persoonlijke gegevens van Klaas Wiebes Pelsma
Klaas Wiebes Pelsma, geboren op 28 december 1804 te Nijemirdum, gedoopt op 13 januari 1895 te Nijemirdum (Hervormd), als zoon van Wieb Durks Pelsma, huisman te Nijemirdum (1831), en Teetske Gerrits Mulder . Overleden op 6 september 1851 op nummer 60 te Balk, 46 jaar oud. Schoenmaker te Balk (1831-
aangifte overlijden op 8 september 1851 blad 13, getuigen:
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 38 jaar wonende te Balk
Marten Hendriks van der Goot winkelier 62 jaar wonende te Balk
Op 6 november 1831 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Willempje Willems Steenbeek, geboren in 1804 te Schokland, gedoopt op 23 september 1804 te Ens, Schokland (Nederduits Gereformeerd), als dochter van Willem Steenbeek en Catharina Petronella de Wit . Overleden op ? te ?, ? jaar oud. Dienstmeid te Balk (1831)
Uit dit huwelijk:
1. Wiebe, geboren op 14 april 1832 op nummer 27 te Balk. Op 24 oktober 1858 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Trijntje Willems Bloemsma, 25 jaar oud, geboren te Wommels, als dochter van Willem Jans Bloemsma, en Trijntje Jurjens van der Stok.
aangifte geboorte op 16 april 1832 aktenummer 22, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 48 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout wagenmakersknecht 23 jaar wonende te Balk
2. Willem, geboren op 7 juli 1833 op nummer 147 te Balk.
aangifte geboorte op 8 juli 1833 blad 28, getuigen:
Ygram Jarigs Vermeulen schoenmakersknecht 44 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 21 jaar wonende te Balk
3. Gerrit, geboren op 28 januari 1835 op nummer 147 te Balk. Op 26 mei 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sietske Jans Plug, 25 jaar oud, geboren te Lemmer als dochter van Jan Dirks Plug en Neeltje Franses Menses.
aangifte geboorte op 29 januari 1835 blad 7, getuigen:
Gerrit Thijsses Bosman rentenier 72 jaar wonende te Balk
Albert Dirks Duif timmerman 31 jaar wonende te Balk
4. Reinder, geboren op 11 augustus 1836 op nummer 147 te Balk. Op 15 mei 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Dirkjen Romkes van Helder 29 jaar oud, geboren te Woudsend als dochter van Romke Klazes van Helder en Antje Jans Jongsma.
aangifte geboorte op 12 augustus 1836 blad 36, getuigen:
Wopke Tjeerds van der Heide huisschilder en glazenmaker 63 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 24 jaar wonende te Balk
5. Katarina Petronella, geboren op 24 september 1838 op nummer 147 te Balk. Overleden op 4 januari 1839 te Balk, 3 maanden oud.
aangifte geboorte op 26 september 1838 blad 40, getuigen:
Wopke Tjeerds van der Heide huisschilder 61 jaar wonende te Balk
Wijtze Taedes van Foeken schoenmakersknecht 26 jaar wonende te Balk
6. Haring, geboren op 24 december 1839 op nummer 147 te Balk. Op 2 november 1884 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jikke Jorwerda 35 jaar oud, geboren te Bolsward als dochter van Gerrit Jorwerda en Marijke Lieuwes Faber.
aangifte geboorte op 24 december 1839 blad 54, getuigen:
Albert Dirks Duif meester timmerman 36 jaar wonende te Balk
Wijtze Taedes van Foeken schoenmakersknecht 27 jaar wonende te Balk
7. Catharina Petronella, geboren op 30 april 1842 op nummer 147 te Balk. Overleden op 28 janauri 1847 op nummer 27 te Balk, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 30 april 1842 blad 25, getuigen:
Albert Dirks Duif timmerman 38 jaar wonende te Balk
Cornelis Pieters Wildeboer timmermansknecht 24 jaar wonende te Balk
8. Teetske, geboren op 12 november 1844 op nummer 147 te Balk. Op 4 juni 1971 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerben Blaauw 32 jaar oud, geboren te Bolsward als zoon van Hendrik Gerbens Blaauw en Yda Jochems Dijkstra
aangifte geboorte op 12 november 1844 blad 59, getuigen:
Wiebe Tietema klerk 35 jaar wonende te Balk
Cornelis Pieters Wildeboer timmermansknecht 27 jaar wonende te Balk
9. Jan, geboren op 27 september 1846 op nummer 27 te Balk. Overleden op 2 juni 1857 op nummer 101 te Balk, 10 jaar oud.
aangifte geboorte op 28 september 1846 blad 40, getuigen:
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 38 jaar wonende te Balk
Yke Nannes van der Goot werkman 33 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Klaas Wiebes Pelsma 1804-1851  
     
woonadressen familie Pelsma
periode adres bron
1832 van Swinderenstraat 1  
1833 - 1844 Raadhuisstraat 4  
1846 van Swinderenstraat 1  
1849 - 1851 van Swinderenstraat 1 woningregister 1849 - 1859 blad 35; huisnummer Balk 27 / 33
1851 - 1853 van Swinderenstraat 45 woningregister 1849 - 1859 blad 78; huisnummer Balk 60 / 68
1853 - 1859 Westein 1,2,3 woningregister 1849 - 1859 blad 187; huisnummer Balk 101 / 142
1859 - 1869 Westein 1,2,3 woningregister 1859 - 1869 blad 63; kad. gem. Balk sectie A 186; huisnr. Balk 142
1869 - 1879 Westein 1,2,3 woningregister 1869 - 1879 blad 28; kad. gem. Balk sectie A 186; volgnr. 107 / 94
1869 - 1884 Westein 1,2,3 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 33; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 186
     
notariële acten
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-03-2019