Fokke Hendriks Roorda inschrijving hypotheken 2 register 69: 114 / 273
Fokke Hendriks Roorda, geboren op 25 januari 1857 te Balk, zoon van Hendrik Hendriks Roorda en Baukjen Fokkes de Boer. Overleden op 22 mei 1926 te Balk, 69 jaar oud.
koopman te Balk, colporteur, venter in manufacturen
aangifte geboorte op 26 januari 1857 blad 5, getuigen:
Marten Sipkes Boonstra schoenmaker 34 jaar wonende te Balk
Fredrik Gijsen touwslager 44 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 mei 1926 aktenummer 36, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 53 jaar wonende te Balk
Halbe Doele zonder beroep 76 jaar wonende te Balk
Op 23 mei 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eetske Miedema, geboren op 7 januari 1861 te Cornwerd, dochter van Jan Sybrens Miedema en Fokeltje Sytzes Nauta. Overleden op 8 januari 1946 te Sneek, 85 jaar oud. Eerder getrouwd geweest met Baate Jelles Leemburg.
winkelierster (vanaf 1926), zonder beroep (1946)
aangifte overlijden op 9 januari 1946 aktenummer 13, getuigen:
Keimpe de Vos los werkman 49 jaar wonende te Balk
Kinderen: -

 

 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 28 september 1915
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Hendrik Hendriks Roorda 1824-1890 Fokke Hendriks Roorda 1857-1926  
  broers / zusters  
     
woonadressen familie Roorda
periode adres bron
     
189? - 1900 Raadhuisstraat 77 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 194; huisnummer Balk 146
1900 - 1906 Westein 27 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 163; huisnummer Balk 121b / 172
1906 - 1910 Raadhuisstraat 59 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 223; huisnummer Balk 154 / 236
1910 - 1910 Raadhuisstraat 59 bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 171; huisnummer Balk 236
1911 - 1920 Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 171; huisnummer Balk 141 / 160
1921 - 1930 Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 174; huisnummer Balk 188
1931 - 1939 Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 164; huisnummer Balk 189
     
eigendommen van Fokke Hendriks Roorda
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
493 ged.
 
toewijzing
564,-
12 april 1910
       
Balk
A
536
         
Balk
A
537
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1119, folio 114, nummer 273

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 20-01-2024