Gerrit Klazes Pelsma inschrijving register hypotheken 69: 98 / 49
Gerrit Klazes Pelsma, geboren op 28 januari 1835 op nummer 147 te Balk, als zoon van Klaas Wybes Pelsma, schoenmaker te Balk, en Willemke Willems Steenbeek, winkeliersche te Balk(1861). Overleden op 12 maart 1904 te Harich, 69 jaar oud. Timmerknecht te Balk (1861)
aangifte overlijden op 12 maart 1904 aktenummer 24, getuigen:
Bauke Betzema kuiper 63 jaar wonende te Balk
Jacob Dijkstra verver 59 jaar wonende te Balk
Op 26 mei 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Sietske Plug, geboren op 14 juni 1835 te Lemmer, als dochter van Jan Dirks Plug en Neeltje Franzes Menzes. Overleden op 9 januari 1891 te Balk, 55 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 januari 1891 aktenummer 5, getuigen:
Bauke Betzema kuiper 49 jaar wonende te Balk
Jacob Dijkstra verver 46 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Willemke, geboren op 26 juli 1862 te Balk. Op 6 december 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jelte Dijkstra, oud 43 jaar, geboren te Oosterzee als zoon van Douwe Jeltes Dijkstra en Rinske Jans Hoekstra.
aangifte geboorte op 28 juli 1862 aktenummer 81 door Gerrit Klazes Pelsma, timmerman, getuigen:
Willem Piers Piersma timmerman 29 jaar wonende te Balk
Cornelis Pieters Wildeboer timmerman 45jaar wonende te Balk
2. Jan, geboren op 20 november 1864 te Balk. Hoofd der O.L.S. te Harich (1895-1903). Op 17 juni 1903 vertrokken naar Ems in Duitsland.
aangifte geboorte op 21 november 1864 aktenummer 130 door Gerrit Klazes Pelsma, timmerman, getuigen:
Jan Sjirks Haga brievenbode 52 jaar wonende te Balk
Cornelis Pieters Wildeboer timmerman 47 jaar wonende te Balk
3. Neeltje, geboren op 12 juli 1867 te Balk. Op 19 mei 1892 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bonne Dijkstra, oud 25 jaar, geboren te Heerenveen als zoon van Johannes Bonnes Dijkstra en Martje Abes Schoegje.
aangifte geboorte op 13 juli 1867 aktenummer 97 door Gerrit Klazes Pelsma, timmerman, getuigen:
Jan Annekes Doorenspleet arbeider 31 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 58 jaar wonende te Balk
4. Klaas, geboren op 1 februari 1870 te Balk. Overleden op 9 januari 1880 te Balk, 9 jaar oud.
aangifte geboorte op 1 februari 1870 aktenummer 19 door Gerrit Klazes Pelsma, timmerman, getuigen:
Foeke Frederiks Hogendorff timmerman 27 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 62 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 10 januari 1880 aktenummer 3, getuigen:
Wybrandus Meijer gemeenteveldwachter 31 jaar wonende te Balk
Hielke Klazes Hielkema arbeider 35 jaar wonende te Balk
5. Pieter, geboren op 2 januari 1873 te Balk. Overleden op 16 september 1882 te Balk, 9 jaar oud.
aangifte geboorte op 3 januari 1873 aktenummer 1 door Gerrit Klazes Pelsma, timmerknecht, getuigen:
Dooitje Betzes Schram timmerknecht 55 jaar wonende te Balk
Willem Piers Piersma timmerknecht 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 september 1882 aktenummer 70, getuigen:
Wybrandus Meijer gemeenteveldwachter 34 jaar wonende te Balk
Arend Dooitjes Schram verversknecht 37 jaar wonende te Balk
 
 
 
foto beschikbaar gesteld door Bep van Dillen
Timmerknecht Gerrit Klazes Pelsma werkt in 1866 mee aan de bouw van een bakkerij en herberg te Sondel. Hij schrijft zijn naam op een onderdorpel van een kozijn. Het huidige adres is Jacobus Boomsmastraat 18.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gerrit Klazes Pelsma 1835-1904 Jelte Douwes Dijkstra 1851-1941
    Jan Gerrits Pelsma 1864-19??
 
periode adres bron
1861 - 1869 ?  
1869 - 1879 Meerweg 20 woningregister 1869 - 1879 blad 61; kad. gem. Balk A 313, huisnummer 303 / 290
1880 - 1890 Meerweg 20 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 71; kad. gem. Balk sectie A 313
1890 - 1900 van Swinderenstraat 59 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 81; huisnummer Balk 79
1900 - 1904 van Swinderenstraat 59 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 91; huisnummer Balk 79 / 100
     
eigendommen van Gerrit Klazes Terpstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
239
  publ. verkoop
1375,-
6 apr 1886
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1103, folio 98, nummer 49
notariële acten
 
1885 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van 2 huizen met erven en tuin te Balk,  koopsom fl. 1375
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs,  verkoper
- Fekke Johannes Boelsma te Balk, weduwnaar van Rooske  Frederiks van Diepenbos, verkoper, tevens als vader van en  voogd over Johannes Fekkes Boelsma
- Geertje Jurjens Stuurman, weduwe van Siemen Sipkes Kiep,  verkoper, tevens als moeder van en voogd over Durkje,  Janke, Sipkjen, Sipke en Siementje Siemens Kiep
Betreft de koop van 2 huizen met erven en tuin, koopsom  fl. 1375
- Bernardus Hendriks Nieuwenhuis te Balk, koper
Betreft de koop van 2 huizen met erven en tuin, koopsom fl. 1375
- Gerrit Klazes Pelsma te Balk, koper
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7058 Repertoirenr.: 107 en 110 d.d. 16 december 1885
 
1904 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een winkelhuis met erf te Balk, koopsom fl. 1560
- Bonne Dijkstra te Balk, gehuwd met Neeltje Pelsma,   verkoper
- Jelle Douwes Dijkstra te Harich, gehuwd met Willemke   Pelsma, verkoper en koper, tevens als voogd over Jan  Pelsma, verkoper en tijdelijk te Rotterdam
- Jelle Douwes Dijkstra te Harich, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7079 Repertoirenr.: 121 en 125 d.d. 3 november 1904
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 februari 2016 laatste wijziging: 8-01-2024