1505, d.d. 7 april 1932
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 september 2008 laatste wijziging: 6-11-2020