persoonlijke gegevens van Sybrigje van der Schuit
Sybrigje van der Schuit, geboren op 13 mei 1889 te Balk, als dochter van Jelle van der Schuit, huisschilder te Balk, en Antje Haga. Overleden op 12 februari 1989 te Balk, 99 jaar oud. Ongehuwd. Kostuumnaaister (1920), huishoudster (1927 - 1945)
aangifte geboorte op 15 mei 1889 aktenummer 54, getuigen:
Machiel Visser timmerman 64 jaar wonende te Balk
Age Hofstra goudsmid 31 jaar wonende te Balk
 
 
 
 
Van 1928 - 1945 was Sybrigje van der Schuit huishoudster bij Durk Tjittes de Vries (1866 Broek -1945 Joure) in Joure.
Durk Tjittes de Vries, uitgever en redacteur van de Jouster Courant, woonde aan de Midstraat 303 te Joure, waar bovenstaande foto genomen is.
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 1 maart 1935
 
 
In de uitgave in 1940 van het boek "Friesland" bescheef de Vries zijn gemeente Haskerland. De heer de Vries met zijn hond Terry voor zijn woning aan de Midstraat in Joure.
Im Memoriam Durk Tjitte de Vries deel 1 / deel 2
bron: Nieuwsblad van Friesland van 23 februari 1945
 
 
Rechts achter Sybrigje van der Schuit. Van de andere dames zijn de namen niet bekend. Sybrigje van der Schuit.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jelle F. van der Schuit 1857-1932 Sybrigje van der Schuit 1889-1989  
  Harmina van der Schuit 1892-1974  
woonadressen Sybrigje van der Schuit
periode adres bron
  Balk  
1927 - 1928 Leeuwarden W. Lodewijkstraat 45, huishoudster bij Sybren Johannes Meinardy (notaris klerk)
1928 - 1945 Joure Midstraat 303, huishoudster bij D.T. de Vries (uitgever te Joure)
1945 - ?? ??  
19?? - 1970 Gaaikemastraat 14  
1970 - 1989 Westein 23  
     
eigendommen van Sybrigje van der Schuit
 
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 september 2016 laatste wijziging: 17-11-2020