Wijbren Doedes van Os inschrijving register hypotheken 69: 14 / 123
Wybren Doedes van Os, geboren circa 1776, gedoopt op 22 augustus 1776 te Balk (Katholiek) als zoon van Doede Johannes en Marieke Wiebrens. Overleden op 5 augustus 1846 op nummer 56 te Balk, 69 jaar oud.
winkelier te Balk, rentenier te Balk (1846)
aangifte overlijden op 6 augustus 1846 blad 12, getuigen:
Jan de Vries winkelier 29 jaar wonende te Balk
Hans Jacobs Dijkstra huisschilder 30 jaar wonende te Balk
Op 23 november 1798 getrouwd in de Rooms Katholieke kerk te Balk met:
Hidtje Joukes Joustra, geboren circa 1773 te Joure, gedoopt op 21 februari 1773 te Joure (Rooms Katholiek), doopnaam Hedwiges, als dochter van Jouke Ziezes en Tjerkje Annes. Overleden op 20 december 1826 op nummer 55 te Balk, 53 jaar oud.
winkeliersche te Balk (1827)
aangifte overlijden op 21 december 1826 blad 86 / 3-14, getuigen:
Tjeerd Harmens Visser broodbakker 42 jaar wonende te Balk op nummer 54
Pieter Johannes de Winter slachter 40 jaar wonende te Balk op nummer 56
Uit dit huwelijk:
1. Maria, geboren circa 1799, gedoopt op 24 november 1799 te Balk (Katholiek) Jong overleden.
2. Jovita/Jouke, geboren circa 1802, gedoopt op 11 juni 1802 te Balk (Katholiek). Herbergier te Balk. Overleden op 28 maart 1858 te Balk, 55 jar oud, ongehuwd.
3. Dorothea/Doedje, geboren circa 1805, gedoopt op 6 maart 1805 te Balk (Katholiek). Overleden op 3 november 1838 te Balk, 33 jaar oud. Op 23 juni 1833 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wilhelmus Jacobs Damstra, oud 27 jaar, geboren te  Bolsward.
4. Dodo/Doede, geboren circa 1807, gedoopt op 24 maart 1807 te Balk (Katholiek). Schoenmakersknecht te Balk. Overleden op 18 mei 1827 op nummer 55 te Balk, ongehuwd.
aangifte overlijden op 19 mei 1827 blad 31 / 1-3, getuigen:
Pieter Johannes de Winter herbergier 40 jaar wonende te Balk op nummer 40
Hendrik Jans Kuiper wagenmakersknecht 22 jaar wonende te Balk op nummer 58
5. Petrus. geboren circa 1809, gedoopt op 24 oktober 1809 te Balk (Katholiek). Overleden op 26 november 1813 op nummer 55 te Balk, 4 jaar oud.
aangifte overlijden op 27 november 1813 blad 16, getuigen:
Tjeerd Harmen Visser broodbakker .. jaar wonende te Balk, geburen
Theodorus Neijts koperslager .. jaar wonende te Balk, geburen
6. Tjipkjen, geboren op 27 februari 1812 op nummer 56 te Balk.
 
 
 
Wybren Doedes van Os
bron: Leeuwarder Courant van 26 maart 1796
Het is me nog niet duidelijk waar deze schuur heeft gestaan in Balk. Klik hier voor de complete advertentie
 
Wybren Doedes van Os
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 59 - huisnummer Balk 55
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Wybren Doedes van Os
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Wybren Doedes van Os 1776-1848 Willem Jacobs Damstra 1806-1844
    Pieter Thibaudier 1814-1849
woonadressen familie Os
periode adres bron
1798 - 1811 van Swinderenstraat 40  
1812 van Swinderenstraat 40 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 55
1813 - 1828 van Swinderenstraat 40 Balk 55
1829 van Swinderenstraat 40 volkstelling 1829, blad ; huisnummer Balk 56
1840 van Swinderenstraat 41 volkstelling 1840; huisnummer Balk 56
1846 van Swinderenstraat 41  
     
eigendommen van Wijbren Doedes van Os
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
238
00 03 30
pakhuis
A 5
Balk
H
339
00 67 30
weiland
H 3
Balk
A
253
00 02 70
huis en erf
A 5
Balk
H
340
00 60 20
weiland
H 3
Balk
A
254
00 03 60
huis en erf
A 5
Balk
H
341
00 64 10
weiland
H 3
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 189 Wijbren Doedes van Os, winkelier te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
253
       
f 1300,-
7 nov 1843
7 juni 1859
geheel
               
(1 juli 1834)
   
             
f 500,-
19 mrt 1844
7 juni 1859
geheel
             
f 500,-
25 jun 1846
7 juni 1859
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1019, folio 14, nummer 123
notariële acten
 
1834 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte Betreft de verkoop van een huis te Balk, koopsom fl. 1650
- Wiebren Doedes van Os, koopman en winkelier te Balk,  verkoper
- Hans Ages van der Feer te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 12 d.d. 11 februari 1834
 
1834 Balk, notaris W. J. Hemsing  Koopakte Betreft de verkoop van een pakhuis te Balk, koopsom fl. 900
- Wiebren Doedes van Os, koopman en winkelier te Balk,  verkoper
- Sjoerd Sybrens de Jong, koopman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 13 d.d. 11 februari 1834
 
1834 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een stuk land te Harich, koopsom fl. 2113
- Wiebren Doedes van Os, koopman te Balk, verkoper
- Poppe Idskes Poppes, rentenier te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 17 en 24 d.d. 19 februari 1834
 
1834 Balk, notaris W. J. Hemsing Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1300
- Wietze Hendriks Bakker, bakker te Sloten, crediteur, tevens als voogd over Cecilia Visser
- Wiebren Doedes van Os, koopman te Balk, debiteur
- Jouke Wiebrens van Os, herbergier te Balk, debiteur
- Tjepkje Wiebrens van Os te Balk, debiteur
- Doedje Wiebrens van Os te Balk, gehuwd met Willem Jacobs  Damstra, debiteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 46 d.d. 21 mei 1834
 
1844 Balk, notaris W. J. Hemsing Hypotheek  Betreft een kapitaal van fl. 500
- Wiebren Doedes van Os, rentenier te Balk, debiteur
- Jouke Wiebrens van Os, herbergier te Balk, debiteur
- Tjepkje Wiebrens van Os te Balk, gehuwd met Pieter  Thibaudier, debiteur
- Klaaske Klazes de Jong, rentenier te Joure, weduwe van  Sjoerd Gerbens Pot, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7013 Repertoirenr.: 8 d.d. 8 maart 1844
 
1858 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en herberg te Balk, koopsom fl. 2230
- Tjepkje Wiebrens van Os te Balk, weduwe van Pieter  Thibaudier, verkoper
- Hittje Willems Damstra te Balk, verkoper
- Jacob Willems Damstra te Oudemirdum, verkoper
- Hendrik Johannes Trinks te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7029 Repertoirenr.: 102 en 104 d.d. 27 oktober 1858
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 november 2008 laatste wijziging: 1-11-2023