persoonlijke gegevens van Jurjen Durks Pelsma smid te Balk
Jurjen Pelsma, geboren op 25 mei 1869 als zoon van Durk Sjoerds Pelsma, grofsmid te Balk en Elsje Tammes. Overleden op 12 september 1944 te Amsterdam, 75 jaar oud. Jurjen is met zijn gezin vanuit Balk naar Apeldoorn verhuisd, vervolgens naar Amersfoort (1909) en daarvandaan naar Amsterdam (1910).
Op 28 december 1896 getrouwd in de gemeente Sneek met:
Anna van der Werf, geboren op 24 april 1867 te Sneek als dochter van Wybe van der Werf en Willemke Kromhout van der Meer. Overleden op 19 januari 1935 te Amsterdam, 67 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Wiebe, geboren op 24 maart 1898 te Balk. Kantoorbediende notariskantoor. Overleden op 11 december 1975 te Hardenberg, 77 jaar oud. Op 10 maart 1932 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Anna Carolina van Gruisen, geboren op 17 februari 1898 te Amsterdam, als dochter van Otto Johannes van Gruisen en Anna Carolina Schmidt. Overleden op 5 december 1996 te Coevorden, 97 jaar oud.
2. Dirk, geboren op 3 februari 1902 te Balk. Verificateur der Inv. Rechten en Accijnzen. Overleden op 30 augustus 1988 te Amsterdam, 86 jaar oud. Op 20 maart 1941 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Antje van der Bilt, geboren op 20 augustus 1902 te Sloten (NH), als dochter van Gerrit van der Bilt en Hendrikje Frikke. Overleden op 7 december 1993 te Amsterdam, 91 jaar oud.
 
 
 
Jurjen Durks Pelsma
bron: Leeuwarder Courant van 6 februari 1902
 
eigendommen van Jurjen Durks Pelsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
243
 
koopacte
1000,-
12 mei 1896
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1111, folio 106, nummer 98
notariële acten
 
1896 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1400
- Jurjen Pelsma te Balk, debiteur
- Johannes Klaas van Hout te Balk, crediteur
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 52 d.d. 30 mei 1896
 
1904 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 3400
- Jurjen Durks Pelsma te Balk, verkoper
- Wiebren Pelsma te Balk, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7079 Repertoirenr.: 6 d.d. 8 januari 1904
 
1904 Balk, notaris J. H. Noordenbos Royement, akte niet aanwezig
- Johannes Klaas van Hout te Balk
- Jurjen Pelsma te Balk
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7079 Repertoirenr.: 72 d.d. 1 mei 1904
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 09.02.2020