persoonlijke gegevens van Pieter Baukes Poppes, boterkoper, grossier
Pieter Baukes Poppes, geboren op 16 april 1785 te Balk, gedoopt op 5 mei 1785 te Balk (Hervormd), als zoon van Bauke Pieters Poppes, boterkoper te Balk, Baukje Jans Poppes. Overleden op 6 april 1839 op nummer 142 te Balk, 53 jaar oud. Boterkooper (1814), koopman (1830)
aangifte overlijden op 8 april 1839 pagina B 9, getuigen:
Gerrit Thijsses Bosman rentenier 76 jaar wonende te Balk
Johannes Andreas Hulscher kleermaker 39 jaar wonende te Balk
Op 13 februari 1814 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Krijns Eppinga (Quirijns), geboren op 4 juli 1788 te Balk, gedoopt op 20 juli 1788 te Balk (Hervormd), als dochter van Krijn Eppinga, meester kleermaker te Balk, en Hielkje Willems Wijngaarden. Overleden op 10 maart 1862 te Koudum, 73 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Bouke, geboren op 10 juni 1814 op nummer 142 te Balk. Overleden op 1 juni 1876 te Franeker, 61 jaar oud. Op 11 december 1836 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Wiggeles Jongsma, oud 19 jaar, geboren te Oudega, als dochter van Wigle Rimmers Jongsma en Jeltje Klazes Jansma
aangifte geboorte op 11 juni 1814 aktenummer 28 door Pieter Baukes Poppes koopman te Balk, getuigen:
Jacob Frankes Elsloo bakker 34 jaar wonende te Balk op nummer 141
Age Tjerks van der Feer schippersknecht 26 jaar wonende te Balk op nummer 143
2. Baukje, geboren op 9 februari 1816 op nummer 142 te Balk. Strohoedenmaakster te Balk (1849). Overleden op 11 maart 1871 te Franeker, 55 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 9 februari 1816 aktenummer 15 door Pieter Baukes Poppes boterkoper te Balk, getuigen:
Jacob Frankes Elsloo bakker 36 jaar wonende te Balk op nummer 141
Age Tjerks van der Feer schipper 26 jaar wonende te Balk op nummer 143
3. Hylckjen, geboren op 4 september 1817 op nummer 142 te Balk. Overleden op 1 september 1895 te Sneek, 77 jaar oud. Op 27 juli 1845 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Tomas Rinkema, oud 35 jaar, geboren te Balk als zoon van Thomas Jans Rinkema en Johanna Sophia Fokke.
aangifte geboorte op 4 september 1817 aktenummer 67 door Pieter Baukes Poppes boterkoper te Balk, getuigen:
Jacob Frankes Elsloo bakker 36 jaar wonende te Balk op nummer 141
Age Tjerks van der Feer schipper 29 jaar wonende te Balk op nummer 143
4. Katrine, geboren op 28 december 1818 op nummer 142 te Balk. Overleden op 19 november 1905 te Workum, 86 jaar oud. Op 20 februari 1848 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Jans Wind, schipper, 36 jaar oud, geboren te Rotsterhaule, als zoon van Jan Hendriks Windt, landbouwer, en Boutje Jans.
aangifte geboorte op 28 december 1818 aktenummer 76 door Pieter Baukes Poppes boterkoper te Balk, getuigen:
Jacob Frankes Elsloo broodbakker 38 jaar wonende te Balk op nummer 141
Jan Hendriks Rekers grofsmid 65 jaar wonende te Balk op nummer 144
5. Wilhelmina, geboren op 21 mei 1820 op nummer 142 te Balk. Overleden op 29 mei 1820 op nummer 142 te Balk, 9 dagen oud.
aangifte geboorte op 22 mei 1820 aktenummer 41 door Pieter Baukes Poppes boterkooper te Balk, getuigen:
Jacob Frankes Elsloo meesterbroodbakker 40 jaar wonende te Balk op nummer 141
Jan Hendriks Rekers grofsmid 66 jaar wonende te Balk op nummer 144
aangifte overlijden op 29 mei 1820 blad 11, getuigen:
Pieter Baukes Poppes boterkoper 36 jaar wonende te Balk op nummer 142
Jacob Frannkes van Elseloo meesterbroodbakker 40 jaar wonende te Balk op nummer 141
6. Dettje, geboren op 30 maart 1821 op nummer 142 te Balk. Strohoedenmaakster te Balk (1849), Overleden op 22 mei 1866 te Koudum, 45 jaar oud. Op 6 mei 1849 getrouwd in de gemeente Haskerland met Benjamin Arjens Faber, grofsmid, 27 jaar oud geboren te Joure, als zoon van Arjen Ynzes Faber en Trijntje Benjamins de Jong.
aangifte geboorte op 30 maart 1821 aktenummer 31 door Pieter Baukes Poppes boterkooper te Balk, getuigen:
Jacob Frankes Elsloo meesterbroodbakker 41 jaar wonende te Balk op nummer 141
Jan Hendriks Rekers meester grofsmid 66 jaar wonende te Balk op nummer 144
7. Fettje, geboren op 12 juni 1823 op nummer 142 te Balk. Strohoedenmaakster te Balk (1849) Overleden op 10 augustus 1876 te Workum, 53 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 12 juni 1823 aktenummer 50 door Pieter Baukes Poppes boterkooper te Balk, getuigen:
Jacob Frankes Elsloo meesterbroodbakker 43 jaar wonende te Balk op nummer 141
Jan Hendriks Rekers meester grofsmid 69 jaar wonende te Balk op nummer 144
8. Ypkjen, geboren op 22 februari 1825 op nummer 142 te Balk. Strohoedenmaakster te Balk (1849). Op 28 oktober 1849 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Harmanus Gurbes Reitsma, koopman te Lemmer, 26 jaar oud geboren te Lemmer als zoon van Gurbe Tjittes Reitsma en Sjoerdtje Hermanus Witteveen.
aangifte geboorte op 22 februari 1825 aktenummer 23 door Pieter Baukes Poppes boterkooper te Balk, getuigen:
Jacob Frankes Elsloo meesterbroodbakker 45 jaar wonende te Balk op nummer 141
Jan Hendriks Rekers meester grofsmid 70 jaar wonende te Balk op nummer 144
9. Jan, geboren op 10 juni 1828 op nummer 142 te Balk. In 1854 naar Lemmer.
aangifte geboorte op 11 juni 1828 aktenummer 44 door Pieter Baukes Poppes koopman te Balk, getuigen:
Jacob Bom Vermooten winkelier 35 jaar wonende te Sloten op nummer 86
Willem Jan Hemsing notaris en sekretaris 32 jaar wonende te Balk op nummer 140
10. Eelkje, geboren op 11 mei 1830 op nummer 142 te Balk. Dienstmeid te Sneek. Overleden op 28 juli 1894 te Sneek, 63 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 12 mei 1830 aktenummer 30 door Pieter Baukes Poppes koopman te Balk, getuigen:
Harmen Baukes Poppes koopman 34 jaar wonende te Balk
Gerrit Thijsse Bosman rentenier 67 jaar wonende te Balk
 
 
 
Pieter Baukes Poppes en Grietje Krijns Eppinga
bron: Leeuwarder Courant van 31 januari 1914
 
Pieter Baukes Poppes
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 13 april 1839
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 24 februari 1826
 
Pieter Baukes Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 23 juni 1846
 
Pieter Baukes Poppes Pieter Baukes Poppes
bron: Groninger Courant van 23 juni 1846 bron: Algemeen Handelsblad van 22 juni 1846
 
Grietje Eppinga
bron: Leeuwarder Courant van 14 juli 1846
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Bauke Pieters Poppes 1753-1827 Pieter Baukes Poppes 1785-1839 Bouke Pieters Poppes 1814-1876
  Jan Baukes Poppes 1788-1828 Jan Thomas Rinkema 1809-1879
  Harmen Baukes Poppes 1795-1854  
  Jelle Meinesz 1771-1848  
woonadressen familie Poppes
periode adres bron
1814 -1839 Raadhuisstraat 9  
1840 Raadhuisstraat 9 volkstelling 1840; huisnummer Balk 142
1849 - 185? Raadhuisstraat 9 woningregister 1849 - 1859 blad 281; huisnummer Balk 142 / 197
185? - 1859 Raadhuisstraat 10 woningregister 1849 - 1859 blad 277; huisnummer Balk 141 / 196
     
eigendommen van Pieter Baukes Poppes
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente sectie nummer opper- vlakte soort eigendom

minuut-plan

  kadastrale gemeente sectie nummer opper- vlakte soort eigendom minuut- plan
Balk A 141 00 04 30 huis en erf A 5 Balk H 306 00 50 50 weiland H 3
Balk A 142 00 08 30 boomgaard A 5   Balk H 307 00 50 90 weiland H 3
              Balk H 308 00 66 30 weiland H 3
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 205 Pieter Baukes Poppes koopman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A                  
Balk A                  
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing. Obligatie
- Jantje Gerrits Fellinga, winkelier te Balk, weduwe van Jan Baukes Poppes,  crediteur, tevens als moeder van en voogd over haar kinderen
- Pieter Baukes Poppes, grossier in sterke dranken te Balk, crediteur, tevens  als voogd over Wypkjen Jans Poppes
- Eelkjen Baukes Poppes, grossier in sterke dranken te Balk, weduwe van Jan  Brants van der Goot en gehuwd met Jelle Meinesz, debiteur, tevens als moeder  van en voogd over Bauke Jans van der Goot
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 139 d.d. 27 december 1828
 
1829 Balk, notaris W. J. Hemsing. Boedelscheiding.
- Jantjen Gerrits Fellinga, winkelier te Balk, weduwe van Jan Baukes Poppes in  leven gehuwd met Wypkjen Wytzes de Jong als moeder van en voogd over vier  minderjarige kinderen
- Pieter Baukes Poppes, koopman en grossier in ste te Balk als voogd over  Wypkjen Jans Poppes
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk als toeziend voogd
- Wopke Tjeerds van der Heide, huisschilder en glazemaker te Balk als toeziend  voogd
Bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26, inventarisnr.: 7005, repertoirenr.: 14 d.d. 9 maart 1829
 
1842 Balk, notaris W. J. Hemsing. Inventaris
- Grietje Krijns Eppinga, grossier in sterke dranken te Balk, weduwe van Pieter  Baukes Poppes als moeder van en voogd over Dettje, Fetje, Ypkje, Jan en Eelkje  Poppes
- Bauke Pieters Poppes, grossier in sterke dranken te Balk als toeziend voogd
- Baukje Pieters Poppes te Balk
- Hylkje Pieters Poppes te Balk
- Catharina Pieters Poppes te Balk
Bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26, inventarisnr.: 7011, repertoirenr.: 24 d.d. 15 maart 1842
 
1849 Balk, notaris W. J. Hemsing, Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van vastigheden te Balk en Harich, koopsom fl. 3821,-
- Grietje Quirijns Eppinga, slijter te Balk, weduwe van Pieter Baukes Poppes,  verkoper, tevens als moeder van en voogd over Jan en Eelkje Poppes
- Catharina Pieters Poppes te Lemmer, gehuwd met Jan Jans Wind, verkoper
- Hylkjen Pieters Poppes te Balk, gehuwd met Jan Thomas Rinkema, verkoper
- Bauke Pieters Poppes te Deventer, gehuwd met Grietje Wigles Jongsma, verkoper
- Baukje Pieters Poppes, strohoedenmaakster te Balk, verkoper
- Dettje Pieters Poppes, strohoedenmaakster te Balk, verkoper
- Fetje Pieters Poppes, strohoedenmaakster te Balk, verkoper
- Yfkje Pieters Poppes, strohoedenmaakster te Balk, verkoper
- Jantje Gerrits Fellinga, winkelier te Balk, weduwe van Jan Baukes Poppes,  verkoper, tevens als moeder van en voogd over Jan Poppes
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk, verkoper, tevens als toeziend voogd
- Baukjen Jans Poppes, kastelein te Balk, gehuwd met Gerrit Bottes Schotanus,  verkoper
- Geert Jans Poppes, uurwerkmaker te Balk, verkoper
- Itske Jans Poppes te Balk, verkoper
- Sikke Geeuwkes de Jong, schoenmaker te Sloten als toeziend voogd
- Jan Poppes, raadslid te Balk, koper
- Cornelis Poppes, landeigenaar te Balk, koper
Bron : Tresoar toegangsnr.  : 26, iInventarisnr.: 7018, repertoirenr.: 36 en 39, d.d. 28 april 1849
 
1861 Koudum, notaris H. J. de Carpentier Gemeente: Hemelumer Oldeferd Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 2900
- Grietje Quirijns Eppinga te Workum, weduwe van Pieter Baukes Poppes, verkoper
- Jan Jans Wind te Workum, verkoper
- Eelke Pieters Poppes te Workum, verkoper
- Gerrit Zandstra te Balk, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72041 Repertoirenr.: 9 d.d. 25 januari 1861
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 augustus 2016 laatste wijziging: 14-11-2020