persoonlijke gegevens van Jacob Harmens Poppes, landbouwer
Jacob Harmens Poppes, geboren op 29 december 1831 te Balk, als zoon van Harmen Baukes Poppes en Grietje Uilkes Wierstra. Overleden op 19 juli 1870 te Wijckel, 38 jaar oud.
Op 11 maart 1860 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Katarina Baukes van der Goot, geboren op 14 september 1838 op nummer 116 te Balk,
Dochter van Bauke Jans van der Goot, boer te Balk (1838),  en Hinke Martens Wispelwey.
Overleden op 13 mei 1923 te Heerenveen / Aengwirden, 84 jaar oud.
Beroep:
aangifte geboorte op 14 september 1838 blad 39, getuigen:
Johannes Jans Mous smidsknecht 31 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 26 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 14 mei 1923 aktenummer 27, getuigen:
Douwe van Dijk administrateur 69 jaar wonende te Heerenveen
Andries de Jong secretarieambtenaar 39 jaar wonende te Nijehaske
1. ) Op 11 maart 1860 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bauke Jans van der Goot.
2. ) Op 17 augustus 1871 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Poppes van der Feer,
 
Uit dit huwelijk:
1. Harmen, geboren op 8 mei 1860 te Balk. Overleden op 7 oktober 1916 te Balk, 56 jaar oud. Op 12 juni 1884 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jitske de Boer, oud 23 jaar, geboren te Nijemirdum, als dochter van Siebren Bouwes de Boer en Pietertje Harings Nauta.
2. Bauke, geboren op 16 november 1863 te Wijckel. Op 12 april 1896 getrouwd in de gemeente Rauwerderhem met Jantje Dijkstra, oud 24 jaar, geboren te Broek, als dochter van Klaas Fokkes Dijkstra en Foekje Harmens Huistra.
3. Jan, geboren op 31 oktober 1866 te Wijckel.
4. Hinne, geboren op 8 januari 1870 te Wijckel. Op 7 september 1892 getrouwd in de gemeente Rauwerderhem met Antje Rijpma, oud 21 jaar, geboren te Irnsum als dochter van Gerben Sipkes Rijpma en Mintje Gerrits Alberda.
 
 
 
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Harmen Baukes Poppes 1795-1854 Jacob Harmens Poppes 1831-1870 Harmen Jacobs Poppes 1860 -1916
  Jan Harmens Poppes 1833-1901  
woonadressen familie Poppes
periode adres bron
1860 - 186? Raadhuisstraat 10 woningregister 1859 - 1869 blad 92 kad. gem. Balk sectie A nr. 143; huisnr. Balk 196
186? - 1869 Raadhuisstraat 45 woningregister 1859 - 1869 blad 45; kad. gem. Balk sectie B nr. 6, huisnr. Wijckel 112
1869 - 1871 Raadhuisstraat 45 woningregister 1869 -1879 blad 74; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 934
     
eigendommen van Jacob Harmens Poppes
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A                  
Balk A                  
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ?, folio ?, nummer ?
notariële acten
 

1860 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Koopakte
Betreft de verkoop van weidland te Balk, koopsom fl. 7000
- Jan Baukes van der Goot te Ruigahuizen, verkoper
- Jacob Harmens Poppes te Balk, gehuwd met Katarina Baukes van der Goot, verkoper
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs, koper

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7031 Repertoirenr.: 95 d.d. 11 mei 1860
 

1860 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Akte van niet verschijnen
- Hinke Martens Wispelwey te Balk, weduwe van Bauke Jans van der Goot
- Jan Baukes van der Goot te Ruigahuizen
- Jacob Harmens Poppes te Wijckel, gehuwd met Catarina Baukes van der Goot

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7031 Repertoirenr.: 182 d.d. 21 december 1860
 

1861 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Transactie
Betreft onroerende goederen te Balk en Harich, waarde fl. 3100
- Jan Baukes van der Goot te Ruigahuizen
- Jacob Harmens Poppes te Wijckel, gehuwd met Katharina Baukes van der Goot
- Hinke Martens Wispelwey te Balk, weduwe van Bauke Jans van der Goot

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7032 Repertoirenr.: 70 d.d. 2 augustus 1861
 

1861 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Boedelscheiding
- Hinke Martens Wispelwey te Balk, weduwe van Bauke Jans van der Goot
- Jan Baukes van der Goot te Ruigahuizen
- Jacob Harmens Poppes te Wijckel, gehuwd met Katarina Baukes van der Goot

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7032 Repertoirenr.: 86 d.d. 21 september 1861
 

1862 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Acte van overneming en overdracht
- Jan de Rochefort te Balk
- Jacob Harmens Poppes te Wijckel

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7033 Repertoirenr.: 83 d.d. 20 september 1862
 

1867 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 huizen met erf te Sondel en Balk, koopsom fl. 1320
- Hendrik Wopkes de Vries te Sondel, verkoper, tevens als vader van en voogd  over Folkert en Martje Hendriks de Vries
- Klaas Paulus Duisterhout te Balk, verkoper
- Age Hanzes van der Veer te Balk, koper
- Jacob Harmens Poppes te Wijckel, koper

Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7040 Repertoirenr.: 82 en 88 d.d. 17 juli 1867
 

1868 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met schuur te Wijckel, koopsom fl. 1600
- Jacob Harmens Poppes te Wijckel, verkoper
- Theunis Klazes Betzema te Balk, koper

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7041 Repertoirenr.: 3 d.d. 10 januari 1868
 

1870 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 3219
- Geltje Willems Albada te Nijemirdum, weduwe van Hendrik Rintjes van der Goot, verkoper
- Klaaske Alles de Jong te Oudemirdum, weduwe van Rintje Hendriks van der Goot,
  verkoper, tevens als moeder van en voogd over Hendrik en Alle Rintjes van der  Goot
- Rein Lefferts Reinsma te Oudemirdum, gehuwd met Marijke Hendriks van der  Goot, verkoper
- Hendrik Jacobs Bajema te Nijemirdum, gehuwd met Geeske Hendriks van der Goot,  verkoper
- Willem Hendriks van der Goot te Oudemirdum, verkoper, tevens als vader van en
  voogd over Tietje, Hendrik, Geltje, Rintje en Ybeltje Willems van der Goot
- Jacob Harmens Poppes te Wijckel, koper; en anderen

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7043 Repertoirenr.: 40 d.d. 8 april 1870
 

1887 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Koopakte
Betreft de verkoop van een zathe en landen te Wijckel, koopsom fl. 34.000
- Pieter Poppes van der Feer te Wijckel, gehuwd met Katharina Baukes van der Goot, verkoper, tevens als vader van en bewindvoerder over de goederen van  Poppe en Brant Pieters van der Feer, medevoogd over Hinne Jacobs Poppes
- Katharina Baukes van der Goot te Wijckel, weduwe van Jacob Harmens Poppes,  gehuwd met Pieter Poppes van der Feer, verkoper, tevens als moeder van en voogd over Hinne Jacobs Poppes
- Harmen Jacobs Poppes te Harich, verkoper
- Bauke Jacobs Poppes te Wijckel, verkoper
- Hylke Brants van der Goot te Harich, koper, tevens als curator over Neeltje Poppes van der Goot te balk

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7060 Repertoirenr.: 43 d.d. 6 juni 1887
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 september 2015 laatste wijziging: 19-06-2024