Jan Johannes Reekers inschrijving register hypotheken 69: 103 / 162
Jan Johannes Reekers, geboren op 21 december 1842 te Koudum, als zoon van Johannes Jans Reekers, arbeider te Hemelum (1842) en Mientje Jans de Jong. Overleden op 13 oktober 1911 te Nijega, 68 jaar oud.
beroep: arbeider (1876), veekoopman
aangifte geboorte op 22 december 1842 aktenummer 91, getuigen:
Tjitte Romkes de Boer veldwachter 42 jaar wonende te Koudum
Taeke Plantinga klerk 30 jaar wonende te Koudum
Op 20 juli 1873 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Johannes Wagenaar, geboren op 10 mei 1849 te Makkum, als dochter van Johannes Tjeerds Wagenaar en Jantje Pieters van Scheltinga. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje, geboren op 7 augustus 1876  te Balk. Op 29 januari 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Eelke Postma, 29 jaar, geboren te Haskerdijken, als zoon van Age Eelkes Postma en Rimkjen Gerrits Bouwhuis.
beroep:
aangifte geboorte op 8 augustus 1876 aktenummer 109, getuigen:
Durk Piers Piersma arbeider 52 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 68 jaar wonende te Balk
2. Johannes, geboren op 23 februari 1879  te Balk. 
beroep:
aangifte geboorte op 24 februari 1879 aktenummer 32, getuigen:
Pieter Lolkes Wildschut arbeider 33 jaar wonende te Ruigahuizen
Jan Hendriks Visser werkman 34 jaar wonende te Balk
3. Anne, geboren op 16 januari 1881  
4. Mientje, geboren 3 augustus 1884 te Wijckel.
5. Trijntje, geboren op 29 juni 1887 te Balk. Op 15 februari 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sipke Gorter, oud 21 jaar, geboren te Langweer, als zoon van Johannes Gorter en Afke de Jong.
6. Anna, geboren op 20 september 1891 te Balk.
 
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Jan Johannes Reekers 1842-1911  
  broers / zusters  
     
woonadressen familie Reekers
periode adres bron
1874 - 1879 Westein 31-41 woningregister 1869 - 1879 blad 35; kad. gem. Balk sectie A 350; volgnr. 151 / 138
1880 - 1890 Westein 31-41 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 140; kad. gemeente Balk sectie A nummer 531
1890 - 1892 Raadhuisstraat 69 bevolkingsregister 1890 -1900 blad 203; huisnummer Balk 149
1892 - 1899 ? bevolkingsregister 1890 -1900 blad 166; huisnummer Wijckel 142
1900 - 190? Gaaikemastraat 31 bevolkingsregister 1900 -1910 blad 121; huisnummer Harich 102 / 151
190? - 190? Gaaikemastraat 15 bevolkingsregister 1900 -1910 blad 122; huisnummer Balk 96 / 132
190? - 1910 Raadhuisstraat 34 bevolkingsregister 1900 -1910 blad 352; huisnummer Balk 173 / 270
1911 - 1911 Raadhuisstraat 34 bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 150; huisnummer Balk 270
1911 Nijega  
eigendommen van Jan Johannes Reekers
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk B 1250   koopakte 1500,- 30 apr 1892        
Balk B 1251          
Balk H 929 ged koopakte 1000,- 14 apr 1899        
Balk H 930 ged        
Balk A 370   koopakte 425,- 30 jul 1908        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1008, folio 103, nummer 162
notariële acten
 
1892 Balk, notaris L. H. Potma  Gemeente: Gaasterland  Koopakte
Betreft de verkoop van een burgerhuis en erf en tuin te Wijckel, koopsom  fl. 1500
- Eise Jans Kok te Balk, verkoper
- Jan Johannes Reekers te Balk, koper
Bron : Tresoar  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7065  Repertoirenr.: 26 d.d. 23 april 1892
 
1899 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Gemeente: Gaasterland Koopacte
Betreft de verkoop van een woning met bleek te Harich, koopsom fl. 1000
- Ferdinant Keulen te Balk, verkoper
- Jan Johannes Reekers te Wijckel, koper    
Bron : Tresoar  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7074  Repertoirenr.: 20 d.d. 4 maart 1899
 
1902 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Gemeente: Gaasterland  Koopacte
Betreft de verkoop van een woning met erf te Harich, koopsom fl. 1100
- Jan Johannes Reekers te Harich, verkoper
- Eelke de Winter te Balk, koper
Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077  Repertoirenr.: 245 d.d. 27 december 1902
 
1918 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Gemeente: Gaasterland  Provisionele toewijzing en publieke verkoping
- Trijntje Wagenaar te Leeuwarden, weduwe van Jan Johannes Reekers
- Jean Joseph Armand Recolet te Amay in Belgie, gehuwd met Anna Lukas
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7096  Repertoirenr.: 149 en 159 d.d. 18 november 1918
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 november 2014 laatste wijziging: 12-11-2023