Harmen Baukes Poppes register hypotheken 69: 14 / 27
Harmen Baukes Poppes, geboren op 17 december 1795 te Balk, gedoopt op 27 december 1795 te Balk (Hervormd), als zoon van Bauke Pieters Poppes en Baukjen Jans Poppes. Overleden op 14 mei 1854 op nummer 33 te Balk, 58 jaar oud.
koopman te Balk
aangifte overlijden op 15 mei 1854 blad 9, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 59 jaar wonende te Balk
Symen Zwanenburg huisschilder 34 jaar wonende te Balk
Op 30 mei 1819 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Uilkes Wierstra, geboren op 8 september 1796 te Harich, gedoopt op 25 september 1796 te Harich (Hervormd), als dochter van Uilke Luitjens Wierstra en Lolkjen Jacobs Bergstra. Overleden op 23 maart 1887 te Balk, 90 jaar oud.
aangifte overlijden op 23 maart 1887 aktenummer 30, getuigen:
Willem Piersma timmerman 53 jaar wonende te Balk
Izaäk Arnold Daniël Hemsing schipper 46 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Baukjen, geboren op 15 januari 1820 op nummer 152 te Balk. Overleden op 12 februari 1903 te Hindeloopen, 93 jaar oud. Op 20 december 1855 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Doede Idtzes Simonides, oud 34 jaar, geboren te Hindeloopen als zoon van Idtz Simons Simonides en Maria Theresia Westhof.
aangifte geboorte op 15 januari 1820 aktenummer 7, graankoper, getuigen:
Jan Ottes de Jong graankoper 27 jaar wonende op nummer 153 te Balk
Willem Ottes de Jong mr. broodbakker 24 jaar wonende op nummer 151 te Balk
2. Lolkjen, geboren op 20 maart 1821 te Balk op nr. 152. Overleden op 27 november 1835 op nummer 33 te Balk, 14 jaar oud.
aangifte geboorte op 21 maart 1821 aktenummer 28, koopman, getuigen:
Jan Ottes de Jong koopman 28 jaar wonende op nummer 153 te Balk
Willem Ottes de Jong mr. broodbakker 25 jaar wonende op nummer 151 te Balk
aangifte overlijden op 28 november 1835 aktenummer B17, koopman, getuigen:
Marten Zwanenburg huisschilder en glazenmaker 42 jaar wonende te Balk
Willem Ottes de Jong bakker 50 jaar wonende te Balk
3. Uilkjen, geboren op 2 december 1822 op nummer 152 te Balk. Overleden op 29 november 1847 te Sneek, 24 jaar oud. Op 28 juni 1846 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Paulus Schuil, oud 24 jaar, geboren te Sneek als zoon van Paulus Uilkes Schuil en Sjoukjen Jetzes Bakker.
aangifte geboorte op 2 december 1822 aktenummer 96, graankoper, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 31 jaar wonende op nummer 120 te Balk
Sjirk Jans Haga brievenbode 44 jaar wonende op nummer 86 te Balk
 
Uilkje Harmens Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 30 juni 1846
 
4. Bauke, geboren op 30 juni 1825 op nummer 152 te Balk. Overleden op 13 december 1845 op nummer 33 te Balk, 20 jaar oud.
aangifte geboorte op 1 juli 1825 aktenummer 64, koopman, getuigen:
Gerrit Thijsses Bosman logementhouder 62 jaar wonende op nummer 172 te Balk
Willem Ottes de Jong mr. broodbakker 30 jaar wonende op nummer 151 te Balk
aangifte overlijden op 15 december 1845 aktenummer B10, schipper, getuigen:
Marten Zwanenburg huisschilder 51 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 37 jaar wonende te Balk
5. Uilke, geboren op 30 december 1827 op nummer 33 te Balk. Overleden op 15 januari 1901 te Balk, 73 jaar oud.
aangifte geboorte op 31 december 1827 aktenummer 59, koopman, getuigen:
Jan Baukes Poppes koopman 39 jaar wonende op nummer 34 te Balk
Marten Zwanenburg huisverversknecht 34 jaar wonende op nummer 35 te Balk
aangifte overlijden op 15 januari 1901 aktenummer 6, getuigen:
Jan Rekers visser 59 jaar wonende te Balk
Jan Bos gemeenteveldwachter 42 jaar wonende te Balk
6. Pieter, geboren op 16 augustus 1829 op nummer 33 te Balk. Overleden op 15 augustus 1886, Utingeradeel, 56 jaar oud.
aangifte geboorte op 17 augustus 1829 aktenummer 61, koopman, getuigen:
Sjirk Jans Haga brievenbode 51 jaar wonende te Balk
Jacob Bom Vermooten klerk ter secretarie 37 jaar wonende te Sloten
7. Eelkjen, geboren op 29 december 1831 op nummer 33 te Balk. Overleden op 16 juli 1863, Wonseradeel, 30 jaar oud. Op 21 januari 1852 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Willem Heineman Zandstra, oud 22 jaar, geboren te Bolsward als zoon van Jelte Piers Zandstra en Dirkje Simons de Haas.
aangifte geboorte op 30 december 1831 aktenummer 80, koopman, getuigen:
Marten Baukes Zwanenburg huisschilder en glazenmaker 38 jaar wonende te Balk
Willem Ottes de Jong bakker 36 jaar wonende te Balk
8. Jacob, geboren op 29 december 1831 op nummer 33 te Balk. Overleden op 19 juli 1870 te Wijckel, 38 jaar oud. Op 11 maart 1860 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Katarina Baukes van der Goot, oud 21 jaar, geboren te Balk als dochter van Bauke Jans van der Goot en Hinke Martens Wispelwey.
aangifte geboorte op 30 december 1831 aktenummer 80, koopman, getuigen:
Marten Baukes Zwanenburg huisschilder en glazenmaker 38 jaar wonende te Balk
Willem Ottes de Jong bakker 36 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 19 juli 1870 aktenummer 85, landbouwer te Wijckel, getuigen:
Jan Willem van de Wetering landbouwer 43 jaar wonende te Wijckel
Wieger Namles Otter arbeider 47 jaar wonende te Wijckel
9. Jan, geboren op 28 december 1833 op nummer 33 te Balk. Overleden op 17 augustus 1901 te Balk, 67 jaar oud. Op 31 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Martha Meiboom, oud 34 jaar, geboren te Balk als dochter van Gooitzen Harmens Meiboom en Antje Scholtes Sietzema.
aangifte geboorte op 28 december 1833 aktenummer B54, koopman, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 36 jaar wonende te Balk
Franke van Elseloo klerk 21 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 17 augustus 1901 aktenummer 59, zonder beroep te Balk, getuigen:
Bokke van der Wal herbergier 49 jaar wonende te Balk
Jan Hoekstra slager 46 jaar wonende te Balk
10. Trijntje, geboren op 22 oktober 1835 op nummer 33 te Balk. Overleden op 1 december 1921 te Leeuwarden, 86 jaar oud. Op 20 mei 1866 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Foppe Eelkes Schram, oud 29 jaar, geboren te Balk als zoon van Eelke Jarigs Schram en Rinske Jelles Hornstra.
aangifte geboorte op 23 oktober 1835 aktenummer B43, koopman, getuigen:
Marten Zwanenburg huisschilder en glazenmaker 42 jaar wonende te Balk
Willem Ottes de Jong bakker 40 jaar wonende te Balk
11. Lolke, geboren op 5 mei 1837 op nummer 33 te Balk. Overleden op 16 juli 1853 op nummer 33 te Balk, 16 jaar oud.
aangifte geboorte op 6 mei 1837 aktenummer B23, koopman, getuigen:
Marten Zwanenburg huisschilder en glazenmaker 43 jaar wonende te Balk
Willem Ottes de Jong bakker 41 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 juli 1853 aktenummer B12, zonder beroep te Balk, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 58 jaar wonende te Balk
Siemen Zwanenburg huifschilder 33 jaar wonende te Balk
 
 
 
Harmen Baukes Poppes
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 32 - huisnummer Balk 33
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Harmen Baukes Poppes
 
Harmen Baukes Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 230 juli 1854
 
Harmen baukes Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 8 juni 1888
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Bauke Pieters Poppes 1753-1827 Harmen Baukes Poppes 1795-1854 Jacob Harmens Poppes 1831-1870
  Jan Baukes Poppes 1788-1828 Jan Harmens Poppes 1833-1901
    Foppe Eelkes Schram 1836-1916
woonadressen familie Poppes
periode adres bron
     
1820 - 1827 Dubbelstraat 6 Balk 152
1829 van Swinderenstraat 8 volkstelling 1829; blad 32, huisnummer Balk 33
1840 van Swinderenstraat 8 volkstelling 1840; huisnummer Balk 33
1849 - 1854 van Swinderenstraat 8 woningregister 1849 - 1859 blad 41; huisnummer Balk 33 / 39
1854 - 1859 Pypsterstikke woningregister 1849 - 1859 blad 20; huisnummer Balk 14 / 15
1859 - 1869 Pypsterstikke bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 7; huisnummer Balk 15
1869 - 1879 Pypsterstikke woningregister 1869 - 1879 blad 59; kad. gem. Balk sectie A 298, huisnr. 284 / 271
1879 - 1887 Pypsterstikke bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 70; kad. gem. Balk sectie A nr. 298
     
eigendommen van Harmen Baukes Poppes
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
279
00 04 00
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 201 Harm Baukes Poppes, koopman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
H
383
00 73 60
scheiding
1700,-
27 juni 1843
f 7500,-
15 mrt 1849
9 nov 1849  
Balk
H
384
00 71 10
      25 mei 1855  
Balk
H
385
00 70 40
      5 mei 1860 geheel
Balk
H
423
00 04 30
         
Balk
A
277
00 03 20
800,-
       
Balk
A
251
00 03 90
747,59
       
Woudsend
A
487
00 02 20
koopbrief
900,-
11 mrt 1845
       
Woudsend
A
488
       
Balk
A
279
00 04 00
             
Balk
A
305
00 02 70
             
Balk
H
306
00 50 50
             
Balk
H
307
00 50 90
             
Balk
H
308
00 86 30
             
Balk
A
98
00 02 00
             
Balk
A
98a
00 01 40
             
                     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1019, folio 14, nummer 27
notariële acten
 
1815 Balk, notaris M. Westendorp Koopakte Betreft de verkoop van een schip, koopsom fl. 1500
- Thomas Jans Rinkema, schipper te Balk, verkoper
- Koop Jans Rinkema, schipper te Balk, verkoper
- Harmen Baukes Poppes te Balk, koper
- Bauke Pieters Poppes te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 96 d.d. 3 juni 1815
 
1830 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte
- Harmen Freerks de Roos, bakker te Koudum, verkoper
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 22 d.d. 17 maart 1830
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Boedelscheiding
- Jan Meinderts, erflater
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk
- Jan Annes Visser, koopman te Heeg
- Anne Annes Visser, koopman te Heeg
- Bauke Annes Visser, koopman te Heeg
- Eelkjen Annes Visser te Balk, gehuwd met Cornelis Poppes
- Eelkjen Wigles Visser te Woudsend, gehuwd met Age Hylkes Tromp
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 1 d.d. 7 januari 1843
 
1849 Balk, notaris W. J. Hemsing Schuldbewijs met onderzetting Betreft een kapitaal van fl. 7500
- Harmen Baukes Poppes, koopman en schipper te Balk, gehuwd met Grietje Uilkes   Wierstra, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te Rijs, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7018 Repertoirenr.: 25 d.d. 14 maart 1849
 
1849 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte
Betreft de verkoop van weidland te Harich, koopsom fl. 3000
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk, verkoper
- Jacob Uilkes Wierstra, landbouwer te Harich, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7018 Repertoirenr.: 32 d.d. 22 april 1849
 
1851 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1470
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk, verkoper
- Bauke Jans van der Goot, landeigenaar te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7020 Repertoirenr.: 79 en 82 d.d. 6 december 1851
 
1854 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van vastigheden te Balk, koopsom fl. 6767
- Pieter Harmens Poppes te Oosthem, verkoper
- Grietje Uilkes Wierstra te Balk, weduwe van Harmen Baukes Poppes, verkoper,  tevens als moeder van en voogd over Jacob, Jan en Trijntje Harmens Poppes
- Baukje Harmens Poppes te Balk, verkoper
- Uilke Harmens Poppes te Balk, verkoper
- Eelke Harmens Poppes te Oosterlittens, gehuwd met Willem Zandstra, verkoper
- Wytske Geerts van der Wijk te Balk, weduwe van Thomas Jans Rinkema, verkoper
- Jacob Uilkes Wierstra te Harich, toeziend voogd
- Jan Poppes te Balk, koper
- Fettjen Poppes te Balk, koper
- Frederika Poppes te Balk, koper
- Siemen Martens Zwanenburg te Balk, koper
- Sikke Poppes te Balk, koper
- Age Machiels Tromp te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7025 Repertoirenr.: 100 en 103 d.d. 25 oktober 1854
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 september 2015 laatste wijziging: 14-05-2020