Sikke Poppes Poppes inschrijving register hypotheken 69: 15 / 161
Sikke Poppes, geboren op 10 september 1804 te Balk, gedoopt op 30 september 1804 te Balk (Hervormd), als zoon van Poppe Idskes Poppes en Trijntje Cornelis Sleeswijk. Overleden op 15 maart 1875 te Balk, 70 jaar oud.
beroep: grossier in wijn en sterke drank
aangifte overlijden op 15 maart 1875 aktenummer 30, getuigen:
Johannes van Hout timmerman 48 jaar wonende te Balk
Gerrit Klazes Pelsma timmerknecht 40 jaar wonende te Balk
Op 29 juni 1833 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met:
Petronella Jans Tichelaar, geboren op 14 november 1807 te Makkum, als dochter van Jan Pieters Tichelaar en Geertje de Boer. Overleden op 9 december 1902 te Balk, 95 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Poppe, geboren 13 september 1834 op nummer 43 te Balk. Overleden op 30 oktober 1839 op nummer 43 te Balk, 5 jaar oud
aangifte geboorte op 16 september 1834 pagina B46, getuigen:
Sybren Aukes Dooper logementhouder 38 jaar wonende te Balk
Franke van Elsolo klerk 22 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 31 oktober 1839, pagina B 18/1-14 , getuigen:
Poppe Tjerks van der Feer koopman 42 jaar wonende te Balk
Jan Thomas Rinkema koopman 30 jaar wonende te Balk
Poppe Sikkes Poppes
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 23 september 1834
2. Jantichelaar, geboren op 3 februari 1836 op nummer 43 te Balk. Overleden op 7 februari 1840 op nummer 43 te Balk, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 5 februari 1836 pagina B7, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 39 jaar wonende te Balk
Franke van Elsolo klerk 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 8 februari 1840 pagina B3, getuigen:
Poppe Tjerks van der Feer koopman 42 jaar wonende te Balk
Jan Thomas Rinkema koopman 30 jaar wonende te Balk
Ja Tichelaar Poppes
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 9 februari 1836
3. Poppe, geboren op 6 december 1847 te Balk.
 
Poppe Sikkes Poppes
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 14 december 1847
 
 
 
Sikke Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 2 juli 1833
 
Sikke Poppes
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 6 juli 1833
 
Sikke Poppes Petronella Tichelaar
bron: Leeuwarder Courant van 19 maart 1875 bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1902
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Poppe Idskes Poppes 1763-1837 Sikke Poppes Poppes 1804-1875 Poppe Sikkes Poppes 1847 -1903
     
woonadressen familie Poppes
periode adres bron
1834 van Swinderenstraat 20 geboorte zoon Poppe
1836 van Swinderenstraat 20 geboorte zoon Jan
1839 van Swinderenstraat 20 overlijden zoon Poppe
1840 van Swinderenstraat 20 volkstelling Balk
1849 - 1859 van Swinderenstraat 20 woningregister 1849 - 1859 blad 54; huisnummer Balk 43 / 51
1859 - 1869 van Swinderenstraat 20 woningregister 1859 - 1869 blad 17; kad. gem. Balk sectie A nr. 266; huisnr. 51
1869 - 1879 van Swinderenstraat 20 woningregister 1869 - 1879 blad 53; kad. gem. Balk sectie A nr. 266; huisnr 249 / 236
1879 - 1890 van Swinderenstraat 20 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 62; kad. gem. Balk sectie A nummer 266
1890 - 1900 van Swinderenstraat 20 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 48; huisnummer Balk 51
1900 - 1902 van Swinderenstraat 20 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 51; huisnummer Balk 51 / 57
     
eigendommen van Sikke Poppes Poppes
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A 103   publ. verkoop 608,- 2 apr 1844        
Balk A 101   scheiding   18 aug 1848        
Balk A 266   scheiding 2500,- 18 aug 1848        
Balk A 107ged   koopbrief 60,- 19 apr 1850        
Balk A 112   koopbrief 721,- 26 mei 1856        
Balk A 113          
Balk A 111ged   koopbrief 170,- 10 juli 1857        
                     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1020, folio 15, nummer 161
notariële acten
 

1841 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau Gemeente: Lemsterland Bewaargeving
Betreft een olographisch testament
- Petronella Tichelaar te Balk, gehuwd met Sikke Poppes

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97028 Repertoirenr.: 77 d.d. 23 september 1841
 
1857 Balk, notaris G. Zandstra Koopakte. Betreft de verkoop van een woonkamer en schuur te Balk, koopsom fl. 721
- Arnout Daniel Reneman te Balk, verkoper
- Sikke Poppes te Balk, koper 
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 55 d.d. 13 mei 1857
 
1863 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en wagenhuis en weidland te Balk en Wijckel, koopsom fl. 3599
- Wesselina Casparina Dorothea Nibbelink te Balk, weduwe van Johannes Fokke, verkoper
- Gerardina Hendrika Fokke te Balk, verkoper
- Joachim Ages Tromp te Balk, koper
- Sikke Poppes te Balk, koper
- Eelkje Annes Visser te Balk, weduwe van Cornelis Poppes, koper
Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7034 Repertoirenr.: 121 en 131 d.d. 2 december 1863
 

1870 Lemmer, notaris F. Schaafsma Gemeente: Lemsterland Terugname
Betreft een olographisch testament
- Petronella Tichelaar te Balk, gehuwd met Sikke Poppes

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97061 Repertoirenr.: 47 d.d. 16 maart 1870
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 oktober 2015 laatste wijziging: 8-01-2024