persoonlijke gegevens van Sybrand Sierts Nijman, brievenbesteller
Sybrand Nijman, geboren op 28 januari 1858 te Haulerwijk, als zoon van Siert Nijman, arbeider, en Tjitske Sietzes van Dekken. Overleden op 17 april 1940 te Hallum, 82 jaar oud. Huisknecht te Harich (1890), brievenbesteller te Balk, Joure, Mirns en Bakhuizen, Birdaard
Op 13 mei 1887 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Martjen Posthuma, geboren op 16 februari 1863 te Balk, als dochter van Jouke Jans Posthuma en Ieskjen Jans Jongstra. Overleden op 8 juli 1839 te Birdaard, 76 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Idskje, geboren op 10 december 1888 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 29 januari 1982 te ?, 93 jaar oud. Op 18 april getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Pieter de Jager, 24 jaar oud, geboren te Oudemirdum als zoon van Hotze de Jager en Geeske Pietersma.
2. Tjitske, geboren op 31 mei 1893 te Balk. Overleden op 7 april 1979 te ?. Op 14 februari 1918 getrouwd in de gemeente Ferwerderadeel met Jan Krol, 28 jaar oud, gardenier, geboren te Holwerd als zoon van Hendrik Marks Krol en Eelkje Feites Dijkstra
Tjitske Nijman
bron: Balkster Courant van 20 augustus 1898
Sjoerd Haantjes, in 1898 nog vrijgezel, trouwde 4 jaar later met Sjoukje Visser.
3. Jouke, geboren op 12 juni 1896 te Balk. Sorteerder sigarenfabriek te Huizum. (1923). Overleden op 5 november 1929 te Leeuwarden, 33 jaar oud.. Op 29 september 1923 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Pietertje Bruggenkamp, 19 jaar oud, geboren te Tijnje als dochter van Johan Bruggenkamp en Trijntje Hamstra.
Jouke Nijman Jouke Nijman
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 6 november 1929 bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 6 november 1929
Jouke Nijman  
Jouke ging in 1917 werken in de sigarenfabriek van de Boer aan de Verlengde Schrans te Leeuwarden / Huizum.
 
Uilke de Boer, sigarenfabrikant te Huizum, (* 1 februari 1889 te Leeuwarden) begon aan de Peperstraat te Leeuwarden. Later ging hij naar de Verlengde Schrans hoek Huizemerlaan. Failliet in 1933. Na een brand verhuisde hij naar Ameland en daarna naar Egmond Binnen.
 
 
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 december 1929
 
 
 
sigarenzakje
winkelzakje beschikbaar gesteld door Betsje van der Heide
klik op bovenstaande afbeelding voor de achterzijde
Hoogstwaarschijnlijk had Sybrand Nijman naast zijn baan als brievenbesteller een handel in tabak en sigaren. Getuige het bovenstaande zakje waarin de sigaren werden gestopt na aankoop door de klant. Het zakje was tevens een lot in een verloting. Op de achterzijde van zo'n papieren zakje stond vaak een puzzel of een rebus.
 
Sybrand Nijman
bron: Het Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 17 maart 1906
 
Sybrand Nijman
bron: Het Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 15 december 1916
 
Sijbrand Nijman
bron: Leeuwarder Courant van 7 maart 1923
 
Martje Posthuma Sijbrand Nijman
bron: Leeuwarder Courant van 10 juli 1939 bron: Leeuwarder Courant van 18 april 1940
 
woonadressen Sijbrand Nijman
periode adres bron
  Gaast  
1880 - 1886 Wijckel bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 176; kad. gemeente Balk sectie B nummer 48
1885 - 1887 Hemelum  
woonadressen familie Nijman
periode adres bron
1887 - 188? Mirns en Bakhuizen bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 545; kad. gemeente Balk sectie F
1890 - 1890 Mirns en Bakhuizen bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 271; huisnummer Mirns en Bakhuizen 95
1890 - 1890 Hemelum  
1890 - 1892 Harich bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 92; huisnummer Harich 75
1892 - 1894 Raadhuisstraat 38 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 371; huisnummer Balk 170a
1894 - 1900 Raadhuisstraat 24 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 263; huisnummer Balk 185a
1900 - 190? Raadhuisstraat 24 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 268; huisnummer Balk 185a / 289
190? - 1904 Raadhuisstraat 68 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 214; huisnummer Balk 150 / 226
1904 - 1906 Lytse Side 14,15,16 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 334; huisnummer Balk 240 / 366
1906 - 1906 Den Helder  
1906 - 1907 Gaaikemastraat 30 bevolkingsregister 1900 -1910 blad 120; huisnummer Harich 101 / 152
1907 - 1908 Joure bevolkingsregister 1900 -1913 Joure L-Z blad 667; huisnummer ??
1908 - 190? Mirns en Bakhuizen bevolkingsregister 1900 -1910 blad 375; huisnummer Mirns en Bakhuizen 95d / 129
190? - 1910 Mirns en Bakhuizen bevolkingsregister 1900 -1910 blad 280; huisnummer Mirns en Bakhuizen 94a / 135
1910 - 1910 Mirns en Bakhuizen bevolkingsregister 1911 -1920 blad 24; huisnummer Mirns en Bakhuizen 135
1910 - 19?? Birdaard  
     
notariële acten
 

1904 Balk, notaris J. H. Noordenbos Borgstelling
- Gerben Frankena te Harich
- Meindert Frankena te Harich
- Sybrand Nijman te Balk

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7079 Repertoirenr.: 116 d.d. 29 september 1904
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 december 2018 laatste wijziging: 31-10-2020