persoonlijke gegevens van Alardus Schouten
Alardus Schouten, geboren op 4 maart 1753 te Puiflijk, als zoon van ? en ?. Overleden op 28 november 1819 te Harlingen, 66 jaar oud.
 
Van 1794-1798 is Alardus Schouten de 5e pastoor in de St. Ludgerusparochie in Balk geweest. Er worden geen bijzonderheden over hem vermeld.
bron: "Echo van het verleden" geschiedenis van de St. Ludgerusparochie te Balk.
 
pastoor te Balk
 
Alardus Schouten
bron: 103 reëelcohieren Gaasterland 1795 O-097 blad 170-171 Balk 107-113
Volgnummer 111 is de pastorie van de Roomse Gemeente aan de Wijckelerzijde in Balk. Pastoor Alardus Schouten staat genoteerd als "De priester Scholtens". De huurwaarde van de woning was vastgesteld op 45 Caroli gulden. De notatie 8 / 3 / 10 betekent 8 gulden, 3 stuivers en 10 duiten. Dat was de hoogte van de belastingaanslag die betaald moest worden..
 
pastoor te Harlingen
 
Alardus Schouten
bron: Naamlijst der Roomsch Catholyke pastoren en zendelingen 1818, digitized by Google
titelblad en legenda
 
Alardus Schouten
bron: Leeuwarder Courant van 10 december 1819
 
schuilkerk Harlingen
bron: www.michaelparochieharlingen.nl
De schuilkerk aan de Zuiderhaven te Harlingen waar Alardus Schouten pastoor was. In 1881 vervangen door de huidige Sint Michaëlkerk naar een ontwerp van Alfred Tepe, de architect die ook de kerk in Balk en Varik heeft ontworpen.
De pastorie stond links van de kerk op de hoek van de Zuiderhaven en de Leerlooijerssteeg. De pastorie moest wijken in 1881 ten behoeve van de nieuwe kerk.
bron: Tresoar, minuutplan 1832 / netteplan 1886
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters  
  Alardus Schouten 1753-1819  
     
woonadressen pastoor Schouten
periode adres bron
  ?  
1794 - 1797 Raadhuisstraat 42 reëelkohieren 1715-1805; blad 170, volgnummer 111
1804 Zuiderhaven 75 lijst voor Burgerwapening 1804 Harlingen; www.kleinekerkstraat.nl
1814 Zuiderhaven 75 lantaarngeld 1814 Harlingen; www.kleinekerkstraat.nl
1797 - 1819 Harlingen  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 24 februari 2016 laatste wijziging: 16-11-2020