persoonlijke gegevens van Anne Piers Piersma
Anne Piers Piersma, geboren op 14 november 1889 te Balk, als zoon van Pier Durks Piersma en Jacobjen de Boer. Overleden op 3 februari 1985, te Balk 95 jaar oud.
Op 16 november 1916 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Christina Elisabeth Wilhelmina Ketting, geboren op 24 oktober 1890 te Groningen als dochter van Evert Ketting en Jantje Gerbers. Overleden op 18 april 1972.
Uit dit huwelijk:
1. Evert geboren op 4 september 1917 te Balk.
2. Jacobje, geboren op 28 juni 1919 te Balk.
3. Jantje, geboren op 2 maart 1924 te Balk.
4. Piertje, geboren op 22 oktober 1926 te Harich.
5. Geert Derk, geboren op 19 februari 1929 te Harich

 

 
 
Christina Elisabeth Wilhelmina Ketting woonde de vanaf 13 juli 1911 in Balk en was werkzaam bij de
Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk en Wijckel, gevestigd te Balk
 
 
 
  Anne Piersma
 
Anne Piersma
bron: Leeuwarder Courant van 29 maart 1975
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Pier Durks Piersma 1848-1941 Anne Piers Piersma 1889-1985  
     
woonadressen Christina Elisabeth Wilhelmina Ketting
periode adres bron
1911 - 19?? van Swinderenstraat 2 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 4; huisnummer Balk 40
19?? - 1912 Meerweg 7 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 60; huisnummer Balk 32
1912 - 1914 Meerweg 7 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 9; huisnummer Balk 32
1914 - Groningen  
woonadressen familie Piersma
periode adres bron
1916 - 1917 Gaaikemastraat register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Balk 172
1917 - 1918 Wilhelminastraat 8 register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Balk 116
1918 - 1920 Meerweg 2 register van huisnummering 1911 - 1920 blad 3; huisnummer Balk 37
1921 - 1922 Meerweg 2 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 33, huisnummer Balk 35
1922 - 1925 Gaaikemastraat 43 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 189; huisnummer Balk 209
1925 - 1926 Scheveningen  
1926 - 1926 Nijemirdum bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 75; huisnummer Nijemirdum 82
1926 - 1927 Harich bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 146; huisnummer Harich 65a
1927 - 1930 Harich bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 90; huisnummer Harich 100
1931 - 1931 Harich bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 89; huisnummer Harich 99
1931 - 1932 Julianastraat 2 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 180; huisnummer Balk 212
19?? - 1932 Amsterdam Warmondsstraat
1932 - 1933 van Swinderenstraat 37 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 66; huisnummer Balk 75
1933 - 1936 Wilhelminastraat 36 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 121; huisnummer Balk 135
1936 - 1936 Egmond a/d Hoef pension 't Woud, Heerenweg 507
1936 - 1936 Wilhelminastraat 40 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 123; huisnummer Balk 137
1936 - 19?? Amsterdam Maasstraat 10
eigendommen van Anne Piers Piersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
800
 
1/2 koopacte
2200,-
25 nov 1915
       
Balk
I
753
 
1/3 toewijzing
2362,20
18 feb 1918
       
Balk
I
641
 
1/3 koopacte
9012,50
20 mrt 1918
       
Balk
I
642
         
Balk
I
675
         
Balk
A
800
 
scheiding
4300,-
7 jan 1919
       
Balk
B
9
 
koopacte
10354,26
4 mrt 1919
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1122, folio 117, nummer 576
notariële acten
 
1915 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van een boerenhuizinge met erf te Balk, koopsom fl. 2200
- Wieger Smits te Balk, verkoper
- Anne Piersma te Balk, koper
- Durk Piersma te Balk, koper
bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7092 Repertoirenr.: 132 d.d. 3 november 1915
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 maart 2016 laatste wijziging: 5-05-2022