Wijtse Gesinus Poelstra inschrijving hypotheken 2 register 69: 114 / 275
Wijtse Gesinus Poelstra, geboren op 28 juni 1875 te Hallum, als zoon van Tjebbe Poelstra. kandidaat-notaris te Hallum, en Geeltje Brouwer. Overleden op 6 juni 1929 te Utrecht, 53 jaar oud.
beroep: arts te Balk
 
1.) Op 12 juli 1906 getrouwd in de gemeente Amsterdam met: (echtscheiding op 9 juli 1918 te Amsterdam)
Anna Maria van der Schatte Olivier, geboren op ? te Amsterdam, als dochter van Jacob Johannes van der Schatte Olivier, makelaar te Amsterdam, en Cornelia van Delden.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, geboren op 1 juli 1908 te Naarden.
Cornelia Poelstra
bron:Algemeen Handelsblad van 2 juni 1908
 
 
 
Wijtse Poelstra
bron: Algemeen Handelsblad 28 juni 1907
 
Wijtse Poelstra Wijtse Poelstra
bron: De Gooi en Eemlander 7 augustus 1907 bron: De Gooi en Eemlander 17 juni 1908
 
Wijtse Poelstra
bron: Leeuwarder Courant van 23 september 1909
 
Wijtse Poelstra
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's 4 mei 1912
 
Wijtse Poelstra Wijtse Poelstra
bron: Algemeen Handelsblad 8 juni 1929 bron: Leeuwarder Courant van 11 juni 1929
 
 
periode adres bron
  Naarden  
1908 - 1910 Meerweg 7 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 27; huisnummer Balk 27 / vervallen
1910 - 1912 Raadhuisstraat 17 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23; huisnummer Balk 301 / 332
     
eigendommen van Wytze Gesinus Poelstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
822
 
koopakte
5000,-
12 april 1910
       
Balk
H
781ged
 
1/4 toewijzing
1471,-geheel
9 mei 1911
       
Balk
H
1041
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1026, folio 114, nummer 275
notariële acten
 
1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte Betreft de verkoop van een huis en pakhuis te Balk, koopsom fl. 5000
- Hittje van der Goot te Balk, verkoper
- Wytze Gesinus Poelstra te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 19 d.d. 10 maart 1910
 
1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Harich, koopsom fl. 1061
- Meine Meinesz te Leeuwarden, verkoper
- Anne Bokma te Harich, koper
- Brant Hylkes van der Goot te Harich, koper
- Wytze Gesinus Poelstra te Balk, koper
- Watze Tjebbes Hepkema te Wijckel, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 Repertoirenr.: 20 en 27 d.d. 22 maart 1911
 
1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte met hypotheek
Betreft de verkoop van een huis met steeg, erf en tuin te Balk, koopsom fl. 6000
- Wytze Gesinus Poelstra te Bussum, verkoper
- Maurits Peter Margarethus Moerman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 97 d.d. 6 juli 1912
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos Royement, akte niet aanwezig
- Wytze Gesenus Poelstra te Bussum
- Maurits Pieter Margarethus Moesman te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 4 d.d. 11 januari 1916
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 juni 2010 laatste wijziging: 20-01-2024