persoonlijke gegevens van Pieter Sibbeles Pietersma
Pieter Sibbeles Pietersma, geboren op 26 februari 1796 te Balk, gedoopt op 6 maart 1796 te Balk (Hervormd) als zoon van Sible Piters en Aukje Jans. Overleden op 16 april 1877 te Balk, 81 jaar oud.
werkman te Balk
aangifte overlijden op 16 april 1877 aktenummer 31, getuigen:
Johannes Teekes Huisman timmerknecht 47 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 69 jaar wonende te Balk
Op 4 maart 1818 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Teetske Postma (Posthuma, Veenstra), geboren op 24 april 1797 te Balk, gedoopt op 28 mei 1797 te Balk (Hervormd) als dochter van Baukje Obes Veenstra. Overleden op 7 juli 1878 te ?, 81 jaar oud.
aangifte overlijden op 8 juli 1878 aktenummer 52, getuigen:
Jan Siebes Bandstra schoenmaker 72 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 70 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Sible, geboren op 7 mei 1818 op nummer 86 te Balk. Overleden op 9 april 1822 verdronken in een sloot nabij Balk, bijna 5 jaar oud.
aangifte geboorte op 8 mei 1818 aktenummer 36, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 26 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga ? 39 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 9 april 1822 blad 7, getuigen:
Sjoerd Klazes Koorenstra omroeper 44 jaar wonende te Balk op nummer 81
Sjirk Jans Haga brievenbode 43 jaar wonende te Balk op nummer 86
2. Tjeerd, geboren op 28 december 1821 op nummer 81 te Balk.
3. Aukjen, geboren op 6 oktober 1824 op nummer 88 te Balk. Overleden op 22 april 1828 op nummer 88 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 8 oktober 1824 aktenummer 79, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 33 jaar wonende te Balk op nummer 154
Sjirk Jans Haga brievenbode 46 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 24 april 1828 blad 10, getuigen:
Lammert Jacobs de Graaf werkman 28 jaar wonende te Balk op nummer 90
Berend Pieters Pietersma werkman 24 jaar wonende te Balk op nummer 98
4. Sible, geboren op 11 juni 1828 op nummer 91 te Balk.
aangifte geboorte op 12 juni 1828 aktenummer 45, getuigen:
Sjirk Jans Haga brievenbode 49 jaar wonende te Balk op nummer 86
Jacob Bom Vermooten winkelier 35 jaar wonende te Sloten op nummer 86
5. Aukje, geboren op 19 september 1830 op nummer 91 te Balk.
aangifte geboorte op 20 september 1830 aktenummer 73, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 49 jaar wonende te Balk
Hendrik Hendriks Rooda werkman 31 jaar wonende te Balk
6. Jan, geboren op 22 september 1833 op nummer 103 te Balk
aangifte geboorte op 23 september 1833 blad 41, getuigen:
Minne Cornelis van der Meer werkman 31 jaar wonende te Wijckel
Eibert Rinzes Hoekstra herbergier 28 jaar wonende te Balk
7. Aukjen, geboren op 21 september 1838 op nummer 103 te Balk
aangifte geboorte op 22 september 1838 blad 40, getuigen:
Fokke Symens de Boer werkman 55 jaar wonende te Balk
Eelke Jarigs Schram schippersknecht 35 jaar wonende te Balk
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 145 - huisnummer Balk 104
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Pieter Sibbeles Pietersma
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pieter Sibbeles Pietersma 1796-1877 Tjeerd Pieters Pietersma 1821-1881
     
woonadressen familie Pietersma
periode adres bron
1818 Gaaikemastraat 11,12 huisnummer Balk 86
1821 Gaaikemastraat 5 huisnummer Balk 81
1822 Gaaikemastraat 5 huisnummer Balk 81
1824 Gaaikemastraat 8 huisnummer Balk 88
1828 Gaaikemastraat 8 huisnummer Balk 88
1828 Westein 31-41 huisnummer Balk 91
1829   volkstelling 1829 blad 144; huisnummmer Balk ??
1830 Westein 31-41 huisnummer Balk 91
1833 Raadhuisstraat 77 huisnummer Balk 103
1838 Raadhuisstraat 77 huisnummer Balk 103
1840 Raadhuisstraat 77 volkstelling 1840; huisnummer Balk 103
1849 - 1859 Raadhuisstraat 77 woningregister 1849 - 1859 blad 192; huisnummer Balk 103 / 144
1859 - 1869 Raadhuisstraat 77 woningregister 1859 - 1869 blad 64 kad.nr A 184 huisnummer Balk 144
1869 - 1878 Raadhuisstraat 77 woningregister 1869 - 1879 blad 27; kad.nr A 184 volgnummer 105 / 92
     
notariële acten
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 29 januari 2023 laatste wijziging: 20-02-2023