persoonlijke gegevens van Philippus Noordwal
Philippus Noordwal, geboren op 18 oktober 1857 te Leeuwarden, als zoon van Hartog Philips Noordwal, koopman te Leeewarden, en Sara le Grand. Overleden op 23 oktober 1914 te Balk, 57 jaar oud. Kleermaker te Balk.
Op 16 december 1880 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Iettje Klazes, geboren op 10 maart 1857 te Balk, als dochter van Eelke Wiebes Klazes en Judith Alderts Ottema. Overleden op 10 december 1934 te 's Gravenhage, 77 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Eelke, geboren op 10 oktober 1881 te Balk. Overleden op 17 januari 1890, Gaasterland, 8 jaar oud.
aangifte geboorte op 11 oktober 1881 aktenummer 132, getuigen:
Lijkle Tjeerds Peitersma arbeider 31 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 73 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 17 januari 1890 aktenummer 132, getuigen:
Douwe Stellingwerf slager 36 jaar wonende te Balk
Jelle Dijkstra koopman 26 jaar wonende te Balk
2. Hartog, geboren op 18 januari 1883 te Balk. Op 1 augustus 1900 vertrokken naar Kampen.
aangifte geboorte op 18 januari 1883 aktenummer 15, getuigen:
Harmen Frederiks van der Schuit timmerknecht 35 jaar wonende te Balk
Teunis Tjeerds Pietersma arbeider 25 jaar wonende te Balk
3. Aldert, geboren op 5 september 1884 te Balk. Overleden op 21 februari 1965 te Haarlem, 80 jaar oud. Op 9 januari 1924 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Kuipers, 37 jaar oud, geboren te Driesum als dochter van Sybe Pieters Kuipers en Grietje Teakes van der Ende.
aangifte geboorte op 5 september 1884 aktenummer 113, getuigen:
Harmen Tees Hoogeterp winkelier 70 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 67 jaar wonende te Balk
4. Alexander Benjamin, geboren op 9 juli 1887 te Balk. Overleden op 3 maart 1948 te 's Gravenhage, 60 jaar oud. Op 13 juni 1923 getrouwd in de gemeente Leek met Johanna Klevringa, onderwijzeres, 35 jaar oud, geboren te Tolbert als dochter van Oedse Klevringa, slager teTolbert, en Jantje Reijntjes. Op 16 mei 1923 naar 's Gravenhage.
aangifte geboorte op 11 juli 1887 aktenummer 88, getuigen:
Harmen Hoogeterp winkelier 73 jaar wonende te Balk
Harmen van der Schuit timmerknecht 40 jaar wonende te Balk
5. Judith, geboren op 24 september 1889 te Balk. Overleden in 1932 te Standish, Californië, 42 jaar oud. Op 27 december 1928 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Otte Boersma, 42 jaar oud, geboren te Mirns en Bakhuizen als dochter van Johannes Boersma en Geeske Bouwstra. Van 13 juli 1916 - 6 mei 1920 verpleegster te Leeuwarden, Noordersingel Y88. Op 18 februari 1929 naar Standisch, Noord Amerika.
aangifte geboorte op 24 september 1889 aktenummer 118, getuigen:
Harmen Hoogeterp winkelier 75 jaar wonende te Balk
Douwe Stellingwerff arbeider 36 jaar wonende te Balk
bron: Leeuwarder Courant van 1 februari 1932
 
6. Ytje, geboren 27 oktober 1891 te Balk. Overleden op 31 oktober 1891 te balk, 4 dagen oud.
aangifte geboorte op 29 oktober 1891 aktenummer 127, getuigen:
Harmen Hoogeterp winkelier 77 jaar wonende te Balk
Durk Wijma gemeentesecretaris 49 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 2 november 1891 aktenummer 98, getuigen:
Popke van der Weij koemelker 60 jaar wonende te Harich
Durk Wijma gemeentesecretaris 49 jaar wonende te Balk
7. Eelkje, geboren op 27 oktober 1891 te Balk. Overleden op 3 november 1891 te Balk, 6 dagen oud.
aangifte geboorte op 29 oktober 1891 aktenummer 125, getuigen:
Harmen Hoogeterp winkelier 77 jaar wonende te Balk
Durk Wijma gemeentesecretaris 49 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 3 november 1891 aktenummer 99, getuigen:
Popke van der Weij koemelker 60 jaar wonende te Harich
Anne Wassenaar arbeider 29 jaar wonende te Balk
8. Sara, geboren op 27 oktober 1891 Te Balk. Op 1 juni 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Dirk Stoffels, oud 26 jaar, geboren te Zaandam als zoon van Pieter Stoffels en Regina Rauchbaar. Huwelijk ontbonden bij vonnis van de  arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 18 februari  1941. Op 23 juni 1921 naar 's Gravenhage.
aangifte geboorte op 29 oktober 1891, aktenummer 126, getuigen:
Harmen Hoogeterp winkelier 79 jaar wonende te Balk
Durk Wijma gemeentesecretaris 49 jaar wonende te Balk
9. Eelkje, geboren op 28 maart 1894 te Balk. Op 18 oktober 1922 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Oosterhout, oud 27 jaar, geboren te Amsterdam als zoon van Jan Oosterhout en Johanna Maria de Jong. Huwelijk bij volmacht; de bruidegom woont te Clare, Oranje Vrijstaat, Zuid-Afrika. Op 4 april 1924 naar Bloemfontein, Zuid Afrika.
aangifte geboorte op 29 maart 1894, aktenummer 40, getuigen:
Harmen Hoogeterp winkelier 79 jaar wonende te Balk
Durk Wijma gemeentesecretaris 52 jaar wonende te Balk
10. Philippus, geboren op 2 augustus 1901 te Balk. Overleden op 19 augustus 1901
aangifte geboorte op 3 augustus 1901, aktenummer 77, getuigen:
Klaas van Hout klerk 23 jaar wonende te Balk
Ynte Douwe Bakker hotekhouder 25 jaar wonende te Balk
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 1 december 1905
 
  Iettje Klazes
Philippus Noordwal
bron: Leeuwarder Courant van 24 oktober 1914
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 11 december 1934 >>>
 
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1884 bron: Leeuwarder Courant van 12 juni 1888
 
bron: Leeuwarder Courant van 28 januari 1893
M. de G. = Margje de Graad; G. de J. = Geert de Jager
 
 
 
Philippus Noordwal
bron: Leeuwarder Courant van 22 februari 1902
 
Philippus Noordwal
bron: Leeuwarder Courant van 17 juni 1907
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 1 februari 1911
 
bron: De Tijd 2 februari 1911
 
bron: Leeuwarder Courant van 3 maart 1911
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 14 juni 1913
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Hartog Noordwal 1824-1897 Plilippus Noordwal 1857-1914 Aldert Noordwal 1884-1965
  Izaak Noordwal 1873-1942  
woonadressen familie Noordwal
periode adres bron
1879 - 1890 Gaaikemastraat 13 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 145; kad. gem. Balk sectie A nr. 538
1890 - 1891 Gaaikemastraat 9,10 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 119; huisnummer Balk 100b
1891 - 1900 Gaaikemastraat 15 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 111; huisnummer Balk 94
1900 - 1910 Gaaikemastraat 15 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 120; huisnummer Balk 94 / 130
1910 - 1920 Gaaikemastraat 15 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 130 / 150
1921 - 1930 Gaaikemastraat 15 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 164; huisnummer Balk 178
1931 - 1934 Gaaikemastraat 15 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 155; huisnummer Balk 179
eigendommen van Philippus Noordwal
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
223
 
koopbrief
900,-
9 nov 1891
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1107, folio 102, nummer 344
notariële acten
 
1891 Lemmer, notaris F. Schaafsma Obligatie
- Philippus Noordwal, kleermaker te Balk, schuldenaar
- Johannes Klazes van Hout, timmerman te Balk, schuldeiser
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97082 Repertoirenr.: 171 d.d. 2 december 1891
 
1898 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie met hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 800
- Philippus Noordwal te Balk, debiteur
- Poppe Sikkes Poppes te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7073 Repertoirenr.: 7 d.d. 22 april 1898
 
1918 Balk, notaris J. H. Noordenbos Royement, akte niet aanwezig
- Cornelis Jan Tromp te Balk
- Philippus Noordwal te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7096 Repertoirenr.: 86 d.d. 31 mei 1918
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 25 juni 2017 laatste wijziging: 23-04-2022