Jacob Durks Mous inschrijving hypotheken 2 register 69: 122 / 562
Jacob Durks Mous, geboren op 5 augustus 1859 te Balk als zoon van Durk Durks Mous, arbeider te Balk, en Antje Abes Bijma. Overleden op 16 december 1944 te Rotterdam, 85 jaar oud.
Polderwerker te Balk (1887), arbeider te Balk (1888), koopman te Balk (1893), groentekoopman te Balk (1915), caféhouder te Balk (1920-1932)
Op 9 juli 1882 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Baukjen Bosma, geboren op 10 september 1860 te Mirns en Bakhuizen als dochter van Jan Harmens Bosma, arbeider te Mirns en Bakhuizen en Fimke Sjoukes van der Wal. Overleden op 15 maart 1934 te Balk, 73 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Durk, geboren op 20 april 1882 te Mirns en Bakhuizen. Op 26 januari 1905 naar Patterson (Noord Amerika)
2. Jan, geboren op 2 augustus 1883 te Balk. Monteur te Sneek. Koperslager te Venray van 05-12-1906 t/m 29-06-1910. Vertrokken naar Steenwijkerwolde. Overleden op 22 augustus 1940 te Sneek, 57 jaar oud. Op 22 juni 1906 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Marijke de Vries, 21 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Jolle de Vries, koopman te Balk, en Elisabeth Bosma.

3. Anna, geboren op 26 december 1884 te Balk. Overleden op 27 maart 1887 te Balk, 2 jaar oud.

4. Harmen, geboren op 22 februari 1886 te Balk. Koperslager te Venray en loodgieter te Heerlen. Overleden op 16 mei 1953 te Heerlen, 67 jaar oud. Op 22 april 1910 getrouwd in de gemeente Venray met Jeltje de Wit, 24 jaar oud, geboren te Gaasterland als dochter van Jeremias de Wit, werkman te Bolsward en Wietsche Dijkstra.
5. Anna, geboren in mei 1887. Overleden op 18 juni 1887 te Jubbega Schurega, 25 dagen oud.
6. Siemon, geboren op 14 september 1888 te Balk. Kaasmakersknecht te Abbekerk (1913), Ilpendam (1914), Amsterdam (1915). Overleden op 27 februari 1960 te Blaricum, 71 jaar oud. Op 28 juni 1916 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Janke van der Horst, 28 jaar oud, geboren te Bolsward als dochter van Gerrit van der Horst, werkman te Bolsward, en Sierkje Andela.
7. Anne, geboren op 13 november 1889 te Balk. Overleden op 19 januari 1959 te Balk. Op 25 mei 1918 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gettje Marijke Folmer, 22 jaar oud geboren te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Beerend Folmer en Trijntje Nagelhout.
8. Fimke, geboren op 6 april 1891te Balk. Overleden op 17 februari 1901 te Balk, 9 jaar oud.
9. Lolke, geboren op 19 augustus 1893 te Balk. Zadelmaker te Amsterdam (1919), Den Haag (1919), Groningen. Op 15 april 1929 getrouwd in de gemeente Groningen met Margaretha Cornelia Welbergen, 35 jaar oud, geboren te Groningen als dochter van Johannes Chrijsosthomus Welbergen en Anje van Land.
10 Sjouke, geboren op 19 augustus 1893 te Balk. Op 30 september 1926 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Geertruida Catharina Munsterman, 37 jaar oud, geboren te Steenwijkerwold, als dochter van Hendrik Munsterman en Trijntje Keetman.
11. Abeltje, geboren op 20 juli 1896 te Balk. Overleden op 15 augustus 1896 te Balk, 3 weken oud.
12. Abeltje, geboren 24 september 1897 te Balk. op 7 oktober 1920 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Douwe Melcherts, 25 jaar oud, geboren te Hemelum als zoon van Jouke Melcherts, melkventer te Hemelum, en Fokje Draaijer.
13. Jacob, geboren op 1 juni 1899 te Balk. Overleden op 2 maart 1915 te Balk, 15 jaar oud.
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 17 maart 1932
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jacob Durks Mous 1859-1944 Anne Jacobs Mous 1889-1959
     
woonadressen familie Mous
periode adres bron
1882 - 1890 Raadhuisstraat 34 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 86; kad. gem. Balk sectie A nummer 376
1890 - 1892 Westein 21 -26 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 157; huisnummer Balk 126a
1892 - 1900 Westein 4-8 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 185; huisnummer Balk 141
1900 - 190? Westein 4-8 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 193; huisnummer Balk 141 / 204
190? - 1910 Raadhuisstraat 36 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 250; huisnummer Balk 172 / 269
1911 - 1920 Raadhuisstraat 36 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 216; huisnummer Balk 269 / 303
1920 - 1920 van Swinderenstraat 41 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 216; huisnummer Balk 77
1921 - 1930 van Swinderenstraat 41 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 73; huisnummer Balk 76
1930 - 1932 van Swinderenstraat 41 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 71; huisnummer Balk 80
1932 - 1934 van Swinderenstraat 36 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 64; huisnummer Balk 73
1934 - Rotterdam Borselaarstraat 79
eigendommen van Jacob Durks Mous
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
435
 
toewijzing
6851,-
3 april 1920
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1127, folio 122, nummer 562
notariële acten
 

1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
- Jan de Vries te Balk, verkoper
- Jacob Durks Mous te Balk, koper

bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098 Repertoirenr.: 280 en 3 d.d. 19 december 1919
 

1920 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Jacob Durks Mous te Balk, debiteur
- Andree Roelof Scholten te Velp, crediteur

bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7099 Repertoirenr.: 60 d.d. 6 april 1920
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 april 2017 laatste wijziging: 4-02-2024