persoonlijke gegevens van Lammert Reekers
Lammert, geboren op 11 april 1886 te Balk, als zoon van Anne Reekers, arbeider te Balk, en Marthe Tolsma. Overleden op ?
Op 23 september getrouwd in gemeente Amsterdam met:
Cornelia Agatha van Weerdenburg, geboren op ? te Sloten (NH), als dochter van Johannes Wilhelmus van Weerdenburg, warmoezier te Amsterdam, en Adriaantje van Westen. Overleden op
Uit dit huwelijk:
1. Martha Maria, geboren op 6 maart 1922 te Balk.
2. Adriana Johanna, geboren op 21 september 1923 te Balk.
3. Jan Albertus, geboren op 3 juli 1926 te Balk.
 
woonadressen familie Reekers
periode
adres
bron
     
1917 - 1920 Raadhuisstraat 38 register van huisnummering 1910-1920 blad 21; nr 266 / 301
1921 - 1929 Raadhuisstraat 38 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 290; huisnummer Balk 326
1929 - ???? Amsterdam Op 11 mei 1929 vertrokken naar Amsterdam, Columbusplein 50, 1 hoog
     
eigendommen van Lammert Reekers
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
645
 
koopacte
3500,-
14 april 1919
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1126, folio 121, nummer 258
notariële acten
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Frans Nieuwenhuis te Balk, verkoper
- Marie Elisabeth Fischer te Balk, weduwe van Bernardus  Nieuwenhuis, verkoper
- Lammert Reekers te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 79 d.d. 25 maart 1919
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Lammert Reekers te Balk, debiteur
- Jelle Tjietjes Albada te Harich, crediteur
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098 Repertoirenr.: 191 d.d. 16 augustus 1919
 

 

laatste wijziging: 19 augustus 2017