Hendrik Arends Nijmeijer Register hypotheken 69: 68 / 106
Hendrik Arends Nijmeijer, geboren op 18 oktober 1845 te Balk als zoon van Arends Hendriks Nijmeijer en Truike Barts Sytzema. Overleden op 29 juli 1924 te Goshen, Elkhart, Indiana, 78 jaar oud.
molenaar / korenmolenaar te Balk (1868, 1870, 1875, 1878), koopman te Balk (1880), olieslager te Balk (1882, 1885)
Op 26 mei 1867 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eelkjen Ynzes van Dijk, geboren op 6 februari 1849 te Langweer, als dochter van Ynze Willems van Dijk en Afke Pieters Dijkstra. Overleden ?
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida, geboren op 17 mei 1868 te Balk.
aangifte geboorte op 18 mei 1868 aktenummer 69, getuigen:
Seth Henneman kleermaker 50 jaar wonende te Balk
Hieltje Sjoerd Ypma timmerman 37 jaar wonende te Balk
2. Ynze, geboren op 24 juli 1870 te Balk.
aangifte geboorte op 25 juli 1870 aktenummer 108, getuigen:
Seth Henneman kleermaker 50 jaar wonende te Balk
Andries de Jong molenaarsknecht 37 jaar wonende te Balk

3. Arend, geboren op 19 oktober 1875 te Balk.
aangifte geboorte op 21 oktober 1875 aktenummer 139, getuigen:
Wieger Jurjens Draaier zetboer 51 jaar wonende te Balk
Johannes Mulder molenaarsknecht 52 jaar wonende te Balk

4. Willem, geboren op 10 juli 1878 te Balk.
aangifte geboorte op 13 juli 1878 aktenummer 107, getuigen:
Johannes Bernardus de Rooij gemeenteveldwachter 48 jaar wonende te Balk
Doede de Jong molenaarsknecht 30 jaar wonende te Balk
Willem Nijmeijer
bron: Leeuwarder Courant van 19 juli 1878
5. Bart, geboren op 9 mei 1880 te Balk.
aangifte geboorte op 11 mei 1880 aktenummer 85, getuigen:
Wybe Tietema gemeentesecretaris 71 jaar wonende te Balk
Poppe Cornelis Poppes wethouder 59 jaar wonende te Balk
Bart Nijmeijer
bron: Leeuwarder Courant van 14 mei 1880
6. Jan, geboren op 2 november 1882 te Balk.
aangifte geboorte op 4 november 1882 aktenummer 157, getuigen:
Marten Siemens Zwanenburg verver 29 jaar wonende te Balk
Johannes Bernardus de Rooij gemeenteveldwachter 53 jaar wonende te Balk
Jan Nijmeijer
bron: Leeuwarder Courant van 7 november 1882
7. Frederik, geboren op 12 augustus 1885, Gaasterland.
aangifte geboorte op 13 augustus 1885 aktenummer 110, getuigen:
Dirk de Jonge olieslagerskecht 56 jaar wonende te Balk
Johannes Bernardus de Rooij gemeenteveldwachter 56 jaar wonende te Balk
Frederik Nijmeijer
bron: Leeuwarder Courant van 17 augustus 1885
 
 
Hendrik Nijmeijer
bron: Het nieuws van de dag van 23 augustus 1879
 
Hendrik Arends Nijmeijer Hendrik Arends Nijmeijer
bron: Leeuwarder Courant van 15 augustus 1879 bron: Leeuwarder Courant van 22 november 1880
 
Hendrik Nijmeijer
bron: Leeuwarder Courant van 24 juli 1988
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Arend Hendriks Nijmeijer 1818-1905 Hendrik Arends Nijmeijer 1845-1924  
  emigranten  
woonadressen familie Nijmeijer
periode adres bron
1867 - 1869 Lytse Side 13 woningregister 1859 - 1869 blad 110; kad. gem. Balk sectie A 96; huisnr. Balk 237
1869 - 1879 Lytse Side 13 woningregister 1869 - 1879 blad 62; kad. gem. Balk sectie A 96; volgnummer 297
1880 - 1888 Lytse Side 13 woningregister 1880 - 1890 blad 2; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 96
1888   op
eigendommen van Hendrik Arends Nijmeyer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
93
 
koopbrief
3500,-
3 sep 1867
       
Balk
A
94
         
Balk
A
95
         
Balk
A
96
         
Balk
A
97
         
Balk
A
614
 
dading
 
30 okt 1883
       
Balk
A
623
 
scheiding
6000,-
17 feb 1885
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1073, folio 68, nummer 106
notariële acten
 
1867 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een windkorenmolen en een huis en land te Balk, koopsom fl. 3500
- Arend Hendriks Nijmeyer te Balk, gehuwd met Truike Barts Sytsema, verkoper
- Hendrik Arends Nijmeyer te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7040 Repertoirenr.: 96 d.d. 29 augustus 1867
 
1878 Langweer, notaris J. Zijlstra. Vennootschap
- Dirk Gerrits van der Wal te Balk; fa. Nymeyer en van der Wal
- Hendrik Nijmeyer te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74059 Repertoirenr.: 100 d.d. 6 juli 1878
 
1886 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Balk, koopsom fl. 6700
- Hendrik Arends Nijmeyer te Balk, verkoper
- Meine Meinesz te Harich, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7059 Repertoirenr.: 49 d.d. 22 juni 1886
 
1888 Balk, notaris L. H. Potma Verkoping  Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 318
- Hendrik Arends Nijmeyer te De Verenigde Staten van Noord Amerika, verkoper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7061 Repertoirenr.: 70 d.d. 26 juli 1888
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 oktober 2017 laatste wijziging: 31-10-2020