persoonlijke gegevens van Johannes Bernardus Rodenburg
Johannes Bernardus Rodenburg, geboren op 13 januari 1800 te Akkrum, gedoopt op 9 februari 1800 te Akkrum (Hervormd), als zoon van Rutgerus Rodenburg, predikant, en Maria lamina Hillegonda van Loenen. Overleden op 10 juli 1835 te Norg, 35 jaar oud.
winkelier te Balk(1826), werkman te Balk, (1829, 1830, 1832)
Op 7 november 1823 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Sjoukjen Ulbes Wijnia, geboren op 27 maart 1803 te Oosterend, gedoopt op 24 april 1803 te Oosterend (Hervormd), als dochter van Ulbe Jans Wijnja en Korneliske Jetzes. Overleden op 25 februari 1879 op nummer 77 te Hitzum, 75 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Maria, geboren op 23 augustus 1824 te Idzega.
2. Kornelia, geboren op 19 april 1829 op nummer 113 te Balk. Overleden op 28 maart 1903 te Assen, 73 jaar oud. Op 5 november 1851 getrouwd in de gemeente Assen met Ernst Jacobs Ibershof, leeftijd 25 jaar, geboren te Assen als zoon van Johan Herman Ibershof, timmerman, en Jantje Jans Reinders.
aangifte geboren op 20 april 1829 aktenummer 37, getuigen:
Jan Bremer werkman 45 jaar wonende te Balk op nummer 115
Roelof Hendriks van den Akker werkman 41 jaar wonende te Balk op nummer 115
3. Rudgerus, geboren op 19 april 1829 op nummer 113 te Balk.
aangifte geboren op 20 april 1829 aktenummer 37, getuigen:
Jan Bremer werkman 45 jaar wonende te Balk op nummer 115
Roelof Hendriks van den Akker werkman 41 jaar wonende te Balk op nummer 115
4. Trijntje, geboren op 24 oktober 1830 te op nummer 120 te Balk.
aangifte geboren op 25 oktober 1830 aktenummer 87, getuigen:
Bernard Herman Wortman wever 47 jaar wonende te Balk
Eeltje Annes Mulder zetmeijer 28 jaar wonende te Balk
5. Anna Elisabeth, geboren op 24 augustus 1832 op nummer 83 te Balk. Overleden op 12 december 1888 te Leeuwarden, 56 jaar oud. Op 10 november 1861 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Jakob van der Baan (arbeider), leeftijd 35 jaar, geboren te Leeuwarden als zoon van Jan Jacobs van der Baan en Stijntje Ambrosius Jansma.
aangifte geboren op 25 augustus 1832 aktenummer 60, getuigen:
Pier Jans Piersma schippersknecht 35 jaar wonende te Balk
Hendrikus Jelles Hornstra schippersknecht 32 jaar wonende te Balk
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 175 - huisnummer Balk 120
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Johannes Bernardus Rodenburg
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johannes Rodenburg 1800-1835  
     
woonadressen familie Rodenburg
periode adres bron
1829 Raadhuisstraat 47 huisnummer Balk 113
1829 Raadhuisstraat 39 volkstelling 1829, blad 175; huisnummer Balk 120
1830 Raadhuisstraat 39 huisnummer Balk 120
1832 Gaaikemastraat 15 huisnummer Balk 83
1832 - 1833 IJlst  
1833 Veenhuizen  
1840 Veenhuizen  
18?? - 1868 stad Ommen  
1870 - 18?? Hitzum  
1868 - 1879 Leeuwarden  
notariële acten
 
1820 Heerenveen, notaris Wesselius Balster Kool van Heerens Nummerverwisseling
- Pieter Femmes Sprietstra, wonende te Leeuwarden, vermeld
- Johannes Bernardus Rodenburg, wonende te IJlst, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 055017 Repertoirenr.: 055034 Aktenr 89 d.d. 13 april 1820
 
1837 Sneek, notaris Jan Jacobus Wiersma Ratificatie, een volmacht
-  Sjoukjen Ulbes Wijnja wonende te Veenhuizen, Drenthe, weduwe van Johannes Bernardus Rodenburg, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 120046 Repertoirenr.: 120055 Aktenr 109 d.d. 6 juni 1837
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 mei 2022 laatste wijziging: 26-05-2022