persoonlijke gegevens van Wouter Wisses van der Meulen, grutter te Balk
Wouter Wisses van der Meulen, geboren op 19 december 1830 te Friens, als zoon van Wisse Piekes van der Meulen en Hiltje Wiegers van Eyck. Overleden op 1 januari 1882 te Joure, 51 jaar oud.
grutter te Balk (1854-1864), grutter te Koudum (1864-1866), koopman te Sloten (1866-1869),
 
1. ) Op 13 juni 1858 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Maaike Simons Taconis, geboren op 15 september 1832 te Joure, als dochter van Simon Taconis en Elisabeth van Noordt . Overleden op 23 november 1868 te Sloten, 36 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Wisse, geboren op 28 maart 1859 te Balk. Overleden op 12 juli 1881 te, Hennaarderadeel, 22 jaar oud. Op 29 april 1880 getrouwd in de gemeente Rauwerderhem met Antje Sipkes Dijkstra, oud 17 jaar, geboren te Terzool als dochter van Sipke Durks Dijkstra en Jantje Thomas Bakker.
aangifte geboorte op 29 maart 1859 aktenummer 35, grutter te Balk, getuigen:
Kornelis Foekes Visser werkman 40 jaar wonende te Balk
Hendrik Andries Roest huisschilder 28 jaar wonende te Balk
2. Simon, geboren op 11 januari 1862 te Balk. Overleden op 1 juli 1863 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 13 januari 1862 aktenummer 7, grutter te Balk, getuigen:
Jacob Piers Mulder werkman 41 jaar wonende te Balk
Johannes Bets arbeider 31 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 3 juli 1863 aktenummer 56, zonder beroep te Balk, getuigen:
Poppe Cornelis Poppes kandidaat notaris 43 jaar wonende te Balk
Johannes Hendriks Bets arbeider 32 jaar wonende te Balk
 
overlijden Simon
bron: Leeuwarder Courant van 10 juli 1863
 
3. Hiltje, geboren op 16 juni 1867 te Sloten. Overleden op 19 februari 1869 te Sloten, 1 jaar oud.
 
2. ) Op 23 september 1877 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Pietertje Jans Terlinde, geboren op 15 april 1836 te Joure, als dochter van Jan Pieters Terlinde en Akke Feyes Huizinga. Overleden op 25 mei 1909 te Haskerland, 73 jaar oud.
 
 
 
huwelijk
bron: Leeuwarder Courant van 15 juni 1858
 
overlijden maaike Taconis
bron: Leeuwarder Courant van 1 december 1868
 
ondertrouw overlijden
bron: Leeuwarder Courant van 7 september 1877
bron: Leeuwarder Courant van 5 januari 1882
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Wisse Piekes vd Meulen (1797-1854) Wouter Wisses vd Meulen (1830-1882)  
     
woonadressen familie van der Meulen
periode adres bron
     
1859 - 1864 van Swinderenstraat 16 woningregister 1859 - 1869 blad 16; kad. gem. Balk sectie A 269, huisnr. Balk 48
1864 - 1866 Koudum bevolkingsregister 1860 - 1869 blad 124 Koudum A 131a k
1866 - 1869 Sloten bevolkingsregister 1816 - 1926 blad 267 117k
1869 - 18 Joure  
notariële acten
 
1863 Koudum, notaris H. J. de Carpentier Obligatie
- Lykle Franzes Haarsma te Balk, schuldenaar
- Wouter van der Meulen te Balk, schuldeiser
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72043 Repertoirenr.: 89 d.d. 31 augustus 1863
 
1864 Makkum, notaris I. J. Verwer Provisionele en finale toewijzing. Betreft een huis en grutterij te Balk, koopsom fl. 2898
- Pieke Wisses van der Meulen te Sloten, verkoper voor zich en in kwaliteit
- Sible Johannes Visser te Sloten, verkoper
- Sjouke Wisses van der Meulen te Woudsend, verkoper
- Pieter Wisses van der Meulen te Koudum, verkoper
- Wouter Wisses van der Meulen te Balk, verkoper
- Jelte Klazes Tromp te Harich, koper 
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 99004 Repertoirenr.: 596 en 605 d.d. 9 maart 1864
 
1875 Beetsterzwaag, notaris G. de Jong Posthumus  Boedelscheiding
- Simon Sipkes Taconis, erflater; overleden te Joure
- Sipke Simons Taconis te Joure
- Freerk Simons Taconis te Joure
- Wouter Wisses van der Meulen te Steenwijk
- Namkje Simons Taconis te Joure, weduwe van Harmen Thieses Ament, voor zich en  in kwaliteit
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 9067 Repertoirenr.: 84 d.d. 24 juli 1875
 
1877 Beetsterzwaag, notaris G. de Jong Posthumus Huwelijksvoorwaarden
- Wouter Wisses van der Meulen te Joure
- Pietertje Jans Terlinde te Joure
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 9069 Repertoirenr.: 81 d.d. 17 september 1877
 
1881 Joure, notaris H.J.W. Terlet  Testament
- Wouter Wisses van der Meulen te Joure   
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 69029 Repertoirenr.: 166 d.d. 29 november 1881
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 september 2010 laatste wijziging: 9-06-2022