persoonlijke gegevens van Jan Harmens Poppes, stoombootkapitein
Jan Harmens Poppes, geboren op 28 december 1833 te Balk, als zoon van Harmen Baukes Poppes en Grietje Uilkes Wierstra. Overleden op 17 augustus 1901 te Balk, 67 jaar oud.
Op 31 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Martha Gooitzens Meiboom, geboren op 22 augustus 1833 te Balk, als dochter van Gooitzen Harmens Meiboom en Antje Scholtes Sietzema. Overleden op 16 februari 1903 te Balk, 69 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
  Martha Meiboom
Jan Harmens Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 20 augustus 1901
 
 
bron: Balkster Courant van 21 februari 1903 >>>
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Harmen Baukes Poppes 1795-1854 Jan Harmens Poppes 1833-1901 Harmen Jacobs Poppes 1860 -1916
  Jacob Harmens Poppes 1831-1870  
  Foppe Eelkes Schram 1836-1916  
woonadressen familie Poppes
periode adres bron
  Sloten  
1869 - 1879 Pypsterstikke woningregister 1869 - 1879 blad 59; kad. gem. Balk A nr. 298, huisnr. 284 / 271
1879 - 1890 Pypsterstikke bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 70; kad. gem. Balk sectie A nummer 298
1890 - 1900 Pypsterstikke bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 19; huisnummer Balk 21
1900 - 1903 Pypsterstikke bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 21; huisnummer Balk 21 / 27
     
eigendommen van Jan Harmens Poppes
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 298   koopbrief 1300,- 29 dec 1871 1000,- 29 dec 1871    
Balk A 299   150,-      
Balk A 569ged   publ. verkoop 71,5 15 jun 1882        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1081, folio 76, nummer 86
notariële acten
 
1869 Balk, notaris L. H. Potma  Protest, akte niet aanwezig  Betreft nonbetaling
- Jan Harmens Poppes te Balk
- Jan de Vries te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7042 Repertoirenr.: 20 d.d. 4 maart 1869
 

1871 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1300
- Rinske Alderts Jonker te Sloten, weduwe van Johannes Harmens Visser, verkoper
- Jan Harmens Poppes te Sloten, koper

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7044 Repertoirenr.: 124 d.d. 13 december 1871
 

1880 Balk, notaris L. H. Potma Verkoping Betreft de verkoop van een stoomboot, opbrengst fl. 6359
- Izaak Arnoud Daniel Hemsing te Balk, verkoper
- Wiebe Jans Brouwer te Lemmer, koper
- Jan Harmens Poppes te Lemmer, koper

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7053 Repertoirenr.: 40 d.d. 21 april 1880
 

1882 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een houtstek en een werf en grond te Balk, koopsom fl. 216
- Hendrik Fennema te Wommels, gehuwd met Geertje Meinesz, verkoper, tevens als  toeziend voogd
- Namkje Taconis te Joure, weduwe van Tjeerd Meinesz, verkoper
- Jelle Tjeerds Meinesz te Leeuwarden, verkoper
- Fenna Meinesz te Joure, verkoper
- Hiltje Meinesz te Joure, weduwe van Sjouke Lykles Oppedijk, verkoper, tevens
  als moeder van en voogd over Lykle Sjoukes Oppedijk
- Sjoerds Tjeerds Meinesz te Leeuwarden, verkoper
- Foppe Wybrens Taconis te Joure, gehuwd met Tjeerdtje Meinesz, verkoper
- Diaconie D.G. Gemeente te Balk, koper
- Jan Harmens Poppes te Balk, koper
- Hisse Lyklema te Balk, koper
- Jan Rinzes Hoekstra te Balk, koper

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055 Repertoirenr.: 25 en 30 d.d. 1 maart 1882
 

1901 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 huizen te Balk, koopsom fl. 2599
- Martha Gooitzens Meiboom te Balk, weduwe van Jan Harmens Poppes, verkoper; 2e  huis ingehouden
- Jan Wiebes Brouwer te Balk, koper
- Cornelia Jans de Jong te Balk, weduwe van Michiel de Jong, koper; inhouder
- Hylkjen de Jong te Zutphen
- Tietje de Jong te Zutphen
- Tjitske Noordenbosch te Huizum

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Repertoirenr.: 117 en 125 d.d. 27 november 1901
 

1902 Balk, notaris J. H. Noordenbos Boelgoed
- Martha Gooitzens Meiboom te Balk, weduwe van Jan Harmens Poppes, erflater

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 71 d.d. 28 april 1902
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 september 2015 laatste wijziging: 14-11-2020