persoonlijke gegevens van Poppe Idskes Poppes
Poppe Idskes (Poppes), geboren op 27 maart 1763 te Balk, gedoopt op 1 april 1763 te Balk (Hervormd), als zoon van Idske Poppes en Cornelia Petrus de Blij. Overleden op 2 februari 1837 te Balk op nummer 32, 73 jaar oud.
Koopman in boter te Balk (1812, 1817), rentenier te Balk (1833)
aangifte overlijden op 4 februari 1837 aktenummer B 02, getuigen:
Ygram Jarichs Vermeulen schoenmakersknecht 47 jaar wonende te Balk
Hendrik Jans Kuiper wagenmaker 31 jaar wonende te Balk
Op 6 juli 1788 (3e proclamatie) getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Trijntje Cornelis (Sleeswijk), geboren op 4 december 1767 te Lemmer, gedoopt op 6 december 1767 te Lemmer (Hervormd), als dochter van Cornelis Sikkes Sleeswijk, koopman, schipper en mederechter te Lemmer, en Fettie Rienks Sleeswijk. Overleden op 28 oktober 1847 te Balk op nummer 32, 79 jaar oud.
aangifte overlijden op 30 oktober 1847 aktenummer B 21, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 51 jaar wonende te Balk
Harmen Baukes Poppes koopman 51 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, geboren op 9 juni 1790 te Balk, gedoopt op 4 juli 1790 te Balk (Hervormd). Overleden op 1 februari 1863 te Balk, 72 jaar oud. Op 21 juni 1812 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Marten Brands van der Goot, oud 23 jaar, geboren te Balk als zoon van Brand Hendriks van den Goot en Aukjen Jaaities vanden Goot.
aangifte overlijden op 2 februari 1863 aktenummer 11, zonder beroep te Balk, getuigen:
Gerben Jacobs Hettinga koperslager 26 jaar wonende te Balk
Folkert Willems Kuiper wagenmaker 30 jaar wonende te Balk
2. Idske, geboren op 29 november 1791 te Balk, gedoopt op 18 december 1791 te Balk (Hervormd). Overleden op 31 oktober 1863 te Balk, 71 jaar oud. Op 23 april 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Antje Arents, oud 24 jaar, geboren te Balk als dochter van Arent Sietzes Arents en Pietje Pieters.
3. Kornelis, geboren op 26 september 1793 te Balk, gedoopt op 13 oktober 1793 te Balk (Hervormd). Op 25 mei 1817 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Eelkjen Annes Visser, oud 21 jaar, geboren te Heeg, als dochter van Anne Annes Visser en Henke Jans Poppes.
4. Fettje, geboren op 17 november 1795 te Balk, gedoopt op 26 november 1795 te Balk (Hervormd). Overleden op 10 maart 1882, Gaasterland, 86 jaar oud, ongehuwd.
Fettje Poppes Fettje Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 14 maart 1882 bron: Leeuwarder Courant van 4 april 1882
 
5. Petrus, geboren op 1 maart 1798 te Balk, gedoopt op 4 maart 1798 te Balk. Overleden op 13 februari 1807 te Balk, 8 jaar oud.
Petrus Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 18 februari 1807
 
6. Fredrika, geboren op 14 juni 1800 te Balk, gedoopt op 22 juni 1800 te Balk (Hervormd). Dopeling is jong overleden.
7. Jan, geboren op 16 oktober 1802 te Balk, gedoopt op 4 november 1802 te Balk (Hervormd). Overleden op 10 oktober 1881, gaasterland, 78 jaar oud. Op 13 september 1855 getrouwd in de gemeente Gaasterland Aleida Johanna Nibbelink, oud 43 jaar, geboren te Huizen als dochter van Gerardus Henricus Nibbelink en Hendrika Alphers.
8. Sikke, geboren op 10 september 1804, gedoopt op 30 september 1804 te Balk (Hervormd). Op 29 juni 1833 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met Petronella Jans Tichelaar, oud 25 jaar, geboren te Makkum als dochter van Jan Pieters Tichelaar en Geertje de Boer.
9. Frederikus, geboren op 24 september 1806 te Balk, gedoopt op 12 oktober 1806 te Balk (Hervormd). Overleden op 19 februari 1807 te Balk.
Frederikus Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 25 februari 1807
 
10. Frederika, geboren op 27 augustus 1810 te Balk, gedoopt op 16 september 1810 in Balk. Overleden op 2 september 1883 te Balk, 73 jaar oud. Ongehuwd.
Frederika Poppes Frederika Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 5 september 1883 bron: Leeuwarder Courant van 2 oktober 1883
 
 
 
Poppe Idskes (1763-1837) groeit op aan de Harichsterzijde in Balk. Zijn moeder, Cornelia Petrus de Blij, overlijdt in november 1763, een half jaar na de geboorte van Poppe. Zijn vader Idske Poppes (1724-1808) woont in ieder geval vanaf 1784, waarschijnlijk al eerder, in bij zijn schoonfamilie Petrus Keimpes de Blij (du Bley), bijzitter te Balk, aan de Harichsterzijde, nu van Swinderenstraat 20. Na het huwelijk van Poppe Idskes in 1788 met de uit Lemmer afkomstige Trijntje Cornelis Sleeswijk woont het jonge stel een tijdje aan de Wijckelerzijde in Balk, nu Raadhuisstraat 3. Ze laten een nieuw huis bouwen vlak naast de Hervormde kerk in Balk, nu van Swinderenstraat 7. Ze betrekken hun nieuwe woning in 1789.
 
Poppe Idskes Poppes
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 31 - huisnummer Balk 32
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Poppe Idskes Poppes
 
Poppe Idskes Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 7 februari 1837
 
Poppe Idskes Poppes Trijntje Cornelis Sleeswijk
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 9 februari 1837 bron: Opregte Haarlemsche Courant van 4 november 1847
 
Trijntje Cornelis Sleeswijk
bron: Leeuwarder Courant van 2 november 1847
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Idske Poppes 1724 - 1808 Poppe Idskes Poppes 1763-1837 Marten Brands vd Goot 1788-1857
  broers / zusters Idske Poppes Poppes 1791-1863
    Kornelis Poppes Poppes 1793-1862
    Jan Poppes Poppes 1802-1881
    Sikke Poppes Poppes 1804-1875
woonadressen familie Poppes
periode adres bron
1787 - 1789 Raadhuisstraat 3 speciekohieren 1748 - 1806; blad 59 / volgnummer 114
1789 - 1805 van Swinderenstraat 7 speciekohieren 1748 - 1806; blad 46 / volgnummer 24
1805 - 18??    
18?? - 1847 van Swinderenstraat 7 volkstelling 1840; huisnummer Balk 32
woonadressen Fettje en Frederika Poppes
periode adres bron
1849 - 1859 van Swinderenstraat 7 woningregister 1849 - 1859 blad 41; huisnummer Balk 32 / 38
1859 - 1869 van Swinderenstraat 7 woningregister 1859 - 1869 blad 12; kad. gem. Balk sectie A 280; huisnr. 38
1869 - 1879 van Swinderenstraat 7 woningregister 1869 - 1879 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 460
1879 - 1883 van Swinderenstraat 7 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 112; kad. gem. Balk sectie A nummer 460
eigendommen van Poppe Idskes Poppes
 
Poppe Idskes Poppes
bron: www.hisgis.nl
Het digitale minuutplan uit 1832 gecombineerd met de TMK (Topografische Militaire Kaart) uit 1864 geeft een beeld van de bezittingen van boterkoper Poppe Idskes Poppes in 1832. De gele percelen waren in eigendom van Poppe Idskes Poppes. Het rode perceel vlak naast de L van Lorreburen is de Idske Poppes Sate aan de Lorbuorren in Harich.
Het gele perceel (H 353) met woning links op bovenstaande kaart in de buoren van Harich is volgens mij afgebroken. In de periode 1880-1890 bewoond door het gezin van arbeider Abe Pieters de Vries (1844-1924) en Aaltje Waaier (1821-1900)
bezittingen bij: Harich in de polder de De Warren, Oudemirdum, Sondel/Tacozijl
 
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk Oudemirdum
Balk A
80
01 13 60
hooiland
A 3
Balk E 384   huis en erf  
Balk A
101
00 01 54
pakhuis
A 5
  Balk E 385   weiland  
Balk A
102
00 06 70
tuin, tuinhuis
A 5
  Balk E 386   weiland  
Balk A
266
00 03 70
huis en erf
A 5
  Balk E 387   weiland  
Balk A
267
00 03 80
huis en erf
A 5
  Balk E 388   weiland  
Balk A
280
00 03 90
huis en erf
A 5
  Balk E 397   bouwland  
Balk A
306
00 02 90
huis en erf
A 5
  Balk E 400   bouwland  
Balk A
314
00 02 90
huis en erf
A 5
  Balk E 402   bouwland  
Balk A
315
00 00 48
huis
A 5
  Balk E 405   bouwland  
Balk A
316
00 09 40
huis en erf
A 5
  Balk E 430   bouwland  
Wijckel   Balk E 432   bouwland  
Balk B 57   hooiland     Balk E 435   bouwland  
Balk B 58   weiland                
Balk B 59   weiland                
Balk B 60   weiland     Harich
Balk B 61   weiland     Balk H 27   hooiland  
Sondel / Tacozijl   Balk H 60   hooiland  
Balk C 554   hooiland     Balk H 65   hooiland  
Balk C 590   hooiland     Balk H 92   hooiland  
Balk C 591   riet     Balk H 113   hooiland  
Balk C 644   hooiland     Balk H 131   hooiland  
Balk C 741   hooiland     Balk H 166   hooiland  
Balk C 795   hooiland     Balk H 183   hooiland  
Balk C 805   hooiland     Balk H 185   hooiland  
Balk C 840   hooiland     Balk H 194   hooiland  
Balk C 849   hooiland     Balk H 217   hooiland  
Balk C 859   hooiland     Balk H 257 01 81 80 weiland H 3
Balk C 863   hooiland     Balk
H
258
02 74 10
weiland
H 3
Oudemirdum   Balk
H
259
01 84 60
weiland
H 3
Balk E 108   bouwland     Balk
H
260
04 37 20
weiland
H 3
Balk E 117   bouwland     Balk
H
266
01 87 50
weiland
H 3
Balk E 168   bouwland     Balk
H
267
02 67 50
weiland
H 3
Balk E 262   weiland     Balk
H
268
01 24 50
weiland
H 3
Balk E 263   dijk als wld     Balk
H
272
02 10 30
weiland
H 3
Balk E 264   weiland     Balk
H
296
00 64 40
bosch
H 3
Balk E 265   aanwas     Balk
H
297
00 90 50
weiland
H 3
Balk E 275   weiland     Balk
H
301
01 33 80
weiland
H 3
Balk E 276   weiland     Balk
H
304
01 95 10
weiland
H 3
Balk E 277   weiland     Balk
H
305
01 87 20
weiland
H 3
Balk E 322   weiland     Balk
H
309
01 78 20
weiland
H 3
Balk E 327   water en riet     Balk
H
311
01 79 30
weiland
H 3
Balk E 328   weiland     Balk
H
317
02 26 70
weiland
H 3
Balk E 352   weiland     Balk
H
321
00 26 50
weiland
H 3
Balk E 374   bouwland     Balk
H
322
00 26 30
tuin
H 3
Balk E 376   bouwland     Balk
H
323
00 10 60
huis en erf
H 3
Balk E 378   bouwland     Balk
H
324
05 27 20
weiland
H 3
Balk E 381   bouwland     Balk
H
353
00 02 60
huis en erf
H 4
Balk E 382   weiland     Balk
H
354
00 19 30
boomgaard
H 4
Balk E 383   tuin     Balk
H
355
01 55 50
weiland
H 4
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 206 Poppe Idskes Poppes te Balk

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 1-09-2023