persoonlijke gegevens van Otte Teunis Schilstra
Otte Schilstra, geboren op 7 november 1875 te Wijckel, als zoon van Teunis Ottes Schilstra, werkman te Wijckel (1901) en Trijntje Jelles Harsma. Overleden op 1 april 1946 te ?, 70 jaar oud. Zetboer te Balk (1903)
1. ) Op 19 oktober 1901 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Baukje Koornstra, geboren op 29 april 1876 te Balk, als dochter Johannes Koornstra en Tetje Herder. Overleden op 19 fenruari 1903 te Balk, 26 jaar oud.
1. Johannes, geboren op 29 januari 1903 te Balk. Overleden op 23 februari 1903 te Balk, 3 weken oud.
 
2. ) Op 1 juni 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jantje de Boer, geboren op 30 juli 1874 te Harich, als dochter van Herre Boukes de Boer en Grietje Jakobs van der Veer. Overleden op 16 oktober 1953 te ?, 79 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geboren op 12 oktober 1917 te Balk. Overleden op 24 april 2013 te Balk, 95 jaar oud. Op ? 1943 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Huisman, geboren op 14 november 1919 te Wijckel als zoon van Ane Huisman en Sjuttje Groenhof.
 
 
 
Otte Schilstra
bron: Leeuwarder Courant van 16 maart 1929
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Otte Schilstra 1875-1946  
     
woonadressen familie Schilstra
periode adres bron
1902 - 1910 Meerweg 12 bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 14; huisnummer Balk 14 / 16
1911 - 1914 Meerweg 12 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 19; huisnummer Balk 16
1914 - 1920 Wikelerdyk 1 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 19; huisnummer Balk 373a
1921 - 1930 Wikelerdyk 1 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 347; huisnummer Balk 398
1931 - 1939 Wikelerdyk 1 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 318; huisnummer Balk 383
1939 - 19    
eigendommen van Otte Schilstra veehouder te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
577
 
1/2 toewijzing
435,-
1 feb 1910
       
Balk
A
578
         
Balk
H
1431
 
koopacte
5500,-
14 jan 1925
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1119, folio 114, nummer 176
notariële acten
 
1909 Balk, notaris J. H. Noordenbos   Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 14 huizen met erf te Balk, koopsom  fl. 4298
- Klaas Johannes van Hout te Sneek, verkoper
- Sybolt van Hout te Zutphen, verkoper
- Cornelis Poppe de Jong te Lemmer, gehuwd met Jacoba van  Hout, verkoper
- Brant Hylkes van der Goot te Harich, gehuwd met Antje van  Hout, verkoper
- Klaas Leeuwkes de Tromp te Bolsward, gehuwd met Geertje  van Hout, verkoper
- Jurjen Wiegers Draayer te Nijemirdum, gehuwd met Froukje  van Hout, verkoper
- Jan Willem Peter Charisius te Leeuwarden, gehuwd met  Idskje van Hout, verkoper
- Jacob Dijkstra te Balk, koper
- Wybren Klijnsma te Balk, koper
- Bauke Lyklema te Balk, koper
- Otte Schilstra te Balk, koper
- Harmen Boomsma te Balk, koper
- Jelle Jaaitjes Dijkstra te Wijckel, koper
- Hendrikus Haarsma te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7086 Repertoirenr.: 95 en 103 d.d. 13 december 1909
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 december 2018 laatste wijziging: 2-11-2020