persoonlijke gegevens van Jan Jans Otten
Jan Jans Otten, geboren op 20 februari 1859 te Noord Hoogeveen, als zoon van Jan Roelofs Otten en Margeretha Nijmeijer. Overleden op 14 april 1948 te Joure, 89 jaar oud.
Schipper te Hoogeveen (1885, 1887, 1889, 1891, 1893, 1895), schipper te Balk.
Op 27 februari 1884 getrouwd in de gemeente Hoogeveen met:
Geertruida Otten, geboren op 11 juli 1863 te Hoogeveen, als dochter van Roelof Stoffers Otten en Geertruida Bremer. Overleden op 1 april 1937 te Katwijk, 73 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha, geboren op 11 december 1885 te Balk. Overleden op 17 september 1956 te Heerenveen, 70 jaar oud. 1. ) Op 1 augustus 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob de Jong, oud 24 jaar, geboren te Harich als zoon van Reinder de Jong en Wiepkje Louwsma. 2. ) Op 7 juli 1921 getrouwd in de gemeente Haskerland met Joost Bergsma, oud 68 jaar, geboren te Goingarijp als zoon van Douwe Brugts Bergsma en Geertje Klazes de Vries.
aangifte geboorte op 12 december 1885 aktenummer 160, schipper wonende te Hoogeveen, getuigen:
Durk Wijma gemeentesecretaris 43 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 26 jaar wonende te Balk
2. Roelof, geboren op 18 juni 1887 te Balk. Overleden op 25 april 1906 te Balk, 18 jaar oud.
aangifte geboorte op 18 juni 1887 aktenummer 078, schipper wonende te Hoogeveen, getuigen:
Durk Wijma gemeentesecretaris 45 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 28 jaar wonende te Balk
3. Jan, geboren op 18 augustus 1889 te Balk. Op 24 augustus 1918 getrouwd in de gemeente Franekeradeel met Saakje de Vries, oud 22 jaar, geboren te Boer als dochter van Arjen de Vries en Wytske Siderius.
aangifte geboorte op 19 augustus 1889 aktenummer 100, schipper wonende te Hoogeveen, getuigen:
Jan Udinga schipper 48 jaar wonende te Lemmer
Albert Strijker schipper 33 jaar wonende te Hoogeveen
4. Geertruida, geboren op 13 juni 1891 te Balk. Overleden op 2 oktober 1982 te Katwijk, 91 jaar oud. Op 9 maart 1921 getrouwd in de gemeente Katwijk met Dirk van der Marel, oud 29 jaar, geboren te Katwijk als zoon van Jacob van der Marel en Maria Ouwehand.
aangifte geboorte op 13 juni 1891 aktenummer 077, schipper wonende te Hoogeveen, getuigen:
Harmen Piersma schipper 66 jaar wonende te Balk
Dirk Slot schipper 35 jaar wonende te Balk
5. Berend, geboren 6 juli 1893 te Balk. Overleden op 7 juli 1893 te Balk, 1 dag oud.
aangifte geboorte op 6 juli 1893 aktenummer 093, schipper wonende te Hoogeveen, getuigen:
Rinze Boonstra schipper 60 jaar wonende te Balk
Jochum de Jong schipper 39 jaar wonende te Sloten
aangifte overlijden op 8 juli 1893 aktenummer 048, wonende te Hoogeveen, getuigen:
Jan Obbes Visser zonder beroep 47 jaar wonende te Balk
Pier Boorsma onderwijzer 33 jaar wonende te Balk
6. Aaltje, geboren op 10 februari 1895 te Balk.
aangifte geboorte op 11 februari 1895 aktenummer 017, schipper wonende te Hoogeveen, getuigen:
Derk Slot schipper 39 jaar wonende te Balk
Pier Piersma schipper 32 jaar wonende te Balk
7. Elske, geboren op 19 februari 1897 te Schut (Hoogeveen). Overleden op 17 augustus 1902 te Meppel, 5 jaar oud.
8. Stoffer, geboren op 26 april 1899 te De Huizen (Hoogeveen). Overleden op 17 juli 1975 te ? 76 jaar oud. Op 19 juni 1929 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Johanna Bijlsma, oud 24 jaar, geboren te Woudsend, als dochter van Jan Bijlsma en Aplonia Wassenaar.
9. Berend, geboren op 16 november 1903 te Balk. Overleden op 28 februari 1985 te Koudum, 81 jaar oud. Op 2 juni 1927 getrouwd met Trijntje Speerstra, oud 19 jaar, geboren te Warns, als dochter van Jan Speerstra en Marijke Bouma.
10. Elske, geboren op 20 februari 1906 te Balk. Overleden op 6 september 1976 te ?, 70 jaar oud. Getrouwd met Pieter de Vries.
 
 
 
 
 
bron: Heerenveensche Koerier van 15 april 1948
 
 
foto 332-002 beschikbaar gesteld door Ibo Grouwstra  
 
 
 
De harmonie van Jan Otten
foto 003-213 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
De Harmonie (57 ton) van Jan Otten klaar voor vertrek. Op de achtergrond onder het grootzeil De Helling en rechts de betonloods van aannemer van der Velde. Later zou deze loods door de gemeente Gaasterland in gebruik worden genomen.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Jans Otten 1859-1948  
  Berend Jans Otten 1864-19??  
woonadressen familie Otten
periode adres bron
     
1984 - 1903 Hoogeveen  
1903 - 1910 Raadhuisstraat 20 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 275; huisnummer Balk 189a / 297
1910 - 1920 Raadhuisstraat 20 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23, huisnummer Balk 297 / 328
1920 - 1920 aan boord  
1921 - 1929 aan boord bevolkingsregister Balk 1921 - 1930 blad 369; aan boord te Balk
1929 - Katwijk  
notariële acten
 
1920 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Boelgoed.
- Jan Otten wonende te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 70099 Repertoirenr.: 42, d.d. 8 maart 1920
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 maart 2010 laatste wijziging: 14-11-2020