persoonlijke gegevens van Tjipke Berends Schoon, schipper te Balk.
Tjipke Berends Schoon, geboren op 7 juli 1839 te Workum, als zoon van Berend Tjipkes Schoone, koopman te Balk, en Stientje Hielkes Plantenga. Overleden op 30 november 1878 te Bolsward, verdronken, 38 jaar oud.
aangifte overlijden op 30 november 1878 aktenummer 121, getuigen:
Jeep Tuinman schipper 25 jaar wonende te Balk
Jacob Dirks Hiemstra agent van politie 64 jaar wonende te Bolsward
Op 21 juni 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wiepkje Cornelis Fortuin, geboren op 5 juli 1842 te Balk, als dochter van Cornelis Fortuin en Janke Sybrens van den Bank. Overleden op 23 oktober 1921 te Oudemirdum, 79 jaar oud.
aangifte overlijden op 24 oktober 1921 aktenummer 59, getuigen:
Roelof Zijda arbeider 50 jaar wonende te Oudemirdum
Sijbren de Boer arbeider 54 jaar wonende te Oudemirdum
Uit dit huwelijk:
1. Janke, geboren op 12 mei 1864 te Balk. Op 24 mei 1883 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Eibert Hoekstra, oud 23 jaar, geboren te Balk als zoon van Rinze Eiberts Hoekstra en Idskjen Jans Poppes.
aangifte geboorte op 13 mei 1864 aktenummer 65, door Tjipke Berends Schoon, koopman te Balk, getuigen:
Petrus Johannes Eylers schoenmaker 54 jaar wonende te Balk
Marten Hendriks van der Goot winkelier 44 jaar wonende te Balk
2. Stijntje, geboren op 9 januari 1866 te Balk aan boord. Overleden op 15 januari 1866 te Balk, aan boord, 5 dagen oud.
aangifte geboorte op 10 januari 1866 aktenummer 1, door Tjipke Berends Schoon, schipper te Balk, getuigen:
Ycke Annes Bouma schipper 44 jaar wonende te Balk aan boord
Harmen Piers Piersma schipper 41 jaar wonende te Balk aan boord
aangifte overlijden op 15 januari 1866 aktenummer 3, getuigen:
Harmen Piers Piersma schipper 41 jaar wonende te Balk aan boord
Yke Annes Bouma schipper 44 jaar wonende te Balk aan boord
3. Berend, geboren op 29 augustus 1868 te Balk aan boord. Timmerman te Wijckel. Overleden op 20 augustus 1925 te Wijckel, 57 jaar oud. Op 30 mei 1891 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jeltje Bets, oud 23 jaar, geboren te Balk als dochter van Johannes Hendriks Bets en Maike Reins Lyklema.
aangifte geboorte op 29 augustus 1871 aktenummer 120, door Tjipke Berends Schoon, schipper te Balk, getuigen:
Marten Hendriks van der Goot winkelier 47 jaar wonende te Balk
Teunis Klazes Betzema kuiper 33 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 20 augustus 1925 aktenummer 44, getuigen:
Andries Bouma arbeider 59 jaar wonende te Wijckel
Hendrik Stegenga arbeider 75 jaar wonende te Wijckel
4. Kornelis, geboren op 7 november 1871 te Balk. Overleden op 19 november 1871 te Balk, 12 dagen oud.
aangifte geboorte op 9 november 1871 aktenummer 130, door Tjipke Berends Schoon, schipper te Balk, getuigen:
Marten Siebes Visser schoenmaker 60 jaar wonende te Balk
Jan Cornelis Hoekstra arbeider 65 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 20 november 1871 aktenummer 74, getuigen:
Marten Siebes Visser schoenmaker 60 jaar wonende te Balk
Jan Cornelis Hoekstra arbeider 65 jaar wonende te Balk
5. Cornelia, geboren op 28 december 1872 te Balk. Op 7 april 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerben Faber, oud 24 jaar, geboren te Lemmer als zoon van Dirk Faber en Antje Riemersma.
aangifte geboorte op 28 december 1872 aktenummer 161 door Tjipke Berends Schoon, schipper te Balk, getuigen:
Johan Frederik Christoffel Sluyter zadelmaker 74 jaar wonende te Balk
Marten Hendriks van der Goot winkelier 53 jaar wonende te Balk
6. Klaske, geboren op 26 oktober 1874 te Stroobos. Op 25 juli 1903 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wybren Visser, oud 26 jaar, geboren te Oudemirdum als zoon van Jan Ybes Visser en Feikjen Wybrens Nauta
 
 
 
Tjipke Berends Schoon Tjipke Berends Schoon
bron: Leeuwarder Courant van 3 december 1878 bron: Rotterdamsch Nieuwsblad van 3 december 1878
 
woonadressen familie Schoon
periode adres bron
     
1863 - 1878 aan boord bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 173 aan boord
1878 Harich  
1879 - 1890 Gaaikemastraat 30 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 621; kad. gem. Balk sectie H nummer 886
1890 - 1900 Gaaikemastraat 30 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 122; huisnummer Harich 101
1900 - 190? van Swinderenstraat 59 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 92; huisnummer Balk 79a
190? - 190? Oudemirdum bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 162; huisnummer Oudemirdum 9a / 65
190? - 190? Wijckel bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 100; huisnummer Wijckel 85 / 25
190? - 190? Oudemridum bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 22; huisnummer Oudemirdum 20 / 80
190? - 190? Oudemirdum bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 317; huisnummer Oudemridum 36 / 44
190? - 190? Oudemirdum bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 111; huisnummer Oudemridum 93 / 17
1911 - 1910 Oudemirdum bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 113; huisnummer Oudemridum 80
1921 - 1921 Oudemirdum bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 274; huisnummer Oudemridum 102
     
notariële acten
 
1879 Balk, notaris L. H. Potma Inventaris
- Wiepkje Fortuin te Harich, weduwe van Tjepke Berends Schoon als moeder van en   voogd over Janke, Berend, Stijntje, Cornelia en Klaaske Tjepkes Schoon
- Pieter Sibbeles Pietersma te Nijemirdum als toeziend voogd
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7052 Repertoirenr.: 8 d.d. 28 januari 1879
 
1889 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 4000
- Wiepkje Fortuin te Harich, weduwe van Tjepke Berends Schoon, debiteur, tevens   als moeder van en voogd over Berend, Stijntje, Cornelia, en Klaaske Schoon
- Eibert Rinzes Hoekstra te Balk, gehuwd met Janke Schoon, debiteur
- Marten Hendriks van der Goot te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7062 Repertoirenr.: 84 d.d. 14 oktober 1889
 

1899 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland. Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met schuren en weiland te Harich, koopsom fl. 1283
- Berend Schoon te Balk, verkoper
- Wiepkje Fortuin te Balk, weduwe van Tjemke Berends Schoon, verkoper
- Doeke van der Werf te Sneek, gehuwd met Stijntje Schoon, verkoper
- Gerben Dirk Faber te Amsterdam, gehuwd met Cornelia Schoon, verkoper
- Klaaske Schoon te Balk, verkoper
- Egbert Hoekstra te Balk, gehuwd met Janke Schoon, verkoper
- Otte Cornelis Bouwstra te Balk, koper
- Ferdinant Keulen te Balk, koper

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 4 en 9 d.d. 16 januari 1899
 

1899 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland. Boelgoed. Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 716
- Wiepkje Fortuin te Harich, weduwe van Tj.B. Schoon, erflater

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 12 d.d. 1 februari 1899
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 maart 2013 laatste wijziging: 2-11-2020