Tjeerd Jelles Meinesz inschrijving register hypotheken 69: 17 / 89
Tjeerd Meinesz, geboren op 30 april 1812 te Balk als zoon van Jelle Meinesz en Fenne Jolles Veening. Overleden op 14 februari 1852 te Balk, 39 jaar oud.
aangifte geboorte op 30 april 1812 aktenr. 21 door Jelle Meinesz, percepteur der directe belasting, getuigen:
Hendrik Berends Spoelstra weever 67 jaar wonende op nummer 157 te Balk
Piiter Theekes Theekema schuitevaarder 60 jaar wonende op nummer 158 te Balk
aangifte overlijden op 16 februari 1852 aktenummer B2
Geert Dirks Molanus rijksontvanger 57 jaar wonende te Balk
Obe Haitjes Visser visser 39 jaar wonende te Balk
Op 5 april 1835 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Namkje Taconis, geboren op 30 augustus 1812 te Joure als dochter van Krijn Taconis en Hiltje Pieters Cath. Overleden op 6 februari 1893 te Joure, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jelle, geboren op 26 februari 1836 te Balk. Overleden op 26 mei 1899 te Leeuwarden, 63 jaar oud. Op 21 juli 1860 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Uilkjen Lykles Tromp.
2. Hiltje, geboren op 9 maart 1838 te Balk. Overleden op 13 mei 1917, Schoterland, 79 jaar oud. Op 9 december 1860 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sjouke Lykles Oppedijk, oud 25 jaar, geboren te Woudsend.
3. Fenne, geboren op 14 september 1840 te Balk. Overleden op 9 juni 1915 te Haarlem, 74 jaar oud.
4. Geertje, geboren op 22 maart 1845 te Balk. Overleden op 11 september 1934 te Utrecht, 89 jaar oud. Op 5 mei 1870 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Fennema, oud 26 jaar, geboren te Sneek.
5. Krijn Taconis, geboren op 25 september 1847 te Balk. Overleden op 30 januari 1864 te Den Helder, 16 jaar oud.
6. Sjoerd, geboren op 30 november 1849 te Balk. Overleden op 5 december 1931 te Haarlem, 82 jaar oud. Op 9 juni 1876 getrouwd in de gemeente Haskerland met Geertje Keverling, oud 23 jaar, geboren te Joure.
7. Tjeerdtje, geboren op 30 juni 1852 te Balk. Overleden op 15 april 1941 te Haarlem, Op 25 december 1878 getrouwd in de gemeente Haskerland met Foppe Taconis, oud 25 jaar, geboren te Joure.
 
 
 
tjeerd Jelles Meinesz
bron: Leeuwarder Courant van 20 februari 1852
 
Tjeerd Jelles Meinesz
bron: Leeuwarder Courant van 13 april 1852
 
Tjeerd Jelles Meinesz
bron: Leeuwarder Courant van 9 februari 1864
 
Tjeerd Jelles Meinesz
bron: Leeuwarder Courant van 4 oktober 1867
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jelle Meinesz 1771-1848 Tjeerd Jelles Meinesz 1812-1852 Jelle Tjeerds Meinesz 1836-1899
     
woonadressen familie Meinesz
periode adres bron
     
     
eigendommen van Tjeerd Jelles Meinesz
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
339
 
koopbrief
3000,-
24 aug 1844
       
1/2 Balk
A
300
 
koopbrief
600,-
28 dec 1849
       
1/2 Balk
A
300
 
koopbrief
600,-
11 mei 1850
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1022, folio 17, nummer 89

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 8-01-2024