Lammert Annes Reekers
kadastrale legger: Balk 3199 inschrijving hypotheken 2 register 69: 121 / 258
Lammert Reekers, geboren op 11 april 1886 te Balk.
Zoon van Anne Reekers, arbeider te Balk (1886), en Marthe Tolsma.
Overleden op 14 juli 1963 te Amsterdam,
Beroep: winkelier te Balk, venter te Amsterdam, verzekeningsagent te Amsterdam, colporteur te Amsterdam
aangifte geboorte op 13 april 1886 aktenummer 47, getuigen:
Sjoerd Rijpsma arbeider 39 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 26 jaar wonende te Balk
 
Op 23 september 1920 getrouwd in gemeente Amsterdam met:
Cornelia Agatha van Weerdenburg, geboren op 23 maart 1889 te Sloten (NH)
Dochter van Johannes Wilhelmus van Weerdenburg, warmoezier te Amsterdam, en Adriaantje van Westen.
Overleden op ? te ?, jaar oud.
Beroep: pensionhoudster te Amsterdam
 
Kinderen:
1. Martha Maria, geboren op 6 maart 1922 te Balk.
2. Adriana Johanna, geboren op 21 september 1923 te Balk.
3. Jan Albertus, geboren op 3 juli 1926 te Balk.
 
woonadressen familie Reekers / Cornelia van Weerdenbrug
periode adres bron
1921 - 1929 Raadhuisstraat 38 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 290; huisnummer Balk 326
1929 - ???? Amsterdam Op 11 mei 1929 vertrokken naar Amsterdam, Columbusplein 50, 1 hoog
1929 - 1939 Amsterdam diverse adressen
1939 - 1954 Amsterdam Titiaanstraat 42 hs
1954 - 1965 Amsterdam Volkerakstraat 14 hs
1965 Renkum huize de Branding, Kabeljauwallee 35
     
woonadressen familie Reekers / Lammert Reekers
periode adres bron
1917 - 1920 Raadhuisstraat 38 register van huisnummering 1910-1920 blad 21; nr 266 / 301
1921 - 1929 Raadhuisstraat 38 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 290; huisnummer Balk 326
1929 - ???? Amsterdam Op 11 mei 1929 vertrokken naar Amsterdam, Columbusplein 50, 1 hoog
1929 - 1939 Amsterdam diverse adressen
1939 - 1940 Amsterdam Titiaanstraat 42 hs
1940 - 1942 Amsterdam Sarphatipark 66 bhs / Bollandpark 66 bhs
1942 - 1946 Steggerda 99c gemeente Weststellingwerf
1946 - 1947 Amsterdam Rietwijkerstraat 42 e
1947 - 1947 Amsterdam Singel 109 hs
1947 - 1947 Amsterdam Nieuwendijk 6 bv
1947 - 1948 Amsterdam Frederiksplein 38 geh
1948 - 1950 Amsterdam Rustenburgstraat 330 II
1950 - 1951 Amsterdam Hoofdweg 228 III
1951 - 1952 Leeuwarden Jeroen Bosstraat 14
1952 - 1959 Amsterdam Sassenheimstraat 62 II
1959 - 1961 Amsterdam Molukkenstraat 147 hs
1961 - 1962 Amsterdam Valentijnkade 50 I
1962 - 1963 Amsterdam Sophialaan 33 hs
     
eigendommen van Lammert Reekers
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
645
 
koopacte
3500,-
14 april 1919
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1126, folio 121, nummer 258
legger kadastrale gemeente Balk
kadastrale gemeente sectie nummer opper- vlakte soort eigendom beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen waaruit getrokken waar overgebracht
Balk A 645 00 02 30 huis, erf (1920) dj 1929 vereniging st ?? 1714 / 12 3199 / 2
Balk A 645 00 02 30 huis, erf (1929) dj 1930 verkoop n 73/45 3199 / 1 3757/ 5
               
bron: kadaster.nl; legger Balk 3199 Lammert Rekers, koopman te Balk
notariële acten
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Frans Nieuwenhuis te Balk, verkoper
- Marie Elisabeth Fischer te Balk, weduwe van Bernardus  Nieuwenhuis, verkoper
- Lammert Reekers te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 79 d.d. 25 maart 1919
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Lammert Reekers te Balk, debiteur
- Jelle Tjietjes Albada te Harich, crediteur
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098 Repertoirenr.: 191 d.d. 16 augustus 1919
 
1929 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Koopcontract
- Lammert Reekers (winkelier), wonende te Balk, verkoper
- Jelle Siemonsma (reiziger), wonende te Bakhuizen, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7114 Repertoirenr.: 7121 Aktenr 974 d.d. 17 april 1929
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 februari 2013 laatste wijziging: 31-01-2024