mr. Poppe Sikkes Poppes register hypotheken 69: 94 / 318
Poppe Sikkes Poppes, geboren op 6 december 1847 te Balk, als zoon van Sikke Poppes en Petronella Tichelaar. Overleden op 31 januari 1903 te Balk, 55 jaar oud.
landeigenaar te Balk (1881), zonder beroep (1893), lid van de gemeenteraad in Gaasterland (1903)
Op 4 mei 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eelkje Anna Tromp, geboren op 29 december 1856 te Balk, als dochter van Solco Tromp en Hinke Poppes. Overleden op 13 februari 1907 te Balk, 50 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Poppe Sikkes Poppes en Eelkje Anna Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 8 mei 1893
 
Poppe Sikkes Poppes Eelkje Anna Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 4 februari 1903 bron: Leeuwarder Courant van 30 maart 1907
 
bron: het Nieuws van de Dag van 11 april 1903
 
 
 
Poppe Sikkes Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 15 oktober 1880
 
Poppe Sikkes Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 25 mei 1885
 
bron: Leeuwarder Courant van 19 augustus 1892
Poppe Sikkes Poppes wint in de categorie stamboekmerrie met veulen de eerste prijs.
bron: het Nieuws van de dag van 18 augustus 1892 bron: het Nieuws van de dag van 2 september 1892
 
Poppe Sikkes Poppes waterschap
bron: Leeuwarder Courant van 27 augustus 1897
 
vermogensbelasting
bron: Leeuwarder Courant van 8 mei 1899 bron: Leeuwarder Courant van 28 augustus 1903
 
bron: Leeuwarder Courant van 21 mei 1903
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Sikke Poppes Poppes 1804-1875 Poppe Sikkes Poppes 1847 -1903  
     
woonadressen familie Poppes
periode adres bron
18?? - 1890 van Swinderenstraat 20 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 48; huisnummer Balk 51 (Poppe S. Poppes
18?? - 1893 van Swinderenstraat 11 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 40; huisnummer Balk 43 (Eelkje A. Tromp)
1890 - 1900 Raadhuisstraat 2 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 299; huisnummer Balk 204
1900 - 1900 Raadhuisstraat 2 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 294; huisnummer Balk 204 / 320
1900 - 1907 Dubbelstraat 5 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 324; huisnummer Balk 228 / 352
eigendommen van Poppe Sikkes Poppes
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Workum C     1/2 bij legaat
-
14 okt 1881        
Workum D            
Balk A 417   scheiding
-
9 dec 1882        
Balk A 509          
Balk A 510          
Balk H 311          
Balk H 325          
Balk H 272          
Balk H 309          
Balk H 304          
Balk H 666          
Balk H 306          
Balk H 307          
Balk H 308          
Balk H 629          
Balk H 273          
Balk H 627          
Balk B 1243   dading
-
30 okt 1883        
Langweer E 2027   1/2 publ.verko 1210,- 15 feb 1884        
percelen Balk, Langweer en Koudum
scheiding
-
3 sep 1884
       
Workum
D
100
 
1/2 bij koopbrief
3500,-
30 jan 1885
       
Workum
D
210
         
Workum
D
438
 
publ. verkoop
1778,-
17 apr 1885
       
Workum
D
1361
         
Koudum
A
852
 
publ. verkoop
392,-
21 mei 1888
       
Koudum
A
9 percelen
publ. verkoop
6389,-
4 mrt 1890
       
Langweer
E
2130
 
toewijzing
23220,-
21 feb 1895
       
Langweer
E
1089-1095
       
Balk
A
2
         
Balk
A
2a
         
Balk
A
319
         
Balk
A
14
 
scheiding
664,05
27 mrt 1895
       
Balk
A
7
 
toewijzing
755,-
20 apr 1895
       
Balk
A
677
 
toewijzing
6610,-
6 dec 1898
       
Balk
A
678
 
koopacte
800,-
6 jun 1899
       
Balk
A
320
 
ruiling
771,-
18 sep 1900
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1099, folio 94, nummer 318
notariële acten
 
1883 Balk, notaris Lieuwe Hylke Potma  Akte van dading
- Poppe Sikkes Poppes te Balk
- Petronella Tichelaar te Balk, weduwe van Sikke Poppes
- Fa. Nijmeyer en van der Wal te Balk
- Hendrik Arends Nijmeyer te Balk
Bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7056  Repertoirenr.: 103 d.d. 11 oktober 1883
 
1883 Balk, notaris L. H. Potma  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Langweer,  koopsom fl. 5420
- Frans Jans Haven te Idskenhuizen, gehuwd met Antje Ykes  Swart, verkoper
- Feitze Ykes Swart te Sneek, verkoper
- Martien Ykes Swart te Tjerkgaast, verkoper
- Sipke Alles Hettinga te Tjerkgaast, gehuwd met Margje  Ykes Swart, verkoper
- Uilkje Jacobs Bergstra te Harich, weduwe van Rudolphus  Ykes Swart, verkoper, tevens als moeder van en voogd over   Yke, Hiltje, Grietje, Gooitske en Antje Rudolphus Swart
- Jacob Heeres Heeringa te Tjerkgaast, verkoper
- Auke Heeres Heeringa te Tjerkgaast, verkoper
- Hans Uilkes ten Brink te Tjerkgaast, gehuwd met Sjoukje  Heeres Heeringa, verkoper
- Klaas Kornelis Stegenga te Harich als toeziend voogd
- Poppe Cornelis Poppes te Balk, koper
- Poppe Sikkes Poppes te Balk, koper
Bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7056  Repertoirenr.: 109 en 113 d.d. 8 november 1883
 
1884 Balk, notaris L. H. Potma  Boedelscheiding 
Betreft de scheiding van onroerende goederen te Balk,Langweer en Woudsend, waarde fl. 177.114
- Poppe Cornelis Poppes te Balk
- Poppe Sikkes Poppes te Balk
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7057  Repertoirenr.: 77 d.d. 16 augustus 1884
 
1888 Workum, notaris K. Tjebbes   Provisionele en finale toewijzing
- Albert Roukes Hornstra te Koudum, verkoper
Betreft de koop van een zathe en landen te Koudum, koopsom  fl. 46.261
- Thomas Karstes Conradi te Workum, koper
- Haring Roels Abma te Workum, koper
Betreft de koop van een stuk land te Koudum, koopsom fl. 392
- Poppe Sikkes Poppes te Balk, koper
Betreft de koop van een stuk land te Koudum, koopsom fl. 368
- Klaas Roelofs Bajema te Koudum, koper
Betreft de koop van een stuk land te Koudum, koopsom fl. 187
- Jelle Lolles Schakel te Koudum, koper
Betreft de koop van een stuk land te Koudum, koopsom  fl. 1247
- Jelger Bottes Bouma te Koudum, koper
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 141086 Repertoirenr.: 21 en 29 d.d. 14 maart 1888
 
1890 Koudum, notaris J. de Jong   Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van bouw - en weiland te Koudum
- Lieuwe Femmes Hornstra te Ruigahuizen, verkoper
Betreft de koop van weiland te Koudum, koopsom fl. 6389
- Poppe Sikkes Poppes te Balk, koper
Betreft de koop van weiland te Koudum, koopsom fl. 1427
- Klaas Roelofs Bajema te Koudum, koper
Betreft de koop van bouwland te Koudum, koopsom fl. 536
- Thomas Conradi te Heidenschap, koper
- Haring Roels Abma te Heidenschap, koper
Betreft de koop van bouwland te Koudum, koopsom fl. 125
- Willem Jeeps de Vries te Koudum, koper
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72073 Repertoirenr.: 8 en 12 d.d. 1 februari 1890
 
1898 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een logement met stalling te Balk,  koopsom fl. 6610
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs,   verkoper; als onherroepelijk gevolmachtigd schuldeiser
- Jan van der Vliet te Eelde, verkoper; vroeger kastelein  te Balk, thans opgenomen in het Gesticht voor drankzucht  Hoog-Hullen te Eelde
- Poppe Sikkes Poppes te Balk, koper
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7073 Repertoirenr.: 42 en 46 d.d. 27 oktober 1898
 
1899 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopacte  Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom   fl. 800
- Mij. Gaasterland te `s Gravenhage, verkoper
- Poppe Sikkes Poppes te Balk, koper
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7074  Repertoirenr.: 62 d.d. 19 mei 1899
 
1900 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Ruiling  Betreft de ruiling van hooiland te Wijckel, geschat op  fl. 684
- Poppe Sikkes Poppes te Balk
- Klaas Bosma te Nijega (HEM)
- Ymkje Bendiks Zuiderveld te Balk, weduwe van Meinze  Klazes Bosma
- Anna Bosma te Balk
- Idtje Bosma te Balk
- Rink Bosma te Balk
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7075  Repertoirenr.: 86 d.d. 12 september 1900
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 oktober 2008 laatste wijziging: 10-04-2023