persoonlijke gegevens van Harmen Jacobs Poppes
Harmen Jacobs Poppes, geboren op 8 mei 1860 te Balk, als zoon van Jakob Harmens Poppes en Katarina Baukes van der Goot. Overleden op 7 oktober 1916 te Balk, 56 jaar oud.
logementhouder te Veenwouden, Gorredijk, Balk
 
Op 12 juni 1884 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jitske de Boer, geboren op 31 maart 1861 te Oudemirdum, als dochter van Siebren Bouwes de Boer en Pietertje Harings  Nauta. Overleden op 31 oktober 1943 te Sloten, 82 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Katharina, geboren op 10 juli 1885 te Harich. Overleden op 30 december 1969 te Doorn. Op 27 maart 1913 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Brant van der Goot, oud 43 jaar, geboren te Wijckel als zoon van Marten Brants van der Goot en Durkje Melles de Koe.
2. Pietertje, geboren op 11 februari 1891 te Veenwouden. Overleden op 20 februari 1893 te Veenwouden, 2 jaar oud.
Harmen Jacobs Poppes Harmen Jacobs Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 13 februari 1891 bron: Leeuwarder Courant van 22 februari 1893
 
3. Pietertje, geboren op 14 december 1894 te Veenwouden. Overleden op 28 april 1990 te Heerenveen, 95 jaar.
Harmen Jacobs Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 17 december 1894
 
4. Jacoba, geboren op 23 april 1897 te Veenwouden. Overleden op 29 april 1971 te Heerenveen, 74 jaar oud. Op 12 september 1929 getrouwd in de gemeente Sloten met Jacob Jans van der Meulen, 3 juni 1877 te Hemelum. Overleden op 29 augustus 1960 te Joure.
Harmen Jacobs Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 26 april 1897
 
 
 
188? - 1898 logementhouder te Veenwouden
 
logement Poppes Veenwouden logement Poppes Veenwouden
bron: Leeuwarder Courant van 15 februari 1889 bron: Leeuwarder Courant van 6 november 1891
 
1898 - 1908 logementhouder te Gorredijk
 
logement Poppes
foto 075-001 beschikbaar gesteld door museum Opsterland
Uiterst rechts logement Poppes in Gorredijk rond 1900
 
omnibusdienst Gorredijk
bron: Leeuwarder Courant van 30 december 1898
 
 
omnibusdienst Gorredijk Oosterwolde
bron: Leeuwarder Courant van 8 juni 1899
 
 
logement Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 21 april 1898 bron: Leeuwarder Courant van 17 november 1899
 
logement Poppes Gorredijk
bron: Leeuwarder Courant van 24 oktober 1902
 
logement van der Zee Gorredijk
bron: Leeuwarder Courant van 2 april 1908
 
logement Sies van der Zee
foto 075-002 beschikbaar gesteld door museum Opsterland
Het hoge gebouw met de veranda en het grote balkon is logement van der Zee rond 1910. In de periode dat Harmen Jacobs Poppes logementhouder in Gorredijk is stond op de locatie van de melksalon rechts op de foto de bakkerij van IJnte Douwe Bakker. In 1900 vertrekt IJnte Bakker naar Balk om daar het logement van Sied Ykes de Jong op de hoek van de huidige van Swinderenstraat en de Wilhelminastraat over te nemen. Misschien wel op aanraden van de uit Balk afkomstige Poppes.
 
1908 - 1916 logementhouder te Balk in "hotel Gaasterland"
 
Harmen Jacobs Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 9 maart 1908
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jacob Harmens Poppes 1831-1870 Harmen Jacobs Poppes 1860-1916  
     
woonadressen familie Poppes
periode adres bron
  Veenwouden  
  Gorredijk  
  Woudsend  
1908 - 1910 Lytse Side 1 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 326; huisnummer 230 / 354
1910 - 1916 Lytse Side 1 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 27; huisnummer 355 / 390
1916 - 1918 Meerweg 2 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 3; huisnummer 37
1918 - 1920 Raadhuisstraat 11 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer 307 / 337
1920 - 1924 Raadhuisstraat 11 register van huisnummering 1920 - 1930 blad 31; huisnummer 360
  Sloten  
 
Op 6 juni 1908 vestigt de familie Poppes zich in Balk op het adres Balk 230 omgenummerd naar 354. Ze komen uit Woudsend.
Na het overlijden van haar man en de afbraak van het hotel Gaasterland woont Jitske de Boer een tijdje in bij het hoofd van de Christelijke Lagere School Willem de Roest. Waarschijnlijk woonde hij in wat nu de Gaaikemastraat is en toen bij Harich hoorde.
Op 12 mei 1918 neemt ze intrek in wat toen pension Kleffens was aan de Raadhuisstraat. Adolphus Kleffens was destijds gemeentesecretaris van de gemeente Gaasterland.
Op 8 mei 1924 vertrekt Jitske de Boer naar Sloten. Ze woonde in Balk op nr 360.
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 september 2015 laatste wijziging: 5-09-2019