persoonlijke gegevens van Gerbrandus Piekema
Gerbrandus Piekema, geboren op 4 september 1873 te Baard, als zoon van Pier Jans Piekema, timmerman te Baard (1873) timmerknecht te Oosterlittens (1899), en Hyke Hendriks Bakker. Overleden op 11 november 1960 te Zwolle, 87 jaar oud.
machinist / centrifugist te Balk (1897-1899), winkelier te Oldeboorn (1899, 1902, 1903), kastelein te Terhorne (1911), smid, machinist op baggermolen
Op 11 mei 1899 getrouwd in de gemeente Utingeradeel met:
Sytske Aukes van der West, geboren op 7 mei 1872 te Oldeboorn, als dochter van Auke Jans van der West, veehouder te Oldeboorn (1872), en Sipkje Sipkes Bottema. Overleden op 17 februari 1951 te Zwolle, 78 jaar oud.
zonder beroep te Oldeboorn (1899)
Uit dit huwelijk:
1. Pier Jan, geboren op 11 december 1899 te Oldeboorn.
2. Sipkje, geboren op 27 mei 1902 te Oldeboorn.
3. Hyke, geboren 3 juni 1903 te Oldeboorn
4. Auke, geboren op 10 februari 1911 te Terhorne.
 
 
 
Gerbrandus Piers Piekema
bron: Leeuwarder Courant van 7 oktober 1897
 
Gerbrandus Piekema Gerbrandus Piekema
bron: Leeuwarder Courant van 8 mei 1899 bron: Leeuwarder Courant van 15 mei 1899
 
Gerbrandus Piekema
bron: Leeuwarder Courant van 15 mei 1899
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gerbrandus Piekema 1874-1960  
     
woonadressen Gerbrandus Piekema
periode adres bron
- 1897 Oldeboorn  
1897 - 1899 Westein 1,2,3 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 191; huisnummer Balk 145
1899 - Oldeboorn  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 januari 2020 laatste wijziging: 14-01-2020