persoonlijke gegevens van (Bernardus) Heinrich (Hendrik) Nieuwenhuis (Niehaus, Niehuis)
Bernardus Heinrich Niehaus, geboren op 1 september 1808 te Ibbenburen, Pruisen, Duitsland, als zoon van Johann Bernard Niehues en Anna Maria Gertrud Kumpens. Overleden op 8 november 1859 op nummer 170 te Balk, 51 jaar oud.
kleermaker te Balk
aangifte overlijden op 10 november 1859 aktenummer 108, getuigen:
Johannes Martinus van de Velde medicine docter 78 jaar wonende te Balk
Bernard Harmen Wortman visser 77 jaar wonende te Balk
1. ) Op 3 juni 1840 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Akke Annes van der Meulen, geboren op 13 april 1813 te Balk, als dochter van Anne Piers van der Meulen en Geeske Douwes de  Boer. Overleden op 9 oktober 1840 op nummer 50 te Balk, 27 jaar oud.
aangifte overlijden op 12 oktober 1840 pagina 14, getuigen:
Sybrandus van Kessel koperslager 40 jaar wonende te Balk, geburen
Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid 36 jaar wonende te Balk, geburen
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
2. ) Op 3 mei 1843 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Geertje Siebrens Dooper, geboren op 14 december 1824 te Woudsend, als dochter van Siebren Aukes Dooper, logementhouder te Balk, en Baukjen Johannes Marinus. Overleden op 4 november 1883 te Balk, 58 jaar oud.
aangifte overlijden op 5 november 1883 aktenummer 128, getuigen:
Wiebren Pelsma smidsknecht 47 jaar wonende te Balk
Bauke Douwes de Vries zwartverver 65 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Bernardus, geboren op 25 april 1845 op nummer 50 te Balk. Overleden op 16 december 1916 te Balk, 71 jaar oud.
aangifte geboorte op 28 april 1945 pagina 22 door Bernard Heinrich Niehaus kleermaker, getuigen:
Sybrandus van Kessel koperslager 45 jaar wonende te Balk
Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid 40 jaar wonende te Balk
2. Baukjen, geboren op 18 september 1846 op nummer 50 te Balk. Overleden op 31 oktober 1856 op nummer 121 te Balk, 10 jaar oud.
aangifte geboorte op 19 september 1946 pagina 39 door Bernard Heinrich Nieuwenhuis kleermaker, getuigen:
Sybrandus van Kessel koperslager 47 jaar wonende te Balk
Hans Halbes Drijfhout zilversmid 41 jaar wonende te Balk
3. Sijbrand, geboren op 5 augustus 1848 te Balk. Overleed op 28 februari 1914 in Manhattan, New York City.
4. Geertruida, geboren op 11 februari 1850 te Balk. Overleden op 30 maart 1851 op nummer 50 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 12 februari 1850 pagina 13 door Bernard Hendrik Nieuwenhuis kleermaker, getuigen:
Hendrik Pieters Reekers grofsmid 52 jaar wonende te Balk
Sybrandus van Kessel koperslager 50 jaar wonende te Balk
5. Henderica, geboren op 18 januari 1852 te Balk. In 1871 geëmigreerd naar Amerika. Vanuit Liverpool aan boord van de Wisconsin.
6. Augustinus, geboren op 25 februari 1855 te Balk. Overleden op 2 mei 1903 te Baltimore City, 48 jaar oud.
aangifte geboorte op 27 februari 1855 pagina 14 door Bernard Hendrik Nieuwenhuis kleermaker, getuigen:
Johannes Sybrens Dooper kasteleinsknecht 26 jaar wonende te Balk
Hendrik Marten van de Velde apothekersbediende 29 jaar wonende te Balk
 

Augustinus is in 1869 naar Amerka gegaan. In 1900 is hij koster van een kerk in Baltimore, Maryland. Hij woont 114 West Saratoga Street en dat is het adres van de St. Alphonsus Church. Uit het opschrift op zijn grafsteen blijkt dat hij op 19 maart 1878 werd geprofest en door het leven ging als Broeder Placidus. Hij overleed op 2 mei 1903 in Baltimore City en werd begraven op het Most Holy Redeemer Cemetery in Baltimore City, Maryland, USA.

Augustinus
 
7. Baukjen, geboren op 26 december 1856 te Balk. In 1875 vertrokken naar Sneek. In 1877 komend uit Leeuwarden. Waarschijnlijk ook naar New York vertrokken in 1887.
aangifte geboorte op 27 december 1856 pagina 59 door Bernard Heinrich Nieuwenhuis kleermaker, getuigen:
Harmen Gerlofs Postma koopman 46 jaar wonende te Balk
Hendrik Marten van de Velde apothekersbediende 30 jaar wonende te Balk
8. Levenloos kind, geboren op 2 november 1858 te Balk.
9. Hendrik, geboren op 10 januari 1860 te Balk. In 1871 geëmigreerd naar Amerika. Overleden op 3 september 1910 te New York, 50 jaar oud.
aangifte geboorte op 11 januari 1860 aktenummer 2 door Solco Tromp medicinae docter te Balk, getuigen:
Sybren Aukes Dooper logementhouder 64 jaar wonende te Balk
Johannes Tjeerds Wagenaar koopman 42 jaar wonende te Balk
 
pastoor Hendrik Nieuwenhuis

Church of the Assumption New York

The Church of the Assumption is a former Roman Catholic parish church under the authority of the Roman Catholic Archdiocese of New York, located at 427 West 49th Street in Manhattan, New York City. The parish was established in 1858.

bron: De Tijd van 20 december 1886
 

Hendrik arriveert op 9 mei 1871 samen met zijn zus Hendrika in New York aan boord van de Wisconsin vanuit Liverpool.
Op 18 december 1886 studeert Henry af aan het St. Joseph's Theological Seminary of the Province of New York in Troy, New York en wordt tot priester gewijd.
Vanaf zijn priesterwijding tot aan zijn dood in 1910 heeft hij gewerkt bij de Church of the Assumption aan 427 West 49th street in Manhattan, New York City. Hij woonde ernaast op nummer 425. Aan de kerk was ook een school verbonden.
Hendrik is in 1908 nog op bezoek in Nederland geweest, want op 14 oktober 1908 arriveert hij in New York aan boord van het SS "Nieuw Amsterdam".
Hij overleed op 3 september 1910 in de Bronx, New York.

 
pastoor Hendrik Nieuwenhuis
bron: Nieuwsblad van Friesland 12 oktober 1910
  bron: wikipedia / www.nycnuts.net
 
met dank aan Nynke van den Hooven voor het opzoekwerk in de Amerikaanse archieven.
 
 
Bernard Hendrik Nieuwenhuis
bron: Leeuwarder Courant van 11 november 1859
 
Geertje Dooper
bron: Leeuwarder Courant van 6 november 1883
 
 
 
Bernard Nieuwenhuis
bron: Leeuwarder Courant van 2 maart 1866
 
Bernard Nieuwenhuis
bron: Leeuwarder Courant van 2 maart 1866
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Bernard Hendrik Nieuwenhuis 1808-1859 Bernardus Nieuwenhuis 1845 -1916
Sybren Aukes Dooper 1795-1876 broers / zusters Siebrand Nieuwenhuis 1848-1914
     
woonadressen familie Nieuwenhuis
periode adres bron
1840 van Swinderenstraat 30 overlijdensakte Akke Annes van der Meulen, Balk 50
1841 - 1849 van Swinderenstraat 30  
1849 - 1853 van Swinderenstraat 30 bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 65 ; huisnummer Balk 50 / 58
1854 - 1859 Raadhuisstraat 38 woningregister 1849 - 1859 blad 239; huisnummer Balk 121 / 170
1859 - 1869 Raadhuisstraat 38 woningregister 1859 - 1869 blad 79; kad. gem. Balk sectie A 164, huisnr. 170
1869 - 1879 Raadhuisstraat 38 woningregister 1869 - 1879 blad 19; kad. gem. Balk sectie A 164, huisnr. 61 / 48
1879 - 1883 Raadhuisstraat 38 woningregister 1880 - 1890 blad 21; kad. gem. Balk sectie A nummer 164
     
eigendommen van Bernardus Heinrich Nieuwenhuis
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
164
00 03 70
koopbrief
1500,-
29 dec 1854
f 1500,-
29 dec 1854
8 jun 1877
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1043, folio 38, nummer 175
notariële acten
 
1854 Balk, notaris G. Zandstra  Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en tuin en erf te Balk, koopsom fl. 1500
- Jan Poppes te Balk, verkoper
- Bernard Heinrich Niewenhuis te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7025 Repertoirenr.: 113 d.d. 16 december 1854
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 september 2015 laatste wijziging: 20-09-2023