Thomas Jans Rinkema inschrijving register hypotheken 69: 8 / 228
Thomas Jans Rinkema, geboren op 25 oktober 1778 te Balk, gedoopt op 1 november 1778 te Balk (Hervormd), zoon van Jan Beerents en Japikjen Thomas. Overleden op 26 maart 1846 op nummer 132 te Balk, 67 jaar oud.
beroep: koopman te Balk
aangifte overlijden op 27 maart 1846 aktenummer B5, koopman, getuigen:
Jurjen Harmanides kleermaker 68 jaar wonende te Balk
Johannes Thomas Trinks wolkammer 49 jaar wonende te Balk
1. ) Op 1 februari 1807 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Hylkjen Pieters Hagius, geboren op ? te ? als dochter van Pieter Hendriks Hagius en Liesbeth Wiebes Faber. Overleden op 4 februari 1812 op nummer 132 te Balk, 23 jaar oud.
aangifte overlijden op 4 februari 1812 pagina 5, getuigen:
Koop Jans Rinkema ? ? jaar wonende te Balk, geburen
Tjietje Douwes Albada ? ? jaar wonende te Balk, geburen
Kinderen:
1. Jan, geboren op 30 augustus 1809 te Balk, gedoopt op 17 september 1809 te Balk (Hervormd).Winkelier, koopman. Overleden op 8 augustus 1879 te Balk, 69 jaar oud.
1. ) Op 22 januari 1832 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johanna Sophia Fokke, oud 23 jaar, geboren te Balk als dochter van Frederik Wilhelm Fokke en Gerbrig Berends Fokke.
2. ) Op 27 juli 1845 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hylckjen Pieters Poppes, oud 27 jaar, geboren te Balk, als dochter van Pieter Baukes Poppes en Grietje Krijns Eppinga.
2. Gettje, geboren op 3 november 1810 te Balk, gedoopt op 18 november 1810 te Balk (Hervormd).
 
2. ) Op 12 juli 1812 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
huwelijk 12 juli 1812 aktenummer 10, koopman, dienstmaagd, getuigen:
Koop Jans Rinkema schippersknecht 31 jaar wonende te Balk
Anne Pieters Kramer schoenmaker 46 jaar wonende te Balk
Tjeerd Harmens Visser meester bakker 26 jaar wonende te Balk
Ageus Hylke Florison docter en vroedmeester 20 jaar wonende te Balk
Wytske Geerts van der Wijck, geboren op 10 mei 1790 te Wijckel, gedoopt op 16 mei 1790 te Wijckel (Hervormd), dochter van Geert Reins en Pietje Hindriks. Overleden op 23 februari 1860 op nummer 186 te Balk, 70 jaar oud.
aangifte overlijden op 24 februari 1860 aktenummer 17, getuigen:
Johannes Thomas Trinks wolkammer 63 jaar wonende te Balk
Hermanus Dirks Duijf uurwerkmaker 54 jaar wonende te Balk
Kinderen:
3. Gettje, geboren op 15 april 1813 te Balk op nr. 132. Overleden op 29 november 1859 op nummer 186 te Balk, 46 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 16 april 1813 aktenummer 25, koopman en schipper, getuigen:
Koop Jans Rinkema schipper 32 jaar wonende op nummer 130 te Balk
Anne Pieters Cramer schoenmaker 47 jaar wonende op nummer 133 te Balk
aangifte overlijden op 30 november 1859 aktenummer 117, zonder beroep, getuigen:
Johannes Thomas Trinks wolkammer 63 jaar wonende te Balk
Hermanus Dirks Duijf uurwerkmaker 54 jaar wonende te Balk
4. Pietje, geboren op 26 oktober 1814 te Balk op nr 132. Overleden op 30 oktober 1814 op nummer 132 te Balk, 4 dagen oud.
aangifte geboorte op 26 oktober 1814 aktenummer 46, koopman, getuigen:
Marten Ruurds Brouwer scheepsstuurman 54 jaar wonende op nummer 132 te Balk
Anne Pieters Cramer schoenmaker 49 jaar wonende op nummer 133 te Balk
aangifte overlijden op 1 november 1814 aktenummer B34, schipper en koopman, getuigen:
Anne Pieters Kramer schoenmaker   wonende te Balk
Marten Ruurds Brouwer scheepsstuurman   wonende te Balk
5. Geert, geboren op 26 oktober 1814 te Balk op nr 132. Overleden op 8 november 1814 op nummer 132, 14 dagen oud.
aangifte geboorte op 26 oktober 1814 aktenummer 46, koopman, getuigen:
Marten Ruurds Brouwer scheepsstuurman 54 jaar wonende op nummer 132 te Balk
Anne Pieters Cramer schoenmaker 49jaar wonende op nummer 133 te Balk
aangifte overlijden op 9 november 1814 aktenummer B37, getuigen:
Anne Pieters Kramer schoenmaker   wonende te Balk
Marten Ruurds Brouwer scheepsstuurman   wonende te Balk
6. Sibbele, geboren op 12 maart 1816 op nummer 132 te Balk. Bakkersknecht, zonder beroep (1879). Overleden op 25 september 1879 te Balk, 63 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 12 maart 1816 aktenummer 27, koopman, getuigen:
Anne Pieters Cramer schoenmaker 50 jaar wonende op nummer 133 te Balk
Tjietje Douwes Albada meester slager 50 jaar wonende op nummer 134 te Balk
aangifte overlijden op 26 september 1879 aktenummer 89, zonder beroep, getuigen:
Hendrik Harmens Wortman winkelier 55 jaar wonende te Balk
Dirk Jurjens te Brink uurwerkmaker 37 jaar wonende te Balk
7. Geert, geboren op 19 april 1818 op nummer 130 te Balk. Sjouwer (1877). Overleden op 19 oktober 1877 te Balk, 59 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 20 april 1818 aktenummer 27, koopman, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 26 jaar wonende op nummer 152 te Balk
Sjirk Jans Haga schrijvers? 39 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 20 oktober 1877 aktenummer 72, sjouwer, getuigen:
Hendrik Harmens Wortman winkelier 53 jaar wonende te Balk
Dirk Jurjens te Brink uurwerkmaker 35 jaar wonende te Balk
8. Pietje, geboren op 27 april 1821 op nummer 132 te Balk. Overleden op 30 november 1821 op nummer 132 te Balk, 7 maanden oud.
aangifte geboorte op 28 april 1821 aktenummer 41, graankoper, getuigen:
Anne Pieters Cramer schoenlapper 55 jaar wonende op nummer 133 te Balk
Gerrit Hanzes van der Veer winkelier 32 jaar wonende op nummer 130 te Balk
aangifte overlijden op 1 december 1821 aktenummer B 20, graankoper , getuigen:
Anne Pieters Cramer schoenlapper 56 jaar wonende op nummer 133 te Balk
Johannes Trinks wolkammer 24 jaar wonende op nummer 131 te Balk
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 189 - huisnummer Balk 132
klik hier voor het complete formulier ondertekend door Thomas Jans Rinkema
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Jan Beerents 17?? - 1787 Thomas Jans Rinkema 1778-1846  
  broers / zusters  
  Koop Jans Rinkema 1781-1820  
woonadressen familie Rinkema
periode adres bron
1811 - 1846 Raadhuisstraat 22 geboorte en overlijdensakten
1849 - 1859 Raadhuisstraat 22 woningregister 1849 - 1859 blad 260; huisnummer Balk 132 / 186
1859 - 1860 Raadhuisstraat 22 woningregister 1859 - 1869 blad 87; kad. gem. Balk sectie A 152, huisnummer 186
     
eigendommen van Thomas Jans Rinkema
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
98
00 02 00
pakhuis en erf
A 5
Balk
A
98a
00 01 40
schuur
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 217 Tomas Jans Renkema en medeëigenaren te Balk
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
152
00 04 90
huis en erf
A 5
Balk
H
350
01 59 20
weiland
H 4
Balk
A
300
00 07 80
huis en erf
A 5
Balk
I
11
02 18 10
weiland
I 1
Balk
A
307
00 02 30
huis en erf
A 5
 
Balk
I
12
01 42 50
weiland
I 1
Balk
H
349
01 15 10
weiland
H 4
 
Balk
I
42
00 04 80
opslag als bouwland
I 1
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 219 Thomas Jans Rinkema koopman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
152
       
f 800,-
13 dec 1842
29 jul 1873
geheel
Balk
H
349
       
f 2000,-
24 jul 1843
29 jul 1873
geheel
Balk
H
350
       
f 3000,-
8 feb 1848
25 mei 1855
geheel
Balk
A
98
       
f 7500,-
15 mrt 1849
25 mei 1855
geheel
Balk
A
98a
               
1/2 in Balk
A
383
 
scheiding
600,-
5 nov 1852
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1013, folio 8, nummer 228
notariële acten
 
1837 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van twee huizen te Balk
- Thomas Jans Rinkema, koopman te Balk, verkoper
- Jelle Meinesz, ontvanger der belastingen te Balk, koper
- Trijntje Cornelis Sleeswijk, rentenier te Balk, weduwe  van Poppe Idskes Poppes, koper
- Cornelia Poppes te Balk, gehuwd met Marten Brants van der  Goot, koper
- Idske Poppes, koopman te Harich, koper
- Cornelis Poppes, koopman te Balk, koper
- Jan Poppes, koopman te Balk, koper
- Sikke Poppes, grossier te Balk, koper
- Fetje Poppes te Balk, koper
- Frederika Poppes, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008 Repertoirenr.: 122 en 135 d.d. 29 november 1837
 
1842 Balk, notaris W. J. Hemsing  Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 800
- Thomas Jans Rinkema, koopman te Balk, gehuwd met Wytske  Geerts van der Wijk, debiteur
- Trijntje Sleeswijk, rentenier te Balk, weduwe van Poppe  Idskes Poppes, crediteur
- Cornelia Poppes te Balk, gehuwd met Marten Brants van der  Goot, crediteur
- Idske Poppes, koopman te Harich, crediteur
- Cornelis Poppes, koopman te Balk, crediteur
- Fetje Poppes te Balk, crediteur
- Frederika Poppes te Balk, crediteur
- Jan Poppes, koopman te Balk, crediteur
- Sikke Poppes, grossier in wijnen en ster te Balk,  crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7011 Repertoirenr.: 86 d.d. 22 september 1842
 
1848 Balk, notaris W. J. Hemsing Schuldbewijs met onderzetting Betreft een kapitaal van fl. 3000
- Wytske Geerts van der Wijk, winkelier en Bakker te Balk,  debiteur
- Jan Thomas Rinkema, koopman te Balk, debiteur
- Gettje Thomas Rinkema te Balk, debiteur
- Sibbele Thomas Rinkema, koopman te Balk, debiteur
- Geert Thomas Rinkema, koopman te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te  Rijs, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7017 Repertoirenr.: 1 d.d. 6 januari 1848
 
1852 Balk, notaris W. J. Hemsing Boedelscheiding
- Wietske Geerts van der Wijk, bakker en winkelier te Balk, weduwe van Thomas Jans Rinkema
- Sibbele Thomas Rinkema, bakkersknecht te Balk
- Geertje Thomas Rinkema te Balk
- Geert Thomas Rinkema te Balk
- Jan Thomas Rinkema, koopman te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7021 Repertoirenr.: 18 d.d. 29 april 1852

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 juli 2009 laatste wijziging: 7-01-2024