persoonlijke gegevens van Johannes Postma
Johannes Gerryts Postma, geboren op 1 juni 1833 te Dronrijp, als zoon van Gerryt Gerryts Postma, boer te Dronrijp, en Ybeltje Johannes de Faber. Overleden op 11 september 1912 te Groenlo, 79 jaar oud.
 
Johannes Postma werd de 12e pastoor in de St. Ludgerusparochie in Balk. Hij bleef in Balk tot 1912. Op zijn verzoek kreeg hij eervol ontslag van de bisschop. Hij ging in Groenlo wonen, waar hij slechts enkele maanden heeftgewoond, want op 11 september 1912 is hij er overleden.
bron: "Echo van het verleden" geschiedenis van de St. Ludgerusparochie te Balk.
 
kapelaan te Leeuwarden
 
Johannes Postma was tot 1858 kapelaan te Joure. Van 28 juli 1858 tot 26 oktober 1870 kapelaan in Leeuwarden bij pastoor Joannes Henricus Bauer in de Sint Bonifatius Kerk (1854-1867) en later pastoor Antonius Petrus Hendriks.
 
 
BonifatiuskerkBonifatiuskerk
de kerk met de kadastrale kaart uit 1832 (in het blauw de kerk)
    De oude Bonifatiuskerk in Leeuwarden stond aan de Vleesmarkt. Dat is waar nu bioscoop Tivoli gevestigd is aan de Nieuwestad 85-87. De nieuwe Bonifatiuskerk is gebouwd tussen 1882-1884 aan de Voorstreek onder architectuur van P.J.H. Cuypers.    
 
 
Op 29 juli 1870 spreekt kapelaan Postma bij het 50 jarig jubileum van priester R.J. de Faber in Dronrijp.
bron: De Tijd van 3 augustus 1870
 
pastoor te Balk
 
Johannes Postma
bron: Leeuwarder Courant van 14 februari 1875
 
RK school Dronrijp
bron: Tresoar, De Sint Radbodusschool rond 1930
In zijn geboorteplaats Dronrijp was pastoor Johannes Postma aanwezig bij de officiële in gebruik name van Rooms Katholieke Sint Radbodus-school op 24 mei 1875 volgens De Tijd van 26 mei 1875.
 
Johannes Postma
bron: De Tijd van 22 augustua 1882
 
Johannes Postma
bron: Het nieuws van de dag van 8 oktober 1895
 
Johannes Postma Johannes Gerryts Postma
bron: leeuwarder Courant van 18 oktober 1895
 
Johannes Postma
bron: Leeuwarder Courant van 6 december 1898
 
Johannes Postma
bron: Rotterdamsche Courant van 24 augustus 1907
 
Johannes Postma
bron: Leeuwarder Courant van 11 juli 1912
 
Johannes Postma Johannes Postma
bron: De Tijd van 13 september 1912 bron: Leeuwarder Courant van 16 september 1912
 
Vóór 1906 vonden de begravingen plaats op de oude begraafplaats aan de Lepelstraat te Groenlo vlak bij de kerk, waar nu (2017) zorgcentrum “de Molenberg” staat. Pastoor Johannes Postma is begraven in 1912 op de in 1906 nieuwe aangelegde r.k. begraafplaats op de Lage Hartreise aan de Lichtenvoordseweg te Groenlo.
 
 
de nauwelijks leesbare tekst op de steen is:
HIER RUST
JOHANNES POSTMA
GEB TE DRONRIJP JUN 1833
PRIESTER ??? AUG 1857
PASTOOR TE BALK 1870-1912
OVERLEDEN TE GROENLO
11 SEPTEMBER 1913
 
de foto's zijn gemaakt tijdens onze vakantie in de Achterhoek in de zomer van 2017
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters  
  Johannes Postma 1833-1912  
     
woonadressen pastoor Postma
periode adres bron
18?? - 1858 Joure  
1858 - 1870 Leeuwarden bevolkingsregister 1848-1858, blad 531, huisnummer ?
  Leeuwarden bevolkingsregister 1859-1876, blad 1084, huisnummer F 389
  Leeuwarden bevolkingsregister 1859-1876, blad 1087, huisnummer F 1090
1870 - 1879 Raadhuisstraat 42 woningregister 1869 - 1879 blad 20; kad. gem. Balk sectie A 367, huisnummer 65 / 52
1879 - 1890 Raadhuisstraat 40 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 22; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 166
1890 - 1900 Raadhuisstraat 40 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 240; huisnummer 168
1900 - 1910 Raadhuisstraat 39 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 246; huisnummer 169 / 265
1910 - 1912 Raadhuisstraat 39 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 21; huisnummer 265 / 299
1912 - 1912 Groenlo  
eigendommen van Johannes Postma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A 170   publ. verkoop 3321,- 10 mei 1875        
Balk A 171          
Balk B 933          
Balk A 644   toewijzing 1536,- 17 apr 1894        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1088, folio 83, nummer 110
notariële acten
 
1870 Dronrijp, notaris Johannes Scrinerius Potter van Loon. Provisionele en finale toewijzing.
Weiland te Dronrijp, koopsom fl. 2625,-
- Johannes Postma wonende te Leeuwarden, verkoper.
- Pier Postma wonende te Franeker, verkoper voor zich en in kwaliteit.
- Wybe Hyltjes Kortrijk wonende te Dronrijp, gehuwd met Ybeltje Johannes de Faber, voogd over Subertus Postma, verkoper in kwaliteit 
- Jan Kornelis Koopmans wonende te Dronrijp, koper
bron: Tresoar archiefnummer 26, inventarisnummer 037056, aktenummer 00815, datum 20 juni 1870
 
1875 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma. Obligatie, kapitaal fl. 2500,-
- Johannes Gerrits Westendorp wonende te Nijemirdum, crediteur
- Johannes Postma wonende te Balk, debiteur
bron: Tresoar archiefnummer 26, inventarisnummer 007048, aktenummer 00068, datum 15 mei 1875
 
1879 Dronrijp, notaris Johannes Scrinerius Potter van Loon. Provisionele en finale toewijzing.

Een huis te Dronrijp, koopsom fl. 2600,-

- Johannes Postma wonende te Balk , verkoper
- Petronella Hester de Faber wonende te Leeuwarden, weduwe van Laurentius Nauta, verkoper
- Sytske Johannes van Beimen wonende te Dronrijp, weduwe van Marten Thomas Tjepkema, koper
- Hein Kornelis Bakker wonende te Oudebildtzijl, verkoper
bron: Tresoar archiefnummer 26, inventarisnummer 037066, aktenummer 02806, datum 22 november 1879
 
1882 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma. Koopakte,
Een huis met daarnaast een gebouw met erf en tuin te Balk, koopsom fl. 2500,-

- Johannes Postma wonende te Balk, verkoper

- R.K. Parochie, koper

bron: Tresoar archiefnummer 26, inventarisnummer 007055, aktenummer 00071, datum 22 mei 1882
 
1894 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma. Provisionele en finale toewijzing.
Een huis, een steeg en erf en tuin te Balk, koopsom fl. 1536,-
- Broer Sjoerd Stellingwerf wonende te Sneek, verkoper.

- Johannes Lantinga wonende te 's-Gravenhage, gehuwd met Rieka Alida Stellingwerf, verkoper

- Albertus Folkers wonende te Winschoten, weduwnaar van Fettje Stellingwerf, vader van en voogd over Johanna Meggeltien Lutgerdina en Goslik Minne Folkers, verkoper.

- Johannes Postma wonende te Balk, koper.
bron: Tresoar archiefnummer 26, inventarisnummer 007067, aktenummer 00011, datum 21 februari 1894
 
1897 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma. Depot.

- Johannes Postma wonende te Balk, een testament

bron: Tresoar archiefnummer 26, inventarisnummer 007070, aktenummer 00006, datum 4 februari 1897
 
1912 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos. Boelgoed.
- Johannes Postma wonende te Balk
bron: Tresoar archiefnummer 26, inventarisnummer 007089, aktenummer 00103, datum 23 juli 1912
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 augustus 2017 laatste wijziging: 14-11-2020