persoonlijke gegevens van Aaltje Frederiks van der Schuit
Aaltje van der Schuit, geboren op 28 augustus 1850 te Balk, als dochter van Frederik Harmens van der Schuit, timmerman te Balk, en Hermina Arents Leentjes. Overleden op 25 december 1931 te Dronrijp, 81 jaar oud. Dienstbode te Balk, Leeuwarden
aangifte geboorte op 29 augustus 1850 blad B 50,door Frederik van der Schuit timmerman te Balk, getuigen:
Sietse Adams Hofstra werkman 52 jaar wonende te Balk
Jacob Obes Hofstra waagmeester 42 jaar wonende te Balk
 
 
 
Aaltje van der Schuit was vanaf 18 mei 1870 dienstbode bij de familie Poppes aan de Harichsterzijde in Balk. Janke Hendriks Kramer, pleegdochter van Herrius Kingma en Jeltje Herres Rinia uit Makkum logeerde bij de familie Poppes in Balk.
 
Bij het overlijden van Janke Hendriks Kramer in 1874 in Balk schenken de erven van Janke een zilveren lepel aan Aaltje van der Schuit. Op de achterzijde van de lepel staat deze tekst:
Aan Aaltje van der Schuit / tot aandenken aan / Janke Kramer van Makkum
overleden te Balk / 11 september 1874
 
bron: Leeuwarder Courant van 28 december 1931
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Frederik van der Schuit 1810-1905 Aaltje Frederiks van der Schuit 1850-1931  
     
woonadressen Aaltje van der Schuit
periode adres bron
1869 - 1870 van Swinderenstraat 30 woningregister 1869-1879 blad 51 kad.nr. A 345, huisnr. 239 / 226
1870 - 1878 van Swinderenstraat 19 woningregister 1869-1879 blad 53 kad.nr. A 267, huisnr. 250 / 237
1878 - 1881 ??  
1881 - 1904 Leeuwarden Grachtswal U 45 / bij dokter Klinkenberg
1904 - 19?? Voorburg  
19?? - 1931 Dronrijp
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 september 2016 laatste wijziging: 17-11-2020