persoonlijke gegevens van Idske Poppes Poppes, boterkoopman te Harich
Idske Poppes Poppes, geboren op 29 november 1791 te Balk, gedoopt op 18 december 1791 te Balk, als zoon van Poppe Idskes Poppes, koopman te Balk, Trijntje Cornelis Sleeswijk. Overleden op 31 oktober 1863 te Balk, 71 jaar oud.
aangifte overlijden op 10 augustus 1863 aktenummer , getuigen:
Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder 39 jaar wonende te Balk
Harmen Johannes Visser koopman 40 jaar wonende te Balk
Op 23 april 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Arends Arends, geboren op te , als dochter van . Overleden op 9 augustus 1824 op nummer 42 te Harich, 33 jaar oud.
aangifte overlijden op 10 augustus 1824 aktenummer B 23, getuigen:
Jan Gerlofs Sietsma landbouwer 50 jaar wonende te Harich op nr. 41.
Hans Jelles de Vries boerendienstknecht 23 jaar wonende te Harich op nr. 43.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus, geboren op 26 maart 1816 op nummer 42 te Harich. Overleden op 10 september 1826 op nummer 32 te Balk, 10 jaar oud.
Petrus Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 22 september 1826
aangifte geboorte op 26 maart 1816 aktenummer 34, boterkoper te Harich, getuigen:
Jan Stoffels Stoffelsma huisman 58 jaar wonende te Harich op nr. 43
Jan Gerlofs Sietsma huisman 42 jaar wonende te Harich op nr. 41
aangifte overlijden op 11 september 1826 aktenummer B 35/1-7, zonder beroep te Balkgetuigen:
Sipke Siemesn Kiep schoenmakersknecht 58 jaar wonende te Balk op nr. 12.
Pieter Hepkes Hoornstra schoenmakersknecht 50 jaar wonende te Balk op nr. 147
2. Arend, geboren op 27 juli 1818 op nummer 42 te Harich. Overleden op 21 juli 1838 op nummer 42 te Harich, 19 jaar oud.
Arend Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 24 juli 1838
aangifte geboorte op 28 juli 1818 aktenummer 46, boterkoper te Harich, getuigen:
? Antonius van Hylckama onzen secretaris 37 jaar wonende te Balk op nr. 120
Joeke Jans Sterkenburg onzen eersten politiebeambte 27 jaar wonende te Balk op nr. 120
aangifte overlijden op 23 juli 1838 aktenummer B 10, zonder bedrijf te Harich, getuigen:
Leonardus Napjus huisman 39 jaar wonende te Harich
Jurjen Scholtes Sijtsma huisman 36 jaar wonende te Harich
3. Trijntje, geboren op 2 april 1820 op nummer 42 te Harich. Overleden op 12 januari 1891 te Balk, 70 jaar oud. Op 20 augustus 1843 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hans Ages Tromp, oud 25 jaar, geboren te Balk als zoon van Age Machiels Tromp en Debora Jans Veldkamp.
Trijntje Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 14 april 1820
aangifte geboorte op 3 april 1820 aktenr 30 door Idske Poppes, boterkoper te Harich, getuigen:
Cornelis Poppes oom van de geborene, boterkoper 26 jaar wonende te Balk
Pieter Baukes Poppes neef van de geborene, boterkoper 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 januari 1891 aktenummer 7, getuigen:
Harmen Visser koopman 67 jaar wonende te Balk
Marten Gorter bakker 57 jaar wonende te Balk
4. Poppe, geboren op 15 oktober 1821 op nummer 42 te Harich. Overleden op 13 december 1856 te Deventer, 35 jaar oud.
Poppe Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 19 oktober 1821
Poppe Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 26 december 1856
aangifte geboorte op 16 oktober 1821 aktenummer 84, boterkoper te Harich, getuigen:
Pieter Baukes Poppes boterkoper 36 jaar wonende te Balk op nr 162
Cornelis Poppes boterkoper 28 jaar wonende te Balk op nr 42
 
5. Pietje, geboren op 18 juli 1823 op nummer 42 te Harich.Overleden op 1 augustus 1823 te, Gaasterland, 14 dagen oud.
Pietje Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 22 juli 1823
aangifte geboorte op 18 juli 1823 aktenummer 58, landbouwer te Harich, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg onzen agent van politie 32 jaar wonende te Balk op nr 120
Sjirk Jansz Haga brievenbode 45 jaar wonende te Balk op nr 42
geen overlijdensakte online beschikbaar
 
 
 
beschikbaar gesteld door Bram de Smit
Portret van Idske Poppes
 
Friese militairen onder Napoleon 1815
Poppes, Idske Poppes, geb. 1791, wonende te Balk; zoon van Poppe Idskes Poppes en Trijntje Cornelis Sleeswijk loteling kanton Lemmer lichting 1811; plaatsvervanger Jacob Piers Bosma(n), dagloner te Balk; bij aanneming familienaam 20 (25) jaar
vermeld: Jacob Piers Bosma, Trijntje Cornelis Sleeswijk, Poppe Idskes Poppes, Idske Poppes Poppes
Bronnen: Tresoar toegang 8/4063.344; Raf Balk dl.2 fol. 31
archiefnr. 8, Gewestelijke besturen in Friesland in de Franse tijd (BRF), inventarisnummer NN_01, aktenr 3916
 
Antje Arends
bron: Leeuwarder Courant van 20 augustus 1824 bron: Leeeuwarder Courant van 3 november 1863
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Poppe Idskes Poppes 1763-1837 Idske Poppes Poppes 1791-1863 Hans Ages Tromp 1817-1891
  Kornelis Poppes Poppes 1793-1862  
  Jan Poppes Poppes 1802-1881  
  Sikke Poppes Poppes 1804-1875  
woonadressen familie Idske Poppes Poppes
periode adres bron
1815 - 1839 Lorbuorren 3  
1840 Lorbuorren 3 volkstelling 1840; huisnummer Harich 42
1849 - 1859 Lorbuorren 3 woningregister 1849 - 1859 blad 481; huisnummer Harich 42 / 59
1859 - 1863 Meerweg 5 woningregister 1859 - 1869 blad 9; kad. gem. Balk sectie A nr. 290; huisnr. 29 / 276
eigendommen van Idske Poppes Poppes
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A                  
Balk A                  
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1031, folio 26, nummer 4
notariële acten
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 juni 2010 laatste wijziging: 14-11-2020