persoonlijke gegevens van Minne Jeltes Overdiep, notarisklerk, koopman te Balk
Minne Jeltes Overdiep, geboren op 19 augustus 1868 te Oosterend als zoon van Jelte Jacobs Overdiep en Grietje Jans Vellinga. Overleden op 19 mei 1955 te Balk, 86 jaar oud.
1. ) Op 21 februari 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Ike de Jager, geboren op 12 augustus 1865 te Murmerwoude als dochter van Rienk Ates de Jager en Akke Johannes Halbesma. Overleden op 6 mei 1913 te Balk, 47 jaar oud
Uit dit huwelijk:
1. Aafje Margriet, geboren op 5 juli 1893 te Balk. Overleden op 8 juli 1893 te Balk, 2 dagen oud.
aangifte geboorte op 6 juli 1893 aktenummer 94 door Minne Overdiep notarisklerk te Balk, getuigen:
Fetze Boersma gemeenteveldwachter 36 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 9 juli 1893 aktenummer 49, getuigen:
Fetze Boersma gemeenteveldwachter 36 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 34 jaar wonende te Balk
2. Aafje Margriet, geboren op 5 oktober 1894 te Balk. Overleden op 20 september 1971 te Balk, 77 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 6 oktober 1894 aktenummer 125 door Minne Overdiep notarisklerk te Balk, getuigen:
Geert Bos gemeenteveldwachter 36 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 35 jaar wonende te Balk
3. Rienk Ate, geboren op 19 september 1896 te Balk.
aangifte geboorte op 21 september 1894 aktenummer 111 door Minne Overdiep notarisklerk te Balk, getuigen:
Siebe Visser timmerman 42 jaar wonende te Balk
Hendrik Kanninga slager 34 jaar wonende te Balk
 
Rienk Ate Overdiep Rienk Ate Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 11 augustus 1915 bron: Leeuwarder Courant van 19 augustus 1916
 
Rienk Ate Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 14 september 1917
 
4. Hendrik Jan Tjerk, geboren op 28 mei 1908 te Balk.
 
2. ) Op 24 mei 1917 getrouwd in de gemeente Sneek met:
Neeltje Gerdina de Hoogh, geboren op ? te Doesburg, als dochter van Evert Gerrit de Hoogh en Gerritje Elisabeth van de Weerdt. Overleden op 8 juli 1946 te Balk, 68 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
4. Gijsbertus Hendrikus, geboren op 16 augustus 1919 te Balk. Overleden op 17 december 1980 te Balk, 61 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met L. Prins
Gijsbertus Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 19 augustus 1919
 
 
 
Ike de Jager Ike de Jager
bron: Leeuwarder Courant van 8 mei 1913 bron: Leeuwarder Courant van 16 mei 1913
 
Ike de Jager
bron: Leeuwarder Courant van 23 mei 1913
 
Neeltje Gerdina de Hoogh Minne Jeltes Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 10 juli 1946 bron: Leeuwarder Courant van 21 mei 1955
 
 
 
Minne Jeltes Overdiep  
Minne Jeltes Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 14 januari 1907
 
 
Minne Jeltes Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 8 juni 1907
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 31 januari 1907
 
 
 
 
Minne Jeltes Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 9 mei 1916
 
Minne Jeltes Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 25 april 1928
 
Minne Jeltes Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 10 mei 1928
 
woonadressen familie Minne Jeltes Overdiep
periode adres bron
1890 - 1893 bevolkingsregister 1890-1900 blad 27; nummer 30
1893 - 1896 bevolkingsregister 1890-1900 blad 374; nummer 214b
1896 - 1900 bevolkingsregister 1890-1900 blad 242; nummer 170
1900 - 1909
Raadhuisstraat 38
bevolkingsregister 1900-1910 blad 247; nummer 170 / 266
1909 - 1910 bevolkingsregister 1900-1910 blad 72; nummer 65 / 78
1910 - 1920
van Swinderenstraat 42
register van huisnummering 1910-1920 blad 5 nummer 78
1920 - 1930
van Swinderenstraat 42
register van huisnummering 1920-1930 blad 8 nummer 77
1930 - 1938
van Swinderenstraat 42
register van huisnummering 1930-1939 blad 7 nummer 81
     
eigendommen van Minne Jeltes Overdiep
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
252
 
koopacte
3500,-
22 oct 1908
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1118, folio 113, nummer 273
notariële acten
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 25 april 2011 laatste wijziging: 19-07-2020