Arend Hendriks Nijmeijer  
Truike Barts Sytzema register hypotheken 69: 7 / 289
Arend Hendriks Nijmeijer, geboren op 23 september 1818 te Nijeveen (Kolderveen) als zoon van Hendrik Nijmeijer en Lammigje Jonkers. Overleden op 5 januari 1905 te Milford Junction, Indiana, 86 jaar oud.
schipper en korenmolenaar te Balk (1842, 1844) korenmolenaar te Balk (1845, 1849) schipper te Balk (1848, 1850, 1853, 1859), koopman te Balk (1855, 1858,1859, 1862)
Op 14 november 1841 getrouwd in de gemeente Nijeveen (Drente) met:
Truike Barts Sytzema, geboren op 17 april 1823 op nummer 23 te Balk, als dochter van Bart Sytzes Sytzema en Saapke Johannes Kort. Overleden op 6 juni 1905 te New Paris, Indiana, 82 jaar oud. Molenaarsche te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Lammigjen, geboren op 6 augustus 1842 op nummer 179 te Balk. Overleden op 28 juni 1921 te Milford, Kosciusco, Indiana, 78 jaar oud. Op 22 oktober 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob Hendriks de Vries, oud 22 jaar, geboren te Harich als zoon van Hendrik Jelles de Vries en Trijntje Uilkes Wierstra.
aangifte geboorte op 8 augustus 1842 blad 39, getuigen:
Jurjen Kok korenmolenaarsknecht 30 jaar wonende te Balk
Wiebe Tietema klerk 33 jaar wonende te Balk
2. Bart, geboren op 10 januari 1844 op nummer 179 te Balk. Overleden op 1 oktober 1925 te Carlsbad, New Mexico, 81 jaar oud. Op 19 juli 1872 getrouwd te Marchal, Missoury met Nancy Margareth Grabeel, 20 jaar oud, geboren te Missoury.
aangifte geboorte op 11 januari 1844 blad 4, getuigen:
Jurjen Kok korenmolenaarsknecht 32 jaar wonende te Balk
Wietse Betses Betsema schippersknecht 23 jaar wonende te Balk
 
Bart Nijmeijer
bron: Leeuwarder Courant van 20 augustus 1872
 
3. Hendrik, geboren op 18 oktober 1845 op nummer 179 te Balk. Overleden op 29 juli 1924 te Goshen, Elkhart, Indiana, 78 jaar oud. Op 26 mei 1867 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Eelkjen Ynzes van Dijk, oud 18 jaar, geboren te Langweer als dochter van Ynze Willems van Dijk en Afke Pieters Dijkstra.
aangifte geboorte op 20 oktober 1845 blad 53, getuigen:
Broer van der Moolen korenmolenaarsknecht 39 jaar wonende te Balk
Wiebe Tietema klerk 36 jaar wonende te Balk
4. Johannes, geboren op 22 juni 1848 te Balk. Overleden te Moscow, Latah, Idaho.
aangifte geboorte op 24 juni 1848 blad 30, getuigen:
Johannes Hes korenmolenaarsknecht 65 jaar wonende te Balk
Hendrikus Jelles Hornstra schippersknecht 48 jaar wonende te Balk
5. Saapke, 1 september 1850 te Balk. Overleden op 13 september 1936 te El Paso, Texas, 86 jaar oud. Op 16 juli 1867 getrouwd te Pella, Marion, Iowa met Jelle Sjoerds Meinesz
aangifte geboorte op 2 september 1850 blad 51, schipper, getuigen:
Wiebe Tietema klerk 41 jaar wonende te Balk
Hendrikus Jelles Hornstra schippersknecht 50 jaar wonende te Balk
6. Jacob, geboren op 20 oktober 1853 te Balk. Overleden op 19 augustus 1916 te Austinville, Butler County, Iowa, 62 jaar oud.. In november 1879 getrouwd te Titonka Kossuth Iowa met Angeline Marie Harringa.
aangifte geboorte op 22 oktober 1853 blad 51, schipper, getuigen:
Johannes Hes korenmolenaarsknecht 70 jaar wonende te Balk
Hendrikus Jelles Hornstra schippersknecht 53 jaar wonende te Balk
7. Grietje, geboren op 21 oktober 1855 te Balk. Overleden op 19 maart 1935 te Austinville, Butler County, Iowa, 79 jaar oud. Op 21 juni 1874 getrouwd te Goshen, Elkhart, Iowa met John Jansonius.
aangifte geboorte op 22 oktober 1855 blad 54, koopman, getuigen:
Hendrikus Jelles Hornstra schippersknecht 53 jaar wonende te Balk
Lourens Smit korenmolenaar 37 jaar wonende te Balk
8. Sytze, geboren op 4 april 1858 te Balk. Overleden op 14 januari 1918 te Hampton, Franklin Iowa, 59 jaar oud. Op 1 januari 1888 getrouwd te Forreston, Ogle, Illinois met Mary de Vries.
aangifte geboorte op 6 april 1858 blad 20, koopman, getuigen:
Hantje Jans Visser schippersknecht 53 jaar wonende te Wijckel
Lourens Smit korenmolenaar 40 jaar wonende te Balk
9. Jan, geboren op 20 september 1859 te Balk. Overleden op 6 februari 1933 te Loving, Eddy, New Mexico, 73 jaar oud. Op 20 april 1882 getrouiwd te Kosciusko County, Indiana met Katharine Stiffler.
aangifte geboorte op 23 september 1859 aktenummer 82, koopman, getuigen:
Sybren Aukes Dooper logementhouder 63 jaar wonende te Balk
Frederik ? korenmolenaarsknecht 28 jaar wonende te Balk
10. Frederik, geboren op 31 mei 1862 te Balk. Overleden op 8 maart 1935 te Globe, Gila, Arizona, 72 jaar. 1. ) In 1897 getrouwd te Carlsbad, Eddy, New Mexico met Emma Susan Meehan. 2. ) In augustus 1911 getrouwd te Globe, Gila, Arizona met Ellen (E) Brown Hopkins.
aangifte geboorte op 2 juni 1862 aktenummer 62, koopman, getuigen:
Geert Arjens Boerstra molenaar 29 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 53 jaar wonende te Balk
bron: www.genealogieonline.nl / stamboom familie Eilders
 
 
 
emigratie
bron: Leeuwarder Courant van 18 oktober 1867
 
 
 
In 1866 vindt er een openbare discussie plaats over het gebruik van een sloot langs de molen om de nieuwe stoomboot te laten keren (zwaaien). Later is deze sloot het officiële zwaaigat geworden. In 1910 werd het de stoombootkapiteins verboden om te fluiten tot voorbij het zwaaigat. In 1911 was het zwaaigat en de Luts aan onderhoud toe. Alleen schepen met een zeer geringe diepgang konden Balk nog bereiken.
 
zwaaigat zwaaigat
bron: Leeuwarder Courant van 10 april 1866 bron: Leeuwarder Courant van 24 april 1866
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Arend Hendriks Nijmeijer 1818-1905 Hendrik Arends Nijmeijer 1845-1924
Bart Sytzes Sytzema 1758-1924    
  emigranten  
woonadressen familie Nijmeijer
periode adres bron
1841 - 1849 Lytse Side 13  
1849 - 1859 Lytse Side 13 woningregister 1849 - 1859 blad 333; huisnummer Balk 179 / 237
1859 - 1867 Lytse Side 13 woningregister 1859 - 1869 blad 110; kad. gem. Balk sectie A 96; huisnr. Balk 237
1867   op 28 augustus 1867 geëmigreerd naar Indiana, Noord Amerika.
     
eigendommen van Truike Barts Sytzema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Een rogmolen
             
Balk
A
93
00 07 60
scheiding
 
25 mrt 1842
f 3000,-
23 aug 1842 19 jul 1853
geheel
Balk
A
94
00 01 82
Balk
A
95
00 01 12
Balk
A
96
00 03 40
Balk
A
97
00 06 91
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1012, folio 7, nummer 289
notariële acten
 
1842 Balk, notaris W. J. Hemsing Boedelscheiding
- Sytze Barts Sytsema, koemelker te Balk
- Truike Barts Sytsema te Balk, gehuwd met Arend Hendriks Nijmeyer
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7011 Repertoirenr.: 10 d.d. 5 februari 1842
 
1867 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een windkorenmolen en een huis en land te Balk, koopsom fl. 3500
- Arend Hendriks Nijmeyer te Balk, gehuwd met Truike Barts Sytsema, verkoper
- Hendrik Arends Nijmeyer te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7040 Repertoirenr.: 96 d.d. 29 augustus 1867
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 juni 2019 laatste wijziging: 31-10-2020