Jan Thomas Rinkema inschriiving register hypotheken 69: 18 / 158
Jan Thomas Rinkema, geboren op 30 augustus 1809 te Balk, gedoopt op 17 september 1809 te Balk (Hervormd), als zoon van Thomas Jans Rinkema en Hylkjen Pieters Hagius. Overleden op 8 augustus 1879 te Balk, 69 jaar oud.
beroep: schipper te Balk, winkelier te Balk (1850),
aangifte overlijden op 8 augustus 1879 aktenummer 77, getuigen:
Hendrik Harmens Wortman winkelier 55 jaar wonende te Balk
Durk Jurjens ten Brink uurwerkmaker 37 jaar wonende te Balk
1. ) Op 22 januari 1832 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Johanna Sophia Fokke, geboren te Balk, als dochter van Frederik Wilhelm Fokke, genees- heel en vroedmeester te Balk, en Gerbrig Berends Fokke. Overleden op 30 augustus 1844 op nummer 41 te Balk, 35 jaar oud.
aangifte overlijden op 2 september 1844 pagina 13, getuigen:
Arend Arends grutter 29 jaar wonende te Balk
Poppe Cornelis Poppes koopman 24 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk: geen kinderen.
 
2. ) Op 27 juli 1845 getrouwd in de gemeente Gaasterland met
Hylckjen Pieters Poppes, geboren op 4 september 1817 op nummer 142 te Balk, als dochter van Pieter Baukes Poppes en Grietje Krijns Eppinga. Overleden op 1 september 1895 te Sneek, 77 jaar oud.
aangifte geboorte op 4 september 1817 aktenummer 67 door Pieter Baukes Poppes boterkoper te Balk, getuigen:
Jacob Frankes Elsloo bakker 36 jaar wonende te Balk op nummer 141
Age Tjerks van der Feer schipper 29 jaar wonende te Balk op nummer 143
Uit dit huwelijk:
1. Thomas, geboren op 14 juni 1846 op nummer 41 te Balk. Woont 1873 in Delft. Getrouwd met Geertruida Koet uit Leiden.
aangifte geboorte op 15 juni 1846 blad 28, getuigen:
Christiaan Epkes van Koersveld grutter 28 jaar wonende te Balk
Poppe Kornelis Poppes koopman 26 jaar wonende te Balk
2. Pieter, geboren op 22 juni 1848 te Balk. Op 7 december 1871 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Meintje Bakker 27 jaar oud geboren te Sondel als dochter van Ane Pieters Bakker en Marijke Harings Mulder.
3. Sibbele, geboren op 9 maart 1850 te Balk.
1. ) Op 8 juni 1873 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Lolkjen Zandstra 23 jaar oud geboren te Woudsend als zoon van Sybe Sjoerds Zandstra en Ynskjen Lolkes Bosma.
2. ) Op 18 november 1910 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Wiepkjen Wildeboer 62 jaar oud geboren te Balk, als dochter van Arend Pieters Wildeboer en Sietske Gerlofs de Vries.
aangifte geboorte op 11 maart 1850 blad 23, getuigen:
Jakob Obes Hofstra waagmeester 41 jaar wonende te Balk
Harmen Gerlofs Postma koopman 39 jaar wonende te Balk
4. Grietje, geboren op 13 februari 1852 te Balk. Op 16 november 1881 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hinne Koopmans 23 jaar oud geboren te Sneek als zoon van Fedde Koopmans en Marregien Mansveld.
aangifte geboorte op 14 februari 1852 blad 9, getuigen:
Jakob Obes Hofstra waagmeester 43 jaar wonende te Balk
Rinze Aukes Overzee werkman 48 jaar wonende te Balk
5. Wietske, geboren op 2 februari 1856 te Balk.
aangifte geboorte op 2 februari 1856 blad 9, getuigen:
Rein Piers Haringsma koopman 44 jaar wonende te Balk
Uilke Harmens Poppes schipper 29 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Thomas Jans Rinkema 1778-1846 Jan Thomas Rinkema 1809-1879 Pieter Jans Rinkema 1848-1925
Fredrik Wilhelm Fokke 1771-1843    
woonadressen familie Rinkema
periode adres bron
1840 van Swinderenstraat 17 volkstelling 1840, huisnummer Balk 41
1846 van Swinderenstraat 17  
1848 van Swinderenstraat 17  
1849 - 1859 Meerweg 16 woningregister 1849 - 1859 blad 10; huisnummer Balk 7 / 10
1859 - 1869 Dubbelstraat 38 woningregister 1859 - 1869 blad 101 kad. nr. A 118 nummer 217
1869 - 1879 Dubbelstraat 38 woningregister 1869 - 1879 blad 9; kad. gem. Balk A 118, volgnummer 1 / 337
1880 - 1881 Raadhuisstraat 22 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 15; kad. gem. Balk sectie A nummer 152
1881 - 1895 Sneek  
eigendommen van Jan Thomas Rinkema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A                  
Balk A                  
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 december 2015 laatste wijziging: 8-01-2024