persoonlijke gegevens van Eibert Douwe Schram
Eibert Douwes Schram, geboren op 9 november 1796 te Balk, gedoopt op 27 november 1796 te Balk (Hervordm), als zoon van Douwe Betzes en Klaaske Eiberts. Overleden op 23 april 1858 op nummer 135 te Balk, 62 jaar oud.
werkman te Wijckel (1823-1827), werkman te Balk
aangifte overlijden op 24 april 1858 blad 12, getuigen:
Frederik Gijzen touwslager 45 jaar wonende te Balk
Gosse Emilius Wijckelsma werkman 39 jaar wonende te Balk
Op 21 juni 1823 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jeltje Hendriks Hoekstra, geboren op 14 december 1800 te Sondel, gedoopt op 26 december 1800 te Sondel (Hervormd), als dochter van Hendrik Stoffels en Aaltje Roelofs. Overleden op 27 mei 1850 op nummer 97 te Balk, 49 jaar oud.
dienstmeid te Sondel (1823)
aangifte overlijden op 27 mei 1850 blad 10, getuigen:
Pieter Jans Reekers timmerknecht 57 jaar wonende te Balk
Meindert Frankes Frankena werkman 46 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Douwe, geboren op 16 februari 1824 op huisnummer 47 te Wijckel.
aangifte geboorte op 16 februari 1824 aktenummer 8, getuigen:
Aldert Lucas Jonker koopman 52 jaar wonende te Balk op nummer 17
Johan Frederrik C. Sluijter zadelmaker 26 jaar wonende te Balk op nummer 27
2. Aaltje, geboren op 5 augustus 1825 op huisnummer 44 te Wijckel. Overleden op 10 juli 1849 op nummer 96 te Balk, 24 jaar oud.
aangifte geboorte op 6 augustus 1825 aktenummer 76, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 34 jaar wonende te Balk op nummer 23
Sjirk Jansz Haga brievenbesteller 47 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 10 juli 1849 blad 10, getuigen:
Pieter Jan Reekers timmerknecht 56 jaar wonende te Balk
Douwe Hendriks Boertje werkman 25 jaar wonende te Balk
3. Jaaike, geboren op 21 januari 1827 op huisnummer 44 te Wijckel. Overleden op 17 september 1831 op huisummer 101 te Balk, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 22 januari 1827 aktenummer 13, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 35 jaar wonende te Balk op nummer 23
Sjirk Jansz Haga brievenbesteller 48 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 17 september 1831 blad 13, getuigen:
Johannes Baukes Betzema koopman 46 jaar wonende te Balk
Pieter Sibbeles Pietersma werkman 35 jaar wonende te Balk
4. Stoffel, geboren op 23 augustus 1829 op huisnummer 109 te Balk. Overleden op 3 april 1840 op huisnummer 94 te Balk, 10 jaar oud.
aangifte geboorte op 23 augustus 1829 aktenummer 65, getuigen:
Fokke Roelofs Roelofsma koopman 43 jaar wonende te Balk
Wessel Roelofs Bosma werkman 46 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 4 april 1840 blad 6, getuigen:
Wobbe Ferdinand de Vries werkman 62 jaar wonende te Balk
Nanne Martens van der Goot werkman 56 jaar wonende te Balk
5. Hendrik, geboren op 23 oktober 1831 op huisnummer 101 te Balk. Op 26 juni 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wiepkjen Jans Bandstra, leeftijd 27 jaar, geboren te Balk als dochter van Jan Siebes Bandstra en Anna Pieters Wildeboer.
aangifte geboorte op 24 oktober 1831 aktenummer 68, getuigen:
Johan Frederrik C. Sluijter zadelmaker 32 jaar wonende te Balk
Hantje Jans Visser schippersknecht 26 jaar wonende te Balk
6. Jaike, geboren op 30 juli 1833 op huisnummer 101 te Balk. Overleden op 12 september 1833 op huisnummer 101 te Balk
aangifte geboorte op 31 juli 1833 blad 30, getuigen:
Fokke Roelofs Roelofsma koopman 46 jaar wonende te Balk
Johannes Hendriks de Jong werkman 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 september 1833 blad 10, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 53 jaar wonende te Balk
Ygram Jarigs Vermeulen schoenmakersknecht 44 jaar wonende te Balk
7. Jaike, geboren op 8 september 1834 op huisnummer 94 te Balk. Op 9 meu 1863 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met Douwe Tjalkes van Straten, leeftijd 31 jaar, geboren te Pingjum, als zoon van Tjalke Douwes van Straten en Symontje Harkes Ploegstra.
aangifte geboorte op 8 september 1834 blad 43, getuigen:
Wobbe Ferdinand de Vries werkman 56 jaar wonende te Balk
Fokke Roelofs Roelofsma koopman 48 jaar wonende te Balk
8. Jan, geboren op 28 september 1836 op huisnummer 94 te Balk.
aangifte geboorte op 18 september 1836 blad 46, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 40 jaar wonende te Balk
Feanke van Elselo klerk 24 jaar wonende te Balk
7. Klaaske, geboren op 27 januari 1839 op huisnummer 94 te Balk. Op 14 mei 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Lubbert Jakobs Hofstra, leeftijd 27 jaar, geboren te Balk als zoon van Jakob Lubberts Hofstra en Hiltje Feddes van der Veen.
aangifte geboorte op 28 januari 1839 blad 8, getuigen:
Wobbe Ferdinand de Vries koopman 61 jaar wonende te Balk
Bauke Jans van der Goot boer 25 jaar wonende te Balk
8. Stoffel, geboren op 24 september 1841 op huisnummer 94 te Balk. Op 14 mei 1881 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jente de Haan, leeftijd 33 jaar, geboren te Joure als dochter van Pieter Jeens de Haan en Hendrikjen Hendriks van Dam.
aangifte geboorte op 25 september 1841 blad 43, getuigen:
Luitjen Johannes Mulder turfdrager 42 jaar wonende te Balk
Sybren Pieters de Jong werkman 32 jaar wonende te Balk
9. Minne, geboren op 3 maart 1844 op huisnummer 94 te Balk. Overleden op 11 september 1844 op huisnummer 94 te Balk, 27 weken oud.
aangifte geboorte op 4 maart 1844 blad 13, getuigen:
Meine Klazes Bosma werkman 43 jaar wonende te Balk
Thijs Geerts de Jager werkman 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 11 september 1844 blad 14, getuigen:
Tijs Geerts de Jager werkman 24 jaar wonende te Balk
Luitjen Johannes Mulder sjouwerman 45 jaar wonende te Balk
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 139 - huisnummer Balk 101
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Egbert Douwes Schram
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Douwe Betzes Schram 1767-1833 Eibert Douwes Schram 1796-1858  
     
woonadressen familie Schram
periode adres bron
1824   huisnummer Wijckel 47
1825 / 1827   huisnummer Wijckel 44
1829   huisnummer Balk 109
1829 Westein 1,2,3 volkstelling 1829 blad 139 huisnummer Balk 101
1831 Westein 1,2,3 huisnummer Balk 101
1833 Westein 1,2,3 huisnummer Balk 101
1834 Westein 20 huisnummer Balk 94
1836 Westein 20 huisnummer Balk 94
1839 Westein 20 huisnummer Balk 94
1840 Westein 20 volkstelling 1840; huisnummer Balk 94
1841 Westein 20 huisnummer Balk 94
1844 Westein 20 huisnummer Balk 94
1850 Westein 10-13 woningregister 1849 - 1859 blad 172; huisnummer Balk 97 / 138
1858 Westein 16,17,18 woningregister 1849 - 1859 blad 167; huisnummer Balk 95a / 135
notariële acten
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 januari 2023 laatste wijziging: 13-01-2023