persoonlijke gegevens van Jochum Hendriks Porte
Jochum Hendriks Porte, geboren op 25 maart 1820 te Britsum, als zoon van Hendrik Jochums Porte, arbeider te Britsum, Janke Klazes Dijkstra. Overleden op 20 augustus 1902 te Leeuwarden, 82 jaar oud. Huisbediende te Jellum (1847), werkman te Balk (1848, 1849), brievenbesteller te Sint Annaparochie (1852, 1854), postbode te Sint Annaparochie (1856, 1860, 1871), rijksbrievenbode te Balk (1873), waagmeester te Balk (1878, 1879, 1880, 1882, 1885), straatreiniger te Balk (1882)
Op 16 mei 1847 getrouwd in de gemeente Baarderadeel met:
Gerritje Klazes Haanstra, geboren op 14 maart 1818 op nummer 165 te Balk, als dochter van Klaas Sakes Haanstra, schipper te Balk, en Aaltje Gerrits Fellinga. Overleden op 26 december 1903 te Leeuwarden, 85 jaar oud. Dienstmeid te Jellum (1847),
aangifte geboorte op 14 maart 1818 aktenummer 20, getuigen:
Sipke Jans Sloterdijk mr. timmerman 42 jaar wonende te Balk op nummer 164
Sjirk Jans Haga schrijvert???? 69 jaar wonende te Balk op nummer 86
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje, geboren op 2 mei 1848 te Balk. Op 8 april 1871 getrouwd in de gemeente Menaldumadeel met Klaas Jans van der Meer, arbeider, 26 jaar oud geboren te Slappeterp als zoon van Jan Klazes van der Meer, gardenier te Slappeterp, en Geertje Martens Hoekstra.
aangifte geboorte op 2 mei 1848 blad 23 door Jochum Porte, werkman te Balk, getuigen:
Harmen Obbes Bosma veldwachter 52 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 39 jaar wonende te Balk
2. Janke, geboren op 19 augustus 1849 te Balk. Op 18 mei 1873 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Harmen van der Schuit, timmerman te Balk, 26 jaar oud geboren te Balk, als zoon van Frederik Harmens van der Schuit, timmerman te Balk, en Harmina Arents Leentjes.
aangifte geboorte op 20 augustus 1849 blad 39 door Jochum Porte, werkman te Balk, getuigen:
Wiebe Harmens de Jong werkman 32 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 40 jaar wonende te Balk
3. Klaas, geboren op 6 december 1852 te Sint Annaparochie. Koedrijver te Schingen (1872) Arbeider te Veenhuizen (1878). Overleden op 24 augustus 1878 in de strafgevangenis te Leeuwarden, 25 jaar oud.
aangifte overlijden op 24 augustus 1878 aktenummer 476, getuigen:
Engelbert Spijker bediende strafgevangenis 29 jaar wonende te Leeuwarden
Rinze Platschuur bediende strafgevangenis 40 jaar wonende te Leeuwarden
4. Saakje, geboren op 6 december 1854 te Sint Annaparochie. Zonder beroep te Balk. Op 31 oktober 1880 getrouwd in de gemeente Het Bildt met Albert Postema, zaagmolenaarsknecht te Leeuwarden, 25 jaar oud geboren te Zuidhorn als zoon Albert Postema en Trijntje Elslo.
5. Hendrik, geboren op 14 november 1856 te Sint Annaparochie. Brievenbesteller te Sneek. Op 6 augustus 1882 getrouwd in de gemeente Sneek met Feikje Volbeda, zonder beroep te Sneek, 21 jaar oud geboren te Sneek als dochter van Jan Volbeda, van boerenbedrijf te Sneek, en Jantje Sminia.
6. Jan, geboren op 8 februari 1860 te Sint Annaparochie. Timmerknecht te Balk. Op 19 juli 1885 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Albertje van der Schuit 26 jaar oud geboren te Balk als dochter van Frederik Harmens van der Schuit, timmerman te Balk, en Hermina Arents Leentjes.
 
Sake Haanstra, geboren op 25 oktober 1845 op nummer 141 te Balk. Overleden op 23 december 1845 op nummer 141 te Balk, 8 weken oud. Zoon van Gerritje Klazes Haanstra, zonder beroep en vaste woonplaats.
aangifte geboorte op 27 oktober 1845 blad 54 door vroedmeester van Broekhuizen te Balk, getuigen:
Klaas Sakes Haanstra timmermansknecht 52 jaar wonende te Balk
Kerst Pieters de Jong schipper 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 24 december 1845 blad 20/1-13, getuigen:
Kerst Pieters de Jong schipper 34 jaar wonende te Balk
Rienk Hendriks Ronner zadelmaker 26 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jochum Hendriks Porte 1820-1902  
     
woonadressen Gerritje Haanstra
periode adres bron
18?? - 1842 Workum

 

1842 - 1844 Oudeschoot Lidmatenreg. Herv. Gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk
1844 - 1846 Heerenveen Lidmatenregister Herv. Gemeente Heerenveen
1845 Raadhuisstraat 10 geboorte zoon Sake Haanstra
1846 - 1847 Jellum

Lidmatenregister Herv. Gemeente Beers en Jellum

  Balk  
woonadressen familie Porte
periode adres bron
1847 - 1849 Balk  
1849 - 1850 van Swinderenstraat 15 woningregister 1849 - 1859 blad 50; huisnummer Balk 40 / 47
1850 - 1852 Raadhuisstraat 10 woningregister 1849 - 1859 blad 280; huisnummer Balk 141 / 196
1852 - 187? Sint Annaparochie  
1872 - 1879 van Swinderenstraat 16 woningregister 1869 - 1879 blad 54; kad. gem. Balk sectie A 480, volgnr. 254 / 241
1879 - 1890 Westein 7 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 115; kad. gemeente Balk A 472
1890 - 1894 Raadhuisstraat 24 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 263; huisnummer 185a
1894 - 189? Leeuwarden  
189? - 1896 Oegstgeest  
1896 - 1903 Leeuwarden  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 maart 2016 laatste wijziging: 1-11-2020