persoonlijke gegevens van Pier Jans Piersma
Pier Jans Piersma, geboren op 14 februari 1797 te Balk, gedoopt op 12 maart 1797 te Balk (Hervormde Kerk), als zoon van Jan Piers Piersma en Tjamke Willems Kuiper. Overleden op 27 augustus 1853 op nummer 13 te Balk, 56 jaar oud.
schipperknecht te Balk
aangifte overlijden op 29 augustus 1853 pagina B 14, getuigen:
Willem Luitjens Korvinus timmerknecht 38 jaar wonende te Balk
Arend Pieters Wildeboer timmerknecht 32 jaar wonende te Balk
Op 7 juni 1823 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Maaike Harmens Groninger ((C)Kremer), geboren op 18 augustus 1799 te Balk, gedoopt op 8 september 1799 te Balk (Hervormde Kerk), als dochter van Herman Hendriks Groninger en Afke Roelofs Cremer. Overleden op 22 januari 1870 te Balk, 70 jaar oud.
aangifte overlijden op 24 januari 1870 aktenummer 8, getuigen:
Jelle Johannes Schaafsma klokmaker 36 jaar wonende te Balk
Fekke Johannes Boelsma schoenmaker 29 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 6 augustus 1823 op nummer 62 te Balk .
1. ) Op 2 december 1849 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hotske Sipkes van Dam, oud 27 jaar, geboren te Woudsend, als dochter van Sipke Jarigs van Dam en Fokeltje Luitzens Rondhout.
2. ) Op 15 mei 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Trijntje Frederiks Wiersma, oud 30 jaar, geboren te Harlingen, als dcohter van Frederik Wiersma en Janneke Karst Tadema.
aangifte geboorte op 6 augustus 1823 aktenr. 67 door Pier Jans Piersma schippersknecht te Balk, getuigen:
Hendrik Rinses Rinsema veerschipper 57 jaar wonende te Balk op nummer 38
Poppe Tjerks van der Feer veerschipper 25 jaar wonende te Balk op nummer 45
2. Harmen, geboren op 25 september 1824 op nummer 62 te Balk.
1. ) Op 17 maart 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tjitske Teunis van der Zee, oud 33 jaar, geboren te Warns, als dochter van Teunis Lolkes van der Zee en Jacobje Jacobs.
2. ) Op 17 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sietske Bremer, oud 37 jaar, geboren te Sondel als dochter van Harmen Jans Bremer en Utsche Hertzens de Boer.
aangifte geboorte op 25 september 1824 aktenr. 74 door Pier Jans Piersma schippersknecht te Balk, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 33 jaar wonende te Balk op nummer 151?
Sjirk Jans Haga brievenbode 46 jaar wonende te Balk op nummer 86
3. Aafke, geboren op 7 april 1831 op nummer 165 te Balk .
aangifte geboorte op 7 april 1831 aktenr. 27 door Pier Jans Piersma schippersknecht te Balk, getuigen:
Jacobus Eppinga kledermaker 33 jaar wonende te Balk
Jan Thomas Rinkema koopman 21 jaar wonende te Balk
4. Willem, geboren op 3 maart 1834 op nummer 13 te Balk.
1. ) Op 12 mei 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Klazes Koopmans, oud 23 jaar, geboren te Balk als dochter van Klaas Jakobs Koopmans en Jies Piers Jongsma.
2. ) Op 3 npovember 1900 getrowud in de gemeente Wymbritseradeel met Wopkjen Verwer, oud 57 jaar, geboren te Woudsend als dochter van Tymen Luitzens Verwer en Ytje Willems Pot.
aangifte geboorte op 4 maart 1834 pagina B 12 door Pier Jans Piersma schippersknecht te Balk, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 37 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 22 jaar wonende te Balk
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 228 - huisnummer Balk 165a
klik hier voor het complete formulier ingevuld door J. Bom Vermooten namens Pier Jans Piersma
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pier Jans Piersma 1797-1853  
     
woonadressen familie Piersma
periode adres bron
1823 van Swinderenstraat 51  
1824 van Swinderenstraat 51  
1829 Dubbelstraat 15 volkstelling 1829, blad 228
1831 Dubbelstraat 15 Balk 165
1834 Pypsterstikke 1  
1840 Pypsterstikke 1 volkstelling 1840; huisnummer 13
1849 - 1859 Pypsterstikke 1 woningregister 1849 - 1859 blad 19; huisnummer 14
1859 - 1869 Pypsterstikke 1 bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 8; huisnummer 18 / 256
1869 - 1870 Dubbelstraat 11 woningregister 1869 - 1879 blad 64; kad. gem. Balk sectie A 109, volgnr. 319
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 januari 2015 laatste wijziging: 11-03-2022