persoonlijke gegevens van Hermanus Petrus Oosterbaan, manufacturier te Bolsward
Hermanus Petrus Oosterbaan, geboren op 8 april 1843 te Bolsward, als zoon van Sytze Sybes Oosterbaan, schrijnwerker te Bolsward, en Regina Helena van Deursen. Overleden op 23 oktober 1907 te Bolsward, 64 jaar oud.
1. ) Op 3 maart 1867 getrouwd in de gemeente Bolsward met:
Geziena Adelaida Heemstra (Hiemstra), geboren op 16 december 1842 te Nijehaske, als dochter van Age Fedderiks Heemstra en Zuzanna Maria van den Oever. Overleden op 24 juli 1886 te Bolsward, 43 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Sytze Jacobus, geboren op 26 augustus 1868 te Bolsward. Op 17 juli 1894 getrouwd in de gemeente Bolsward met Geertruida Galema, oud 23 jaar, geboren te Nijland als dochter van IJsbrand Galema en Akke Teerenstra.
2. Susanna Catharina, geboren op 9 september 1869 te Bolsward. Overleden op op 3 juni 1936 te Bolsward, 66 jaar oud. Op 17 mei 1899 te Bolsward met Bonte van der Werf, oud 33 jaar, geboren te Bolsward als zoon van Haye Hendriks van der Werf en Marijke Sjoerds van der Werf.
3. Gertruda Agatha, geboren op 10 februari 1871 te Bolsward.
4. Age Feddrik, geboren op 26 november 1872 te Bolsward. Op 24 mei 1898 getrouwd in de gemeente Bolsward met Veronica Anna Ypma, oud 23 jaar, geboren te Almenum, als dochter van Yp Jans Ypma en Sybrigje Wybes Overmeer.
5. Jacobus Frederikus, geboren op 15 juni 1874 te Bolsward. Overleden op 31 mei 1876 te Bolsward, 1 jaar oud.
6. Geertruida Agatha, geboren op 23 augutus 1876 te Bolsward. Op 23 augustus 1898 in de gemeente Bolsward met Jorrit de Boer, oud 25 jaar, geboren te Bolsward als zoon van Petrus de Boer en: Maria Josepha Schrage.
7. Jacobus Frederika, geboren op 30 juli 1879 te Bolsward. Overleden op 10 december 1918 te Bolsward, 39 jaar oud. Op 28 augustus 1906 getrouwd in de gemeente Bolsward met Ieda Feronica Ypma, oud 26 jaar, geboren te Arum als dochter van Yeb Ypma en Sybrigje Overmeer.
8. Hermanus Petrus, geboren op 30 april 1882 te Bolsward.
9. Frederikus Marcellus, geboren op 19 februari 1885 te Bolsward.
10. Levenloos kind, geboren op 25 juli 1886 te Bolsward.
 
2. ) Op 28 augustus 1888 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Atje Heemstra (Hiemstra), geboren op als dochter van Jelle Feddriks Hiemstra en Geiske Jacobs van den Oever.
 
 
 
Herman Petrus Oosterbaan
bron: Bolswarder Nieuwsblad van 5 maart 2014
Hermann Petrus Oosterbaan en Attje Hiemstra
In de rubriek Bolswarder Zaken beschrijven stadsgidsen Jan Keuvelaar en Peter Mulder panden en bewoners in Bolsward.
 
 
 
Herman Oosterbaan
bron: Leeuwarder Courant van 5 april 1867
 
pand Appelmarkt
bron: Bolswarder Nieuwsblad van 12 maart 2014
Appelmarkt 11 winkel in manufacturen 1867 - 1896 Herman Oosterbaan
 
Appelmarkt 12 winkel in manufacturen 1901 - 1933 Herman Oosterbaan / Frederikus Marcellus Oosterbaan
bron: Bolswarder Nieuwsblad van 30 april 2014
 
Age Feddrik Oosterbaan
bron: Leeuwarder Courant van 24 juni 1907
 
Age Feddrik Oosterbaan
bron: Leeuwarder Courant van 20 maart 1911
Appelmarkt 15b winkel in manufacturen 1896 - 1902 Herman Oosterbaan; 1902 - 1911 Age Feddrik Oosterbaan
bron: Bolswarder Nieuwsblad van 5 november 2014
 
woonadressen familie Oosterbaan
periode adres bron
  Appelmarkt 11 Bolsward
     
eigendommen van de firma Herman Oosterbaan te Bolsward
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Bolsward
A
2722   koopacte 10000,- 3 juli 1906        
Bolsward
A
2723          
Bolsward A   inbrengswijziging vennootschap 4 juli 1906        
Bolsward A          
Balk A 458   koopacte 8000,- 20 oct 1919        
Balk A 479ged          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1116, folio 111, nummer 685
notariële acten
 
1919 Bolsward, notaris P. A. Bruinsma  Obligatie  Betreft een kapitaal van fl. 8000
- Sytze Jacobus Oosterbaan te Bolsward, schuldenaar; en anderen
- Theresia Angela ten Brink te Balk, schuldeiser
Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 17101  Repertoirenr.: 275 d.d. 15 november 1919
 
1922 Bolsward, notaris P. A. Bruinsma  Koopakte
- Wytze Jacobus Oosterbaan te Bolsward, verkoper
- Fredericus Marcellus Oosterbaan te Bolsward, verkoper
- Ieda Feronica Ypma te Bolsward, weduwe van Jacobus Fredericus Oosterbaan, verkoper
- Johannes Franzen te Balk, koper
Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 17105 Repertoirenr.: 230 d.d. 14 december 1922
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 december 2014 laatste wijziging: 14-11-2020