persoonlijke gegevens van Lieuwe Hielke Potma
Lieuwe Hielke Potma, geboren op 16 september 1824 te Workum als zoon van Albert Lieuwes Potma en Eke Harmens van Wetzinga. Overleden op 10 december 1897 te Balk, 73 jaar oud. Directeur stijfselfabriek te Workum (1852-1857), notaris te Balk (1864-1897)
Op 31 december 1852 getrouwd in de gemeente Workum met:
Anna Hiemstra, geboren op 18 april 1825 te Workum als dochter van Sybout Tjepkes Hiemstra, medicinae doctor te Workum, en Wiepkje Sybrandus Huizinga. Overleden op 1 mei 1896 te Balk, 71 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Eke, geboren op 26 oktober 1853 te Workum. Overleden op 4 februari 1887 te Utrecht, 34 jaar oud. Op 26 oktober 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacobus François, fabrikant te Utrecht, 32 jaar oud, geboren op 8 januari 1845 te Moordrecht, als zoon van Nicolaas Jan François en Belia Diederika Wilhelmina van Ruytenburg. Overleden op 7 april 1910 te Utrecht, 65 jaar oud.
 
Eke Potma Eke Potma
bron: Leeuwarder Courant van 8 februari 1887 bron: Leeuwarder Courant van 8 februari 1887
 
Jacobus Francois
bron: Leeuwarder Courant van 14 april 1910
 
2. Wiepkje, geboren op 24 augustus 1856 te Workum. Op 14 februari 1917 opgenomen in het krankzinnigen instituut Den Dolder te Zeist. Overleden op 25 augustus 1921 te Zeist, 65 jaar oud. Ongehuwd.
 
Wiepkje Potma
bron: Leeuwarder Courant van 27 augustus 1921
 
3. Sijbout Tjipke, geboren op 10 oktober 1857 te Workum. Op 31 augustus 1892 naar Erichem, 7 maart 1895 van Haarlemmermeer. Overleden op 16 december 1900 te Balk, 43 jaar oud. Ongehuwd. Begraven te Workum (kerk).
aangifte overlijden op 17 december 1900 aktenummer 89, getuigen:
Dooitje Schram arbeider 61 jaar wonende te Balk
Alle van der Goot vrachtrijder 38 jaar wonende te Balk
 
Sijbout Tjipke
bron: Leeuwarder Courant van 14 februari 1899
 
Sijbout Tjipke Potma Sijbout Tjipke
bron: Leeuwarder Courant van 11 mei 1900 bron: Leeuwarder Courant van 28 december 1900
 

4. Alberta, geboren op 14 augustus 1866 te Balk. Op 3 juni 1913 vertrokken naar Zeist.

 
 
 
Lieuwe Potma en Anna Hiemstra
bron: Leeuwarder Courant van 4 januari 1853
 
Lieuwe Hielke Potma
bron: Leeuwarder Courant van 28 januari 1853
 
Lieuwe Hielke Potma
bron: Leeuwarder Courant van 12 juli 1864
 
  Lieuwe Hielke Potma
Anna Hiemstra
bron: Leeuwarder Courant van 4 mei 1896
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1897
 
 
Lieuwe Hielke Potma
bron: Leeuwarder Courant van 13 december 1897
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Lieuwe Hielke Potma 1824-1897  
     
 
periode adres bron
  Workum  
1864 - 1869 Raadhuisstraat 9 woningregister 1859 - 1869 blad 93; kad. gem. Balk sectie A 141, huisnr. Balk 197
1869 - 1879 Raadhuisstraat 9 woningregister 1869-1879 blad 13; kad gem. Balk sectie A 455, volgnummer 23 /10
1880 - 1890 Raadhuisstraat 9 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 109; kadastrale gemeente Balk sectie A 455
1890 - 1900 Raadhuisstraat 9 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 291; huisnummer Balk 197
1900 - 1910 Raadhuisstraat 9 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 286; huisnummer Balk 197 / 312
1910 - 1917 Raadhuisstraat 9 bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 117; huisnummer Balk 312 / 339
     
eigendommen van Lieuwe Hielke Potma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
veel land bij Workum vanaf 1842
       
Balk
A
141
 
koopbrief
6500,-
14 feb 1865
       
Balk
A
142
         
Koudum
A
398
 
1/2 publ. verkoop
506,-
24 dec 1869
       
Koudum
A
357 ged.
         
Workum
A
1061
 
publ. verkoop
1958,-
11 jan 1884
       
Workum
A
1062
         
Workum
A
1060
         
Workum
A
1058
         
Workum
A
1057
         
Workum
A
1077
         
1/2 in drie graven te Workum
scheiding
 
19 aug 1896
       
Balk
A
142
         
Balk
A
455
         
een zitplaats in de kerk te Balk        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1013, folio 8, nummer 165

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 oktober 018 laatste wijziging: 1-11-2020