persoonlijke gegevens van Fekke Fekkes Postma
Fekke Fekkes Postma, geboren op 27 februari 1816 op nummer 15 te Harich, als zoon van Fekke Fekkes Postma,werkman te Harich (1816), en Hendrikje Robijns de Jong, melktappersche te Nijemirdum (1842). Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Wagenaar (=voerman) te Ruigahuizen (1849), werkman te Ruigahuizen (1850)
Op 11 mei 1842 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Pietertje Wiebes Pelsma, geboren op 29 december 1814 op nummer 11 te Nijemirdum, als dochter van Wiebe Durks Pelsma, werkman te Nijemirdum, en Teetske Geerts Mulder, melktappersche te Nijemirdum (1842) . Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren op 17 januari 1843 op nummer 2 te Nijemirdum.
2. Hendrikje, geboren op 21 janauri 1844 op nummer 2 te Nijemirdum.
aangifte geboorte op 22 januari 1844 blad 5, getuigen:
Klaas Wiebes Pelsma schoenmaker 39 jaar wonende te Balk
Meine Sakes Polleboer schoenmakersknecht 37 jaar wonende te Balk
3. Robijn, geboren op 2 maart 1846 op nummer 1 te Ruigahuizen.
aangifte geboorte op 2 maart 1846 blad 10, getuigen:
Klaas Wiebes Pelsma schoenmaker 41 jaar wonende te Balk
Meine Sakes Polleboer schoenmakersknecht 39 jaar wonende te Balk
4. Wiebe, geboren op 21 september 1847 te Ruigahuizen.
aangifte geboorte op 22 september 1847 blad 53, getuigen:
Klaas Wiebes Pelsma schoenmaker 42 jaar wonende te Balk
Rommert Ages de Vries landbouwer 28 jaar wonende te Ruigahuizen
5. Teetske, geboren op 26 oktober 1849 te Ruigahuizen. Overleden op 11 december 1849 op nummer 1 te Ruigahuizen, 7 weken oud.
aangifte geboorte op 27 oktober 1849 blad 50, getuigen:
Klaas Wiebes Pelsma schoenmaker 44 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele kuiperskencht 28 jaar wonende te Ruigahuizen
aangifte overlijden op 12 december 1849 blad 36/2-28, getuigen:
Durk Franzes Haarsma landbouwer 29 jaar wonende te Ruigahuizen
Lammert Tjeerds Blessinga werkman 33 jaar wonende te Ruigahuizen
6. Teatske, geboren op 20 oktober 1850 te Ruigahuizen.
aangifte geboorte op 21 oktober 1850 blad 61, getuigen:
Klaas Wiebes Pelsma schoenmaker 45 jaar wonende te Balk
Hendriks Jans Kuiper werkman 45 jaar wonende te Balk
 
 
 
Fekke Fekkes Postma
bron: Leeuwarder Courant van 24 februari 1854
 
In april 1854 vertrekt het gezin Postma uit Gaasterland en gaat met de boot naar Liverpool. In Liverpool stappen ze aan boord van de brik David Cannon voor de reis naar New York city. Ze kwamen aan land in Castle Garden. Vandaar uit met de trein naar Goshen Indiana en later Kansas.
 
Castle Garden Fekke Postma
bron: www.castlegarden.org
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Fekke Fekkes Postma 1816-1875  
  emigranten  
woonadressen familie Postma
periode adres bron
1842 - 1844 Nijemirdum 2  
1846 - 1849 Ruigahuizen  
1849 - 1854 Tsjerkhofleane 4 bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 843, Ruigahuizen 1
1854 - Noord Amerika in april 1854 geëmigreerd
notariële acten
 
1854 Balk, notaris Gerryt Zandstra Verkoping. Opbrengst roerende goederen fl. 876,-
- Fekke Fekkes Postma wonende te Ruigahuizen
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7025 Repertoirenr.: 7036, aktenr 12, d.d. 6 maart 1854
 
1854 Balk, notaris Gerryt Zandstra Verkoping. Opbrengst roerende goederen fl. 468,-
- Fekke Fekkes Postma wonende te Ruigahuizen
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7025 Repertoirenr.: 7036, aktenr 13, d.d. 6 maart 1854
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 februari 2019 laatste wijziging: 1-11-2020