persoonlijke gegevens van Dirk Wouter Rookma(a)ker landeigenaar te Backum, rentenier te Balk
Dirk Wouter Rookmaaker, geboren circa 1802 te Haarlem als zoon van Dirk Wouter Rookmaker en Maria Vereeken. Overleden op 26 februari 1854 op nummer 140 te Balk, 51 jaar oud. Fabrikant (1829)
1. ) Op 24 december 1829 getrouwd in de gemeente Amsterdam met:
Maria Pauline Auguste Schumacher, geboren circa 1811 te Amsterdam, als dochter van Johannes Schumacher en Adrianan Maria Rijneveld. Overleden op 19 juli 1833 te Viersen, bij Creveld, arrondisement Gladbach koninkrijk Pruisen.
Uit dit huwelijk:
1. Diedrich Walter, geboren circa 1830 te Viersen (Pruisen). Overleden op 8 september1852 te Mainz, Duitsland, 21 jaar oud.
Diedrich Rookmaaker
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 16 september 1852
 
2. ) Op 5 oktober 1840 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aleida Johanna Nibbelink, geboren op 25 augustus 1812 te Huizen, als dochter van Gerardus Henricus Nibbelink, predikant te Huizen, en Hendrika Alphers. Overleden op 11 juli 1885 te Dordrecht, 73 jaar oud.
Aleida Nibbelink is op 13 september 1855 getrouwd met Jan Poppes.
 
 
 
Schumacher
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 25 juni 1833
 
Dirk Wouter Rookmaker
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 13 oktober 1840
 
Dirk Wouter Rookmaker
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 2 maart 1854
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Gerardus Hendrikus Nibbelink 1771-1845 Dirk Wouter Rookmaker 1802-1854  
     
woonadressen familie Rookmaker
periode adres bron
1849 - 1854 Raadhuisstraat 11 woningregister 1849 - 1859 blad 276; huisnummer 140 / 195
     
eigendommen van Dirk Wouter Rookmaker
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
334
 
koopbrief
1600,-
14 juli 1843
       
Balk
A
335
         
Balk
A
144
 
koopbrief
6000,-
22 oct 1844
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1019, folio 14, nummer 39
notariële acten
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte. Betreft de koop van huis en tuin en erf te Balk, koopsom fl. 1600
- Dirk Wouter Rookmaker, landeigenaar te Crefelt Pruisen, koper
- Jan Jans de Vries, koopman en winkelier te Balk, verkoper
bron: Tresoar Inv. nr. 007012 repertoire nr. 47 d.d. 12 juni 1843
 
1844 Sloten, notaris O. J. Ruardi Koopakte  Betreft de verkoop van een herenhuis te Balk, koopsom fl. 6000
- Willem Jan Hemsing te Balk, gehuwd met Anna Dorothea   Schonfeld, verkoper
- Dirk Wouter Rookmaker te Balk, koper
bron: Tresoar; Inv. nr. 118018 repertoire nr. 16 d.d. 27 april 1844
 
1854 Balk, notaris G. Zandstra Testament
- Alyda Johanna Nibbelink te Balk, weduwe van Dirk Wouter Rookmaker
bron: Tresoar, Inv. nr. 007025 repertoire nr. 77 d.d. 19 juni 1854
 
1854 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf en tuin te Balk, koopsom fl. 1300,-
- Jetze Jacobs van Dijk te Balk, verkoper
- Alyda Johanna Nibbelink te Balk, weduwe van Dirk Wouter Rookmaker, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7025 Repertoirenr.: 112 d.d. 15 december 1854
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 januari 2015 laatste wijziging: 14-11-2020