Anne Johannes Schaafsma Register hypotheken 69: 49 / 123?
Anne Johannes Schaafsma, geboren op 6 oktober 1830 te Joure, als zoon van Johannes Annes Schaafsma, logementhouder te Joure (1830), en Feikje Jelles Hornstra. Overleden op 23 juni 1900 te Drachten, 69 jaar oud.
tapper te Balk (1860 - 1868), verver te Balk (1866, 1871, 1879, 1880), zonder beroep te Balk (1887), verver te Drachten (1900)
Op 28 november 1858 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Fettje Pieters Mulder geboren op 9 augustus 1833 op nummer 161 te Balk, als dochter van Pieter Johannes Mulder, kuiper te Balk (1833), en Antje Willems Beukens. Overleden op 4 november 1896 te Drachten, 63 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Feikjen, geboren op 1 februari 1860 te Balk. Overleden op 21 februari 1860 op nummer 218 te Balk, 3 weken oud.
aangifte geboorte op 1 februari 1860 aktenummer 12, getuigen:
Jan Thomas Rinkema koopman 50 jaar wonende te Balk
Jelle Hiddes Koornstra werkman 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 22 februari 1860 aktenummer 15, getuigen:
Jan Thomas Rinkema koopman 50 jaar wonende te Balk
Jelle Hiddes Koornstra werkman 30 jaar wonende te Balk
2. Johannes, geboren op 1 februari 1860 te Balk. Verversknecht te Balk (1886). huisschilder te Leeuwarden (1895)
1. ) Op 30 mei 1886 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Akke Roest, 21 jaar oud, geboren te Heeg als dochter van Roelof Roest en Geertje Sinnema.
2. ) Op 13 april 1895 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Mina Efde, huishoudster, geboren  te Sneek als dochter van Tjitze Efde en Jeltje de Boer.
aangifte geboorte op 1 februari 1860 aktenummer 13, getuigen:
Jan Thomas Rinkema koopman 50 jaar wonende te Balk
Jelle Hiddes Koornstra werkman 30 jaar wonende te Balk
3. Pieter, geboren op 28 september 1862 te Balk. Overleden op 28 mei 1863 te Balk, 8 maanden oud.
aangifte geboorte op 29 september 1862 aktenummer 99, getuigen:
Jan Thomas Rinkema koopman 53 jaar wonende te Balk
Jetze Jacobs van Dijk sjouwerman 49 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 28 mei 1863 aktenummer 47, getuigen:
Jan Thomas Rinkema koopman 53 jaar wonende te Balk
Jetze Jacobs van Dijk kleermaker 50 jaar wonende te Balk
4. Dooije, geboren op 30 november 1863 te Balk. Op 3 september 1885 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Alida van der Linde, 21 jaar oud, geboren te Oudega (HO) als dochter van Roelof Pieters van der Linde en His Sytzes Hollander.
aangifte geboorte op 1 december 1863 aktenummer 122, getuigen:
Jan Thomas Rinkema koopman 54 jaar wonende te Balk
Jetze Jacobs van Dijk kleermaker 50 jaar wonende te Balk
5. Feikjen, geboren op 10 april 1865 te Balk. Overleden op 18 juli 1865 te Balk, 3 maanden oud.
aangifte geboorte op 11 april 1865 aktenummer 58, getuigen:
Jurjen Johannes ten Brink veldwachter 55 jaar wonende te Balk
Bernarsdus Jacobs Pelsma grofsmid 50 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 19 juli 1865 aktenummer 59, getuigen:
Jelle Hiddes Koornstra ? tiger 49 jaar wonende te Balk
Jetze Jacobs van Dijk kleermaker 53 jaar wonende te Balk
6. Feikjen, geboren op 11 juli 1866 te Balk. Overleden op 22 augustus 1867 te Balk.
aangifte geboorte op 11 juli 1866 aktenummer 81, getuigen:
Hilbrand Hilbrands Kroon timmerman 35 jaar wonende te Balk
Jetze Jacobs van Dijk sjouwerman 53 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 23 augustus 1867 aktenummer 43, getuigen:
Jan Thomas Rinkema koopman 58 jaar wonende te Balk
Jetze Jacobs van Dijk kleermaker 54 jaar wonende te Balk
7. Pietje, geboren op 30 juli 1868 te Balk. Overleden op 30 januari 1939 te Enschedé, 70 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Eelze van der Meulen
aangifte geboorte op 31 juli 1868 aktenummer 98, getuigen:
Jan Thomas Rinkema sjouwerman 58 jaar wonende te Balk
Hilbrand Hilbrands Kroon timmerman 37 jaar wonende te Balk
8. Willem, geboren op 3 mei 1871 te Balk. Schilder te Enschedé (1932) Overleden op 9 juni 1932 te Enschedé, 61 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 4 mei 1871 aktenummer 49, getuigen:
Jetze Jacobs van Dijk sjouwerman 58 jaar wonende te Balk
Hilbrand Kroon timmerman 40 jaar wonende te Balk
9. Feike, geboren op 26 februari 1874 te Balk Overleden op 9 augustus 1874 te Balk, 5 maanden oud.
10. Pieter, geboren op 21 april 1879 te Balk. Overleden op 11 augustus 1880 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 24 april 1879 aktenummer 75, getuigen:
Jan Hendriks Doele aanspreker 71 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema gemeentesecretaris 70 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 augustus 1880 aktenummer 66, getuigen:
Jetze Jacobs van Dijk zonder beroep 67 jaar wonende te Balk
Tjibbe Joukes Sloterdijk winkelier 29 jaar wonende te Balk
 
 
 
Anne Johannes Schaafsma
bron: Leeuwarder Courant van 9 december 1890
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Johannes Annes Schaafsma 1795-1861 Anne Joh. Schaafsma 1830-1900 Dooye Annes Schaafsma 1863-1930
     
woonadressen familie Schaafsma
periode adres bron
1859 - 1869 Dubbelstraat 29-31 woningregister 1859 - 1869 blad 101; kad. gem. Balk sectie A 117, huisnr. Balk 218
1869 - 1879 Dubbelstraat 29-31 woningregister 1869 - 1879 blad 66; kad. gem. Balk sectie A 117, volgnr. Balk 337
1880 - 1890 Dubbelstraat 29-31 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 157; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 563
1890 - 1893 Dubbelstraat 29-31 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 311; huisnummer Balk 218
1893 - 1896 Leeuwarden bevolkingsregister 1876 - 1904 blad 76
1896 - 1900 Drachten  
eigendommen van Schaafsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
Balk
A
           
Balk
A
           
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ?, folio ?, nummer ?
notariële acten
 
1893 Lemmer, notaris Frans Schaafsma Veiling en finale toewijzing. Eeen huis en herberg te Balk, koopsom fl. 828
- Anne Johannes Schaafsma (verwer en kastelein) wonende te Balk, verkoper
- Sipke Sloterdijk wonende te Harich, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97084 Repertoirenr.: 097086 Aktenr 40, d.d. 17 april 1893
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 augustus 2019 laatste wijziging: 10-08-2019